Giải đề IELTS Writing Cambridge 12 Test 8 (full 2 tasks)

Cam 12 Test 8 Writing Task 1

The diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The diagram describes the operation of a geothermal power plant to generate electricity.

Overall, there are five main steps in the procedure of generating electricity in this plant, starting with pumping cold water into the ground and ending with transferring power to users.

The production of Earth’s internal thermal energy initiates by pumping cold water down to a geothermal zone at 4.5km under the ground through an injection well. In this hot reservoir, water temperature increases quickly because of hot rocks playing the role of the heat source, then high-temperature water is pumped up to the surface via a production well, constructed on the opposite side with the first one, into a condenser placed on the ground.

At the fourth step of the process, the steam vaporizes from the condenser rotates a turbine, which operates the generator to produce electricity. Finally, the resulting power is transmitted to an electricity national grid for distribution.

(154 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Process mô tả quy trình sản xuất nhiệt điện.

Cấu trúc bài viết:

Introduction:

Paraphrase câu hỏi để giới thiệu chủ đề

Overview: Nêu hai đặc điểm chính của process

 • Quy trình có 5 bước
 • Bắt đầu từ nước lạnh bơm xuống đất và kết thúc là điện được truyền đi khắp nơi

Body paragraph 1: Mô tả 3 bước đầu tiên

 • Nước lạnh bơm xuống đất qua 1 injection well → đổ vào khu vực geothermal zone → được làm nóng do các hot rocks → bơm trở lại condenser qua 1 production well

Body paragraph 2: Mô tả 2 bước tiếp theo

 • Nước bốc hơi → làm chạy turbines → từ đó làm generator hoạt động → tạo ra điện và được đưa vào lưới phát điện quốc gia

Sơ đồ mô tả hoạt động của một nhà máy địa nhiệt để tạo ra điện.

Nhìn chung, có năm bước chính trong quy trình sản xuất điện trong nhà máy này, bắt đầu bằng việc bơm nước lạnh xuống đất và kết thúc bằng việc chuyển điện cho người dùng.

Việc sản xuất năng lượng nhiệt bên trong Trái đất bắt đầu bằng cách bơm nước lạnh xuống vùng địa nhiệt ở 4,5km dưới mặt đất thông qua một giếng phun. Trong hồ chứa nước nóng này, nhiệt độ nước tăng nhanh và đá nóng đóng vai trò là nguồn nhiệt, sau đó nước nhiệt độ cao được bơm lên bề mặt thông qua một giếng sản xuất ở phía đối diện với cái đầu tiên và đi vào một bình ngưng trên mặt đất.

Ở bước thứ tư trong quy trình, hơi nước bốc hơi từ thiết bị ngưng tụ làm quay tuabin, vận hành máy phát để sản xuất điện. Cuối cùng, năng lượng được truyền tới lưới điện quốc gia để phân phối.

 • internal (adj): connected with the inside of something – bên trong
 • initiate (verb): (formal) to make something begin – bắt đầu
 • reservoir (noun): a natural or artificial lake where water is stored before it is taken by pipes to houses, etc. – hồ chứa
 • condenser (noun): bình ngưng
 • vapourize (verb): to turn into gas; to make something turn into gas – bốc hơi

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 12 Test 8 Writing Task 2

Some people believe that allowing children to make their own choices on everyday matters (such as food, clothes and entertainment) is likely to result in a society of individuals who only think about their own wishes. Other people believe that it is important for children to make decisions about matters that affect them.

Discuss both these views and give your own opinion.

Bài mẫu tham khảo

Whether parents should give their children the freedom to make their own decisions or not is a debatable issue. While some parents think parents should allow their children to make decisions in their childhood, I am against this opinion due to the possibility of developing selfishness.

When teens are given room to make their own decisions, their brains learn how to make hard choices by weighing both sides of their decision. More importantly, it helps them reduce the stress of feeling helpless or controlled by someone else. In school, teachers boost students’ self-reliance and independence when they allow students to make choices, explain the purpose of an assignment, and seek feedback about the helpfulness of their homework rather than spoon-feeding them. This also fosters a mentor relationship and demonstrates respect, while growing their students’ critical thinking and problem-solving skills.

Although parents owe their children to experience everything possible, letting children decide on every decision all the time is an irrational thing to do. Since teens are not mature enough to deal with the true realities of real life, they usually rush to a decision and then encounter many unexpected consequences. A more serious counterproductive effect is they become more selfish because they may never take the benefits of others into consideration. For instance, children who are at liberty to eat, wear and play whatever they like will never think of whether their parents can afford their interests or share the same tastes.

In conclusion, it is true that there is a range of benefits when children are free to decide some daily matters, I believe too high autonomy sometimes reversely affect their development.

(273 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Discussion with opinion

Cấu trúc bài viết:

Introduction:

Giới thiệu chủ đề đang được thảo luận bằng các từ đồng nghĩa:

 • allow sb to do st = give sb freedom to do st = sb are free to do st = sb are at liberty to do st
 • make their own choices = choose = make their own decision = decide
 • individuals who only think about their own wishes = selfish people → selfishness (noun)
 • important = be of importance = be crucial / vital

Đưa ra ý kiến: một số bố mẹ ủng hộ việc tự cho trẻ quyết định điều mình thích, nhưng tôi thì không

Body paragraph 1: Mặt lợi của việc tự đưa ra quyết định

 • Chúng phải tự cân nhắc hai mặt của sự lựa chọn → cảm thấy có ích hơn, tự do hơn
 • Giáo viên thì cho chúng tự phân tích và giải quyết bài → ý kiến của trẻ được tôn trọng và chúng cũng phát triển các kỹ năng như suy luận logic hay tự giải quyết vấn đề

Body paragraph 2: Tôi không ủng hộ việc cho chúng tự quyết định

 • Chưa đủ trưởng thành → có thể quyết định vội vàng → gây hậu quả nghiêm trọng
 • Trở nên ích kỉ vì chẳng bao giờ quan tâm đến người khác. Ví dụ: thích ăn gì thì ăn → không quan tâm bố mẹ có thích ăn đồ đó hay không, hay bố mẹ có thể mua món đó hay không

Conclusion: Tóm tắt lại ý chính ở body 1 và body 2

Việc cha mẹ có nên cho con tự do đưa ra quyết định của mình hay không là một vấn đề gây tranh cãi. Trong khi một số cha mẹ nghĩ rằng cha mẹ nên cho phép con cái họ đưa ra quyết định trong thời thơ ấu của họ, tôi phản đối ý kiến ​​này do khả năng phát triển sự ích kỷ.

Khi thanh thiếu niên được tự đưa ra quyết định, bộ não của nó học cách đưa ra những lựa chọn khó khăn bằng cách cân nhắc cả hai mặt của quyết định. Quan trọng hơn, nó giúp họ giảm căng thẳng do cảm giác bất lực hoặc bị người khác kiểm soát. Ở trường, giáo viên thúc đẩy học sinh tự lập và cho phép học sinh lựa chọn, giải thích mục đích của bài tập và tự phản hồi về sự hữu ích của bài tập về nhà thay vì hướng dẫn chúng mọi thứ. Điều này đóng vai trò hỗ trợ và thể hiện sự tôn trọng, đồng thời phát triển tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề của học trò.

Mặc dù cha mẹ cho con cái trải nghiệm mọi thứ có thể, nhưng để con quyết định mọi quyết định mọi lúc là điều không hợp lý. Vì thanh thiếu niên không đủ chín chắn để đối phó với thực tế của cuộc sống thực, họ thường vội vàng đưa ra quyết định và sau đó gặp nhiều hậu quả không ngờ. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là họ trở nên ích kỷ hơn bởi vì họ có thể không bao giờ nghĩ cho người khác. Chẳng hạn, những đứa trẻ được tự do ăn, mặc và chơi bất cứ thứ gì chúng thích sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cha mẹ chúng có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu này hay có chung sở thích hay không.

Tóm lại, đúng là có một loạt lợi ích khi trẻ em được tự do quyết định một số vấn đề hàng ngày, tôi tin rằng sự tự chủ quá cao đôi khi dẫn đến những ảnh hưởng ngược lại.

 • give room to (verb): give changes for …
 • seek feedback (verb): to look for comments or feedbacks from someone – tìm kiếm phản hồi
 • spoon-feeding (noun): giving sb too much help and does not make them think for themselves – quá chiều chuộng ai
 • owe (verb): to feel that you ought to do something for somebody or give them something, especially because they have done something for you – làm gì cho ai
 • irrational (adj): not based on, or not using, clear logical thought – không hợp lí
 • rush to (verb): do something too quickly – vội vàng
 • counterproductive (adj): having the opposite effect to the one which was intended – phản ngược
 • at liberty to do something (phrase): (formal) having the right or freedom to do something – tự do làm gì
 • autonomy (noun): the ability to act and make decisions without being controlled by anyone else – sự tự do

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng