Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 16/12/2023 – A better quality of life

People living in the twenty-first century generally have a better quality of life than people who lived in previous centuries. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Bài mẫu

The quality of life in the twenty-first century has undoubtedly witnessed improvements in various aspects compared to previous centuries. In my opinion, while advancements in technology, healthcare, and education have undoubtedly enhanced certain facets of life, it would be remiss to ignore the downsides that have emerged in contemporary times.

On the one hand, there are several undeniable advancements that have significantly elevated the quality of life for people in the modern era. Technology, for instance, has revolutionized communication, offering instantaneous connections across the globe. This has facilitated easier access to information, increased opportunities for learning, and fostered global connections that were unimaginable in previous centuries. Additionally, advancements in healthcare have prolonged life expectancy and reduced mortality rates, ensuring a healthier populace. Improved medical treatments, vaccines, and sophisticated diagnostic tools have transformed healthcare outcomes, enhancing the overall well-being of individuals.

However, amid these advancements, contemporary challenges are prevalent, potentially detracting from life quality. The surge in mental health issues, escalating stress levels, and amplified social isolation in an era dominated by digital interactions have sparked concerns about individuals’ psychological well-being. Moreover, the burgeoning number of factories, plants and businesses engenders environmental degradation, pollution, and the depletion of resources. These pose significant threats to the sustainability of life on Earth, potentially compromising the overall quality of life for future generations.  

In conclusion, while it is undeniable that the twenty-first century has seen remarkable advancements that have enriched many aspects of human life, it is essential to acknowledge the concurrent challenges related to additional mental health and environmental problems that have emerged.  

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Remiss (adj): chểnh mảng, thiếu sót
  Giải thích: careless and not doing a duty well enough
  Ví dụ: It was remiss of me to forget to give you the message.
 • Elevate (v): gia tăng
  Giải thích: to make someone or something more important or to improve something
  Ví dụ: These factors helped to elevate the town to the position of one of the most beautiful in the country.
 • Instantaneous (adj): tức thời
  Giải thích: happening immediately, without any delay
  Ví dụ: The effect of that poison is instantaneous.
 • Global connection (n): kết nối toàn cầu
  Giải thích: the state of being interconnected worldwide, often referring to the ability to communicate and collaborate on a global scale.
  Ví dụ: The internet has facilitated global connections, allowing people from different countries to share information and ideas instantaneously.
 • Life expectancy (n): tuổi thọ
  Giải thích: the average number of years a person can expect to live, often based on statistical data.
  Ví dụ: Advances in healthcare have contributed to an increase in life expectancy in many countries around the world.
 • Mortality rate (n): tỷ lệ tử vong
  Giải thích: the number of deaths in a particular population within a specific time period
  Ví dụ: The mortality rate due to the pandemic was closely monitored by health officials to assess the impact on public health.
 • A healthier populace (n): dân số khoẻ mạng
  Giải thích: a population characterized by good health and well-being.
  Ví dụ: Implementing preventive healthcare measures can contribute to a healthier populace, reducing the burden on the healthcare system.
 • Sophisticated (adj): tinh vi, phức tạp
  Giải thích: intelligent or made in a complicated way and therefore able to do complicated tasks
  Ví dụ: I think a more sophisticated approach is needed to solve this problem.
 • Escalating (adj): thống trị, trội hơn
  Giải thích: increasing in price, amount, rate, etc
  Ví dụ: The escalating costs of healthcare put the poor under stress.
 •  Environmental degradation (n): sự suy thoái môi trường
  Giải thích: the deterioration or decline in the quality of the environment, often due to human activities.
  Ví dụ: Industrial pollution and deforestation contribute to environmental degradation, harming ecosystems and biodiversity.
 •  Pose significant threats to (v): đặt ra những đe dọa đáng kể đối với
  Giải thích: to present substantial risks or dangers to.
  Ví dụ: Climate change poses significant threats to coastal communities through rising sea levels and increased frequency of extreme weather events.
 • Compromise (v): làm tổn hại, tổn thương
  Giải thích: to risk having a harmful effect on something
  Ví dụ: We would never compromise the safety of our passengers.

Lược dịch tiếng Việt

Chất lượng cuộc sống trong thế kỷ XXI chắc chắn đã chứng kiến sự cải thiện về nhiều mặt so với các thế kỷ trước. Theo tôi, mặc dù những tiến bộ trong công nghệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục chắc chắn đã nâng cao một số khía cạnh nhất định của cuộc sống, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những nhược điểm đã xuất hiện trong thời hiện đại.

Một mặt, có một số tiến bộ không thể phủ nhận đã nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống của con người trong thời kỳ hiện đại. Ví dụ, công nghệ đã cách mạng hóa truyền thông, cung cấp các kết nối tức thời trên toàn cầu. Điều này đã tạo điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, tăng cơ hội học tập và thúc đẩy các kết nối toàn cầu mà các thế kỷ trước không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe đã kéo dài tuổi thọ và giảm tỷ lệ tử vong, đảm bảo dân số khỏe mạnh hơn. Các phương pháp điều trị y tế, vắc-xin và các công cụ chẩn đoán tinh vi được cải tiến đã làm thay đổi kết quả chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe tổng thể của các cá nhân.

Tuy nhiên, giữa những tiến bộ này, những thách thức đương đại ngày càng phổ biến, có khả năng làm giảm chất lượng cuộc sống. Sự gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần, mức độ căng thẳng leo thang và sự cô lập xã hội ngày càng gia tăng trong thời đại bị thống trị bởi các tương tác kỹ thuật số đã làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe tâm lý của mỗi cá nhân. Hơn nữa, số lượng ngày càng tăng của các nhà máy, nhà máy và doanh nghiệp gây ra suy thoái môi trường, ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên. Những điều này đặt ra những mối đe dọa đáng kể đối với sự bền vững của sự sống trên Trái đất, có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung của các thế hệ tương lai.

Tóm lại, trong khi không thể phủ nhận rằng thế kỷ hai mươi đã chứng kiến những tiến bộ đáng chú ý đã làm phong phú nhiều khía cạnh của cuộc sống con người, việc nhận thức các thách thức đồng thời liên quan đến vấn đề sức khỏe tinh thần và môi trường là rất quan trọng.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Onlinesách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng