Giải đề IELTS Writing Cambridge 13 Test 3 (full 2 tasks)

Cam 13 Test 3 Writing Task 1

The bar chart below shows the top ten countries for the production and consumption of electricity in 2014.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

Bài mẫu tham khảo

The bar chart compares the amounts of electricity produced and consumed by ten nations in 2014. 

Generally, China was simultaneously the largest electricity producer and consumer over the period shown. The similarity among the ten mentioned nations was production recorded a marginally higher figure than consumption, except Germany. 

In 2014, China generated nearly 5.400 billion kWh, which is the highest figure on the chart, compared to over 4.000 billion kWh created by the US. In both nations, less electricity was used in comparison with produced, at approximately 5.300 and 3.900 billion kWh respectively. 

The other nations showed a large disparity in electricity production and consumption with the two aforementioned nations. The striking features were Russia recorded a trivial difference between the quantities of this energy production and consumption, with just over 1.000 billion kWh, and Germany showed a big contrast when using more electricity than how much is produced, at 526 and 582 billion kWh respectively. Korea, opposite to China, created the least electricity and also consumed the lowest amount, recording under 500 billion kWh.

(173 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng biểu đồ: Bar chart không có sự thay đổi theo thời gian. Sử dụng thì quá khứ đơn vì thời gian là năm 2014

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Paraphrase để giới thiệu biểu đồ

 • The bar chart = the chart
 • shows = compares = illustrates
 • the production = the generation → produce / generate / create
 • the consumption = the use → consume / use

Overview:

 • So sánh giữa các quốc gia  → China vừa có lượng sản xuất lớn nhất và đồng thời lượng tiêu thụ cũng lớn nhất
 • So sánh consumption và production → Production thường cao hơn consumption, ngoại trừ Germany

Body paragraph 1: So sánh hai nước có số liệu cao nhất (China và United State)

Body paragraph 2: So sánh các nước còn lại

Biểu đồ bảng so sánh lượng điện được sản xuất và tiêu thụ bởi mười quốc gia trong năm 2014.

Nói chung, Trung Quốc đồng thời là nhà sản xuất và tiêu dùng điện lớn nhất trong giai đoạn được mô tả. Sự tương đồng giữa mười quốc gia được đề cập là sản xuất ghi nhận con số cao hơn một chút so với tiêu dùng, ngoại trừ Đức.

Trong năm 2014, Trung Quốc đã tạo ra gần 5.400 tỷ kWh, đây là con số cao nhất trên bảng xếp hạng, so với hơn 4.000 tỷ kWh do Mỹ tạo ra. Ở cả hai quốc gia, lượng điện sử dụng thấp hơn so với sản xuất, tương ứng khoảng 5.300 và 3.900 tỷ kWh.

Các quốc gia khác cho thấy sự chênh lệch lớn trong sản xuất và tiêu thụ điện với hai quốc gia nói trên. Các đặc điểm nổi bật là Nga đã ghi nhận một sự khác biệt nhỏ giữa số lượng sản xuất và tiêu thụ năng lượng này, chỉ với hơn 1.000 tỷ kWh và Đức cho thấy sự tương phản lớn khi sử dụng nhiều điện hơn so với mức sản xuất của nó, ở mức 526 và 582 tỷ kWh. Hàn Quốc, ngược lại với Trung Quốc, đã tạo ra ít điện nhất và cũng tiêu thụ lượng thấp nhất, ghi nhận dưới 500 tỷ kWh.

 • simultaneously (adv): at the same time as something else – đồng lúc, đồng thời
 • marginally (adv): very slightly; not very much – không đáng kể
 • disparity (noun): a difference, especially one connected with unfair treatment – sự khác biệt
 • aforementioned (adj): mentioned before, in an earlier sentence – đề cập phía trên
 • trivial (adj): not important or serious; not worth considering – không đáng kể

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Cam 13 Test 3 Writing Task 2

Some people say History is one of the most important school subjects. Other people think that, in today’s world, subjects like Science and Technology are more important than History.

Discuss both these views and give your own opinion.

Bài mẫu tham khảo

The debate over which subjects to prioritize teaching in a national curriculum has been raging for an extensive amount of time, but people cannot seem to agree on an answer. In particular, history is the subject that is usually on the chopping block as many find that it teaches nothing of any practical use in our time and diminishes the time possible for learning the subjects that are more likely to produce employable adults. While there may be some truth to this perception, education is about more than just employability. 

Modern society has found itself in a position of post-tertiary education, where university degrees no longer guarantee jobs and the future looks to be automated. If one sees the goal of education as laying the foundations for future employment, then of course subjects that link to more positive job outcomes should be prioritized. The fact that automation may render most traditional jobs outside of the science and technology sector extinct further solidifies the necessity of prioritizing it.

However, the purpose of education is not simply to fill jobs with appropriately qualified individuals, it also exists to build well-rounded citizens that can become a useful part of the society to which they belong. A basic understanding of the history and traditions of the country in which they dwell should be considered a very important part of this. 

The comparative importance of history, science and technology as part of modern education is relative to the way the individual concerned views the point of education. A balance is needed to ensure our society is populated by neither unemployable masses nor individuals disconnected from their own cultural identity.

(277 words)

Xem phân tích, dịch bài, từ vựng
Phân tích bàiDịch bài mẫuTừ vựng hay

Dạng câu hỏi: Opinion

Cấu trúc bài viết:

Introduction

 • Diễn giải lại đề bài (Paraphrase): Chúng ta đã tranh luận nhiều về việc dạy gì trong trường
 • Paraphrase continued and give method (preview of argument): Đặc biệt mọi người thường tranh cãi có học lịch sử hay không, vì nhiều người thấy rằng nó không dạy gì về sử dụng thực tế (practical use) trong thời đại của chúng ta và → làm giảm thời gian (diminishes the time ) có thể để học các môn có khả năng tạo ra người lớn có thể sử dụng được.
 • Nêu ý kiến sẽ được phân tích trong bài. (preview of argument and give opinion): nên duy trì giáo dục cả hai

Body paragraph 1

 • Topic Sentence: Giáo dục sau đại học chưa chắc đảm bảo có việc làm
 • Main argument: Việc học các môn học liên quan tới công việc (linked to good jobs) thì tốt hơn
 • Supporting Argument: Sự nguy hiểm của tự động hóa → bỏ các công việc truyền thông → học science and technology lại càng quan trọng hơn để đảm bảo việc làm

Body paragraph 2

 • Topic sentence and Main argument: Giáo dục không chỉ giúp tìm việc mà còn xây dựng những công dân toàn diện có thể trở thành một phần hữu ích của xã hội mà họ thuộc về
 • Supporting argument/evidence: Hiểu biết về lịch sử là quan trọng trong việc xây dựng công dân toàn diện → cần phải dạy lịch sử

Conclusion

 • Nhắc lại chủ đề câu hỏi với quan điểm kết luận:  Cả khoa học và công nghệ và lịch sử cần phải được dạy cân bằng với nhau → đảm bảo có việc làm + có hiểu biết về quốc gia của họ

Cuộc tranh luận về những môn học ưu tiên giảng dạy trong chương trình giảng dạy quốc gia là một chủ đề đã gây ra nhiều thời gian, nhưng mọi người dường như không thể đồng ý với câu trả lời. Đặc biệt, lịch sử là môn học thường nằm trong nhóm chặt chém vì nhiều người thấy rằng nó không dạy gì về sử dụng thực tế trong thời đại chúng ta và làm giảm thời gian có thể để học các môn có khả năng tạo ra người lớn có thể sử dụng được. Mặc dù có thể có một số sự thật đối với nhận thức này, giáo dục không chỉ là việc làm.

Xã hội hiện đại đã tìm thấy vị trí của giáo dục sau đại học, nơi bằng đại học không còn đảm bảo việc làm và tương lai sẽ được tự động hóa. Nếu người ta thấy mục tiêu của giáo dục là đặt nền móng cho việc làm trong tương lai, thì tất nhiên các môn học liên quan đến kết quả công việc tích cực hơn nên được ưu tiên. Thực tế là tự động hóa có thể khiến hầu hết các công việc truyền thống bên ngoài ngành khoa học và công nghệ bị tuyệt chủng, củng cố thêm sự cần thiết của việc ưu tiên học khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, mục đích của giáo dục không chỉ đơn giản là lấp đầy công ăn việc làm với những cá nhân có trình độ phù hợp, nó còn tồn tại để xây dựng những công dân toàn diện có thể trở thành một phần hữu ích của xã hội mà họ thuộc về. Một sự hiểu biết cơ bản về lịch sử và truyền thống của đất nước nơi họ sinh sống nên được coi là một phần rất quan trọng của vấn đề này.

Tầm quan trọng tương đương của lịch sử, khoa học và công nghệ là một phần của giáo dục hiện đại hoàn toàn liên quan đến cách cá nhân nhìn nhận giáo dục. Cả khoa học và công nghệ và lịch sử cần phải được dạy cân bằng với nhau để đảm bảo rằng dân số của chúng ta không có nhiều người không thể kiếm được việc làm nhưng cũng không có nhiều người chẳng biết gì về văn hóa của họ

 • prioritise (verb): designate or treat (something) as more important than other things – ưu tiên
 • raging (adjective): continuing with great force or intensity.
 • diminish (verb): make or become less – giảm dần
 • perception (noun): a way of regarding, understanding, or interpreting something; a mental impression – nhận thức.
 • post-tertiary education (noun phrase): giáo dục sau đại học
 • foundation (noun): an underlying basis or principle – nền tảng.
 • automation (noun): the use of largely automatic equipment in a system of manufacturing or other production process – tự động hóa.
 • well-rounded (adjective): pleasingly varied or balanced – tròn trịa.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng