Giải đề IELTS Writing Cambridge 11 Test 1 (full 2 tasks)

Cam 11 Test 1 Writing Task 1

The charts below show the percentage of water used for different purposes in six areas of the world.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The pie charts compare water consumption for three main purposes in different places in the world.

Most water in North America and Europe is for industrial use, but the main purpose of using water in the other areas is to cater to agriculture. The amount of water consumed for domestic demand accounts for the lowest percentages, except in South America.

Regarding North America and Europe, about a half of water consumption in both areas is for industry, taking up 48% and 53% respectively. Both record higher proportions of water utilized in agriculture, with the former tripling and doubling the latter in North America and Europe respectively.

Most water in the other regions is for irrigation, with the highest figure belonging to Central Asia, at 88%. The percentages of water for domestic use are usually larger than the figures for industry, with its gap ranging from 2% in Africa and Central Asia to 9% in South America. Water consumption in South East Asia, however, shows the opposite pattern, at 12% for industry and only 7% for domestic use.

(177 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi:

Pie chart mô tả lượng nước sử dụng cho các mục đích khác nhau, không có sự thay đổi theo thời gian

Cấu trúc bài viết

Introduction: Giới thiệu nội dung biểu đồ

 • The charts = The pie charts
 • show = compare = illustrate
 • the percentage of water used for different purposes = the proportion of water catering for various sectors = water usage in different fields
 • in six areas in the world = in six regions

Overview: Nêu hai đặc điểm nổi bật

 • Ở North America và Europe → dùng nước cho industrial use. Ở các vùng còn lại → dùng cho agriculture
 • Số liệu thấp nhất → hầu như thuộc về domestic use

Body paragraph 1: So sánh số liệu của North America và Europe

Body paragraph 2: So sánh số liệu của các quốc gia còn lại

Các biểu đồ tròn so sánh mức tiêu thụ nước cho ba mục đích chính ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Rõ ràng, hầu hết nước ở Bắc Mỹ và châu Âu là để sử dụng trong công nghiệp, nhưng mục đích chính của việc sử dụng nước ở các khu vực khác là để phục vụ cho nông nghiệp. Lượng nước tiêu thụ cho gia đình chiếm tỷ lệ thấp nhất, ngoại trừ Nam Mỹ.

Về Bắc Mỹ và Châu Âu, khoảng một nửa lượng nước tiêu thụ trong cả hai lĩnh vực là cho ngành công nghiệp, chiếm lần lượt là 48% và 53%. Cả hai đều có tỷ lệ nước cao hơn sử dụng trong nông nghiệp, với số lượng tăng gấp ba lần và tăng gấp đôi tỷ lệ ở Bắc Mỹ và Europe.

Phần lớn nước ở các khu vực khác là tưới tiêu, với con số cao nhất thuộc về Trung Á, ở mức 88%. Tỷ lệ nước dùng trong gia đình thường lớn hơn so với số liệu cho ngành công nghiệp, với khoảng cách từ 2% ở châu Phi và Trung Á đến 9% ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, tiêu thụ nước ở Đông Nam Á cho thấy xu hướng ngược lại, ở mức 12% cho công nghiệp và chỉ 7% cho sử dụng trong nước.

 • domestic (adj): of or inside a particular country; not foreign or international – Nội địa/trong gia đình
 • consume (v): to use something, especially fuel, energy or time – Tiêu thụ
 • record (v): to show a particular measurement or amount – Được ghi nhận, thống kê

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 11 Test 1 Writing Task 2

Governments should spend money on railways rather than roads.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Bài mẫu tham khảo

Because of urbanization and population booming, the transportation system is facing traffic congestion, more severe accidents, and other problems. Some suggest the idea that governments should allocate money for the construction and the upgradation of railways instead of roadways. I strongly agree with this idea.

The investment in a modern train system will bring many benefits to individuals. People can get around a country faster because train passengers do not struggle with the congestion most road users experience. Trains can achieve much higher speeds than cars, and therefore, people will spend less time commuting. Also, transportation will be more comfortable because they do not have to monitor vehicles by themselves and can enjoy the sceneries along the railways or take a nap. In comparison, driving or riding a motorbike in bumper-to-bumper traffic seems to be much stressful.

Investment in train lines’ erection is of necessity for the society because of two main reasons. Firstly, railroads are the most environmentally friendly way to move freight over land. On average, trains are four times more fuel-efficient than trucks, so investing in this means can lower greenhouse gas emissions, reduce emissions of particulate matter and nitrogen oxides and therefore ensure even greater environmental excellence in the years ahead. Secondly, since the train has a higher capacity and uses separate lanes, they will reduce highway gridlock or traffic congestion in big cities and avoid unexpected crashes.

In conclusion, spending more money on rail lines than roads is a good option to provide a better transport experience for people and benefit the whole society in terms of environmental protection and safety on road.

(263 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Opinion

Cấu trúc bài viết:

Introduction:

Giới thiệu chủ đề trong câu hỏi

 • spend money on st = allocate money for st = use money for st = invest in st
 • railway = rail line = train line
 • roads = roadways

Đưa câu trả lời: Đồng ý với ý kiến trên

Body paragraph 1:

 • Topic sentence: Giải thích vì sao cần đầu tư vào xây dựng đường sắt lại tốt cho mọi người
 • Supporting idea 1: Đi lại nhanh hơn, tốc độ cao hơn → tiết kiệm thời gian
 • Supporting idea 2: Thoải mái với việc đi lại hơn vì có driver riêng, không phải mệt mỏi với việc lái xe

Body paragraph 2:

 • Topic sentence: Giải thích vì sao đồng thời phải xây dựng đường sắt lại tốt cho xã hội
 • Supporting idea 1: Bảo vệ môi trường vì thải ra ít khí thải độc hại hơn
 • Supporting idea 2: Giảm tắc nghẽn giao thông vì có làn đường riêng và có thể chở nhiều người

Conclusion: Khẳng định lại câu trả lời bằng cách paraphrase lại câu số 2 của phần Introduction (hoàn toàn đồng ý với việc nên dành tiền cho đường sắt thay vì đường bộ)

Do đô thị hóa và dân số bùng nổ, hệ thống giao thông đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông, tai nạn nghiêm trọng hơn và các vấn đề khác. Một số đề xuất ý tưởng rằng các chính phủ nên dành tiền cho việc xây dựng và nâng cấp đường sắt thay vì đường bộ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​này.

Việc đầu tư vào một hệ thống đường tàu hiện đại sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân. Mọi người có thể đi lại nhanh hơn vì hành khách đi tàu không phải đối mặt với tắc nghẽn giống như hầu hết người đi đường bộ phải trải qua. Và tàu có thể đạt tốc độ cao hơn nhiều so với ô tô nên mọi người sẽ dành ít thời gian hơn để đi lại. Ngoài ra, việc đi lại sẽ thoải mái hơn vì họ không phải tự điều khiển phương tiện và có thể tận hưởng cảnh quan dọc theo đường sắt hoặc chợp mắt. Trong khi đó, lái xe hoặc đi xe máy trên đường có vẻ căng thẳng hơn nhiều.

Đầu tư vào các tuyến tàu hỏa  là cần thiết cho xã hội vì hai lý do chính. Thứ nhất, đường sắt là cách để di chuyển hàng hóa trên đất liền thân thiện với môi trường nhất. Trung bình, xe lửa tiết kiệm nhiên liệu gấp bốn lần so với xe tải, vì vậy đầu tư vào phương tiện này có thể làm giảm lượng khí thải nhà kính, giảm lượng khí thải hạt và oxit nitơ và do đó bảo vệ môi trường trong những năm tới. Thứ hai, vì tàu có sức chứa cao hơn và sử dụng các làn đường riêng biệt, chúng sẽ giảm tình trạng tắc nghẽn đường cao tốc hoặc tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn và tránh các vụ tai nạn bất ngờ.

Tóm lại, chi nhiều tiền cho các tuyến đường sắt hơn đường bộ là một lựa chọn tốt để cung cấp trải nghiệm giao thông tốt hơn cho người dân và mang lại lợi ích cho toàn xã hội về bảo vệ môi trường và an toàn đường bộ.

 • urbanization (noun): the process in which towns, streets, factories, etc. are built where there was once countryside – đô thị hoá
 • severe (adj): extremely bad or serious – nghiêm trọng
 • passenger (noun): a person who is travelling in a car, bus, train, plane or ship and who is not driving it or working on it – hành khách
 • scenery (noun): the natural features of an area, such as mountains, valleys, rivers and forests, when you are thinking about them being attractive to look at – cảnh sắc
 • bumper-to-bumper (adj): cars on road are so close that their bumpers were nearly touching – chật
 • erection (noun): the act of building something or putting it in a vertical position – xây dựng
 • environmentally friendly (adj): not harming the environment – thân thiện môi trường
 • efficient (adj): doing something well and thoroughly with no waste of time, money or energy – hiệu quả
 • gridlock (noun): a situation in which there are so many cars in the streets of a town that the traffic cannot move at all – chật trội
 • crash (noun): an accident in which a vehicle hits something – vụ đâm nhau

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng