Giải đề IELTS Writing Cambridge 11 Test 3 (full 2 tasks)

Cam 11 Test 3 Writing Task 1

The graph below shows the average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The line graph illustrates the amounts of CO2 emitted by each person in four countries from 1967 to 2007. 

It is clear that each Swedish or UK person released less CO2 over the period researched, but CO2 emissions in Italy and Portugal showed a rise. Citizens in the UK were responsible for the largest amount of CO2 released all the time. 

In 1967, about 11 tonnes of CO2 was produced by a UK citizen, followed by 9 tonnes in Sweden. In comparison, each Italian discharged over 4 tonnes which was approximately threefold higher than that of a Portuguese. 

From that time onwards, the average quantity of CO2 released in the UK decreased gradually to under 9 tonnes while the figure for Sweden, after a 1-tonne climb in the first decade, also went down moderately to well under 6 tonnes at the end of the period. In contrast, more CO2 was produced by each person in Italy whose figure grew to nearly 8 tonnes in 2007, compared with an equally significant increase to roughly 6 tonnes in Portugal.

(177 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng biểu đồ: Line graph

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Giới thiệu nội dung của biểu đồ bằng các từ đồng nghĩa

 • the average carbon dioxide emissions = the amount of CO2 released/ produced / emitted = the production of CO2
 • per person = per head = per capita

Overview: Nhấn mạnh hai đặc điểm nội bật nhất

 • Đặc điểm đầu tiên cần nhắc đến là xu hướng giảm ở lượng carbon thải ra ở United Kingdom và Sweden. Nhưng ngược lại số liệu ở Italy và Portugual lại tăng trong giai đoạn miêu tả.
 • Đặc điểm thứ 2 là nhìn và miêu tả số liệu cao nhất, trong bài này là số liệu của United Kingdom.

Body paragraph 1: Miêu tả điểm thời gian đầu tiên năm 1967 từ cao xuống thấp.

Body paragraph 2: Miêu tả các điểm ở giữa đặc biệt và điểm thời gian cuối cùng năm 2007.

Biểu đồ đường minh họa lượng CO2 phát ra từ mỗi người ở bốn quốc gia từ năm 1967 đến 2007.

Rõ ràng là mỗi người Thụy Điển hoặc Vương quốc Anh giải phóng ít CO2 hơn trong thời gian đó, nhưng lượng khí thải CO2 ở Ý và Bồ Đào Nha lại tăng lên. Người Anh luôn thải ra lượng CO2 lớn nhất.

Năm 1967, mỗi người tạo ra khoảng 11 tấn CO2 ở Anh, tiếp theo là 9 tấn ở Thụy Điển. So sánh với nó, mỗi người Ý thải ra hơn 4 tấn, cao hơn khoảng ba lần so với người Bồ Đào Nha.

Từ thời điểm đó trở đi, lượng CO2 trung bình được giải phóng ở Anh giảm dần xuống dưới 9 tấn trong khi con số của Thụy Điển, sau khi tăng 1 tấn trong thập kỷ đầu tiên, cũng giảm xuống mức dưới 6 tấn vào cuối giai đoạn. Ngược lại, mỗi người ở Ý sản xuất nhiều CO2 hơn, con số này đã tăng lên gần 8 tấn trong năm 2007, so với mức tăng đáng kể tương đương với khoảng 6 tấn ở Bồ Đào Nha.

 • emit (verb): to send out something such as light, heat, sound, gas, etc. – thải ra
 • release (verb): to let somebody/something come out of a place where they have been kept or trapped – phóng thích
 • discharge (verb): when a gas or a liquid discharges or is discharged, or somebody discharges it, it flows somewhere
 • threefold (adj): multiplied by three times – gấp ba
 • moderately (adv): to an average extent; fairly but not very – trung bình

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 11 Test 3 Writing Task 2

Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.

Discuss both these views and give your own opinion

Bài mẫu tham khảo

Acquisition of a second language has long been considered by many to be an important part of education, but some believe that it is unnecessary for the majority of people who do not intend to travel or work in other countries. While it is true that most people that study a language in school may never get the chance to use it, there are benefits to studying language beyond an increased capacity to communicate.

The largest argument against learning foreign languages is most common to citizens of English-speaking countries and it concerns the relative usefulness of a second language as compared to studying something more immediately relevant to their lives. They believe, with some justification, that everyone else knows English anyway, making their studies pointless.

While it is true that English is the lingua franca of our time, the ability to communicate is only one of the benefits of language acquisition. There are many notable benefits for the brain when we learn new tongues, for example, it has been proven to reduce the chances of dementia in the elderly and keep our brains healthy for longer. Learning a language also allows you to experience other cultures and access information in a way that is impossible to achieve with google translate.

Even though, especially for English speakers, it might seem to be unnecessary to learn a second language, the benefits of doing so are uncountable. It is impossible to understand foreign peoples and their cultures without learning their lexicon and in the modern world that seems to be a more important skill than ever before.

(265 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Discussion with opinion (tác giả nghiêng về ý kiến thứ 2)

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Người viết lần lượt thực hiện hai nhiệm vụ như sau

Giới thiệu chủ đề câu hỏi: Cả hai views này đang thảo luận về việc mục đích của việc học ngôn ngữ khác là gì, có phải chỉ đề học hay làm việc ở quốc gia khác hay không?

Đưa câu trả lời theo hướng nghiêng về quan điểm số 02:

 • (Giới thiệu quan điểm 1) Mặc dù sự thật là hầu hết những người học ngôn ngữ ở trường có thể không bao giờ có cơ hội sử dụng nó
 • (Đưa ý kiến mình nghiêng về) Nhưng có những lợi ích khác nữa khi học ngôn ngữ hơn là chỉ có khả năng giao tiếp mà thôi.

Body paragraph 1:

 • Answer the question: ‘’Tại sao học ngôn ngữ thứ hai chỉ có thể hữu ích cho những người đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài’’
 • Supporting idea: Nói tiếng Anh liên quan đến tính hữu dụng tương đối của ngôn ngữ. Vậy nên nếu “ai cũng đều biết tiếng Anh’’ sẽ ‘khiến việc học của họ trở nên vô nghĩa.

Body paragraph 2:

 • Answer the question and give opinion: Tại sao học một ngôn ngữ thứ hai là hữu ích với các lý do khác.
 • Supporting idea 1: Mặc dù đúng là tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thời đại chúng ta → khả năng giao tiếp chỉ là một trong những lợi ích của việc tiếp thu ngôn ngữ
 • Supporting idea 2: Có rất nhiều lợi ích đáng chú ý cho não khi chúng ta học tiếng mới
 • Examples:
  • làm giảm khả năng mắc chứng mất trí nhớ ở người già (reduce the chances of dementia)
  • giữ cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh lâu hơn. (keep our brains healthy for longer)
  • cho phép bạn trải nghiệm các nền văn hóa khác (experience other cultures)
  • truy cập thông tin( access information)  theo cách không thể đạt được với google dịch.

Conclusion

Paraphrase with opinion (Diễn giải với ý kiến): Mặc dù, đặc biệt đối với người nói tiếng Anh, dường như không cần thiết phải học ngôn ngữ thứ hai (not necessary to learn a second language), lợi ích của việc đó là không thể đếm được.

Conclusive Sentence (Câu kết luận): Không thể hiểu người nước ngoài và văn hóa của họ nếu không học từ vựng của họ và trong thế giới hiện đại dường như là một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết (more important skill than ever before).

Việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai từ lâu đã được nhiều người coi là một phần quan trọng của giáo dục, nhưng một số người tin rằng nó không cần thiết cho phần lớn những người không có ý định đi du lịch hoặc làm việc ở các quốc gia khác. Mặc dù sự thật là hầu hết những người học ngôn ngữ ở trường có thể không bao giờ có cơ hội sử dụng nó, nhưng có những lợi ích khi học ngôn ngữ vượt quá khả năng giao tiếp.

Lập luận lớn nhất chống lại việc học ngoại ngữ là một vấn đề phổ biến nhất đối với công dân của các quốc gia nói tiếng Anh và nó liên quan đến tính hữu dụng tương đối của ngôn ngữ thứ hai so với việc nghiên cứu một cái gì đó liên quan ngay đến cuộc sống của họ. Với một số biện minh, họ tin rằng ai cũng đều biết tiếng Anh, khiến việc học của họ trở nên vô nghĩa.

Mặc dù đúng là tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thời đại chúng ta, khả năng giao tiếp chỉ là một trong những lợi ích của việc tiếp thu ngôn ngữ. Có rất nhiều lợi ích đáng chú ý cho não khi chúng ta học tiếng mới, ví dụ, nó đã được chứng minh là làm giảm khả năng mắc chứng mất trí nhớ ở người già và giữ cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh lâu hơn. Học một ngôn ngữ cũng cho phép bạn trải nghiệm các nền văn hóa khác và truy cập thông tin theo cách không thể đạt được với google dịch.

Mặc dù, đặc biệt đối với người nói tiếng Anh, dường như không cần thiết phải học ngôn ngữ thứ hai, lợi ích của việc đó là không thể đếm được. Không thể hiểu người nước ngoài và văn hóa của họ mà không học từ vựng của họ và trong thế giới hiện đại dường như là một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết.

 • Acquisition (noun): Getting something – Quá trình đạt được (cái gì đó)
 • Majority (noun): More than half – Hơn một nửa
 • Justification (noun): The action of showing something to be right or reasonable – Biện minh
 • Lingua franca (noun) : Common International language – Ngôn ngữ quốc tế
 • Notable (adj): Significant – Đáng chú ý
 • Chances of dementia: Possibility of getting a disease that make you forget things – Khả năng mất trí nhớ
 • Lexicon (noun ): Language – Ngôn ngữ/ Từ vựng.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng