Lộ trình học
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
LISTENING luyện đề trước khi thi
READING dành cho người mới bắt đầu
READING luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 luyện đề trước khi thi
SPEAKING dành cho người mới bắt đầu
SPEAKING luyện đề trước khi thi

Sự Hoà Hợp Giữa Chủ Ngữ & Động Từ – Bài Thực Hành Số 3

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 

 

0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng