Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 – Process QUẢ DỨA

The diagram below shows the process of growing and preparing pineapples and pineapple products
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant

Bài viết mẫu

The given process outlines the intricate steps involved in cultivating, processing, and shipping pineapples for eventual retail.

At a glance, the cultivation of pineapples is a year-long endeavor, characterized by strict temperature controls and precise chemical requirements. Simultaneously, there are three distinct methods for processing fully-grown pineapples: for fresh juice, canning, or exportation.

Delving deeper into the growth cycle of pineapples, the process commences by planting crowns under controlled temperature conditions, typically at 28-30oC. Over the initial seven months, they undergo an ethylene spray treatment to stimulate growth. In the ensuing five months, the mature pineapples attain a height of 30 cm and weigh approximately 2 kg each.

Turning to the processing of harvested pineapples, the pineapples undergo cleaning and are segregated into three groups. The smaller and medium-sized ones have their tops removed and their rinds peeled. Subsequently, the former group proceeds through an extraction process, culminating in juice packaging in carton boxes, while the latter is sliced and canned. Conversely, the largest pineapples undergo a simpler process involving washing, wax coating, and placement in crates, after which they are shipped via freight to international markets.

(188 words) 

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Cultivate  (v): trồng trọt
  Giải thích: to prepare land and grow crops on it, or to grow a particular crop
  Ví dụ: The villagers cultivate mostly maize and beans.
 • A year-long endeavor (n): nỗ lực kéo dài một năm
  Giải thích:  sth such as a project, effort, or activity that spans the duration of one year
  Ví dụ: Starting a successful vegetable garden from scratch and maintaining it for an entire year was a challenging year-long endeavor for the dedicated horticulturist.
 • Simultaneously (adv): đồng thời
  Giải thích: in a way that is simultaneous (= happening or being done at exactly the same time)
  Ví dụ: Two children answered the teacher’s question simultaneously.
 • Fully-grown pineapples (n): dứa trưởng thành
  Giải thích: pineapples that have reached their mature and ripe stage of development, ready for harvesting.
  Ví dụ: The tropical plantation was filled with rows of fully-grown pineapples, their golden skins glistening in the sun, ready for harvest.
 • Delve deeper into (phr.v): tìm hiểu, đi sâu vào vấn đề gì
  Giải thích: to examine something carefully in order to discover more information about someone or something
  Ví dụ: It’s not always a good idea to delve deep into someone’s past.
 • Commence  (v): bắt đầu
  Giải thích: begin sth
  Ví dụ: We will commence building work in August of next year.
 • Initial  (adj): ban đầu
  Giải thích: of or at the beginning
  Ví dụ: My initial surprise was soon replaced by delight.
 • An ethylene spray treatment (n): xử lý phun ethylene
  Giải thích: a process in which ethylene gas, a natural plant hormone, is applied in the form of a spray to fruits, vegetables, or other crops
  Ví dụ: The farmers used an ethylene spray treatment to hasten the ripening of their tomatoes, ensuring they would be ready for market in a shorter time.
 • Ensuing  (adj): kế tiếp theo
  Giải thích: happening after something and because of it
  Ví dụ: An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off.
 • Attain  (v): đạt được
  Giải thích: to reach or succeed in getting something
  Ví dụ: He has attained the highest grade in his music exams.
 • Segregate  (v): tách biệt
  Giải thích: to keep one thing separate from another
  Ví dụ:  Pedestrians are segregated from the traffic by a metal barrier.
 •  Their rinds peeled (n): vỏ của chúng đã bóc vỏ
  Giải thích: outer layer or skin of a fruit or vegetable has been removed.
  Ví dụ: The chef prepared a refreshing citrus salad by having the oranges and grapefruits their rinds peeled, revealing the juicy, colorful segments within.
 • Extraction  (n): lấy ra, rút, nhổ
  Giải thích: the process of removing something, especially by force
  Ví dụ: The extraction of minerals has damaged the countryside.
 • Culminate in (v): lên đến đỉnh điểm, tột cùng
  Giải thích: If an event or series of events culminates in something, it ends with it, having developed until it reaches this point
  Ví dụ: Their many years of research have finally culminated in a cure for the disease.
 •  Wax coating (n): lớp phủ sáp
  Giải thích: a thin layer of wax applied to the surface of various products, typically fruits and vegetables, as a means of preservation and protection.
  Ví dụ: The apples in the supermarket have a glossy appearance because they’ve been given a wax coating to help preserve freshness and prevent dehydration.
 • Crate (n): thùng thưa
  Giải thích: a box made of wood, plastic, or metal, especially one divided into parts to hold bottles
  Ví dụ: The wooden shipping crates were unloaded at the dock.
 • Freight  (n): hàng hoá
  Giải thích: goods, but not passengers, that are carried from one place to another, by ship, aircraft, train, or truck, or the system of transporting these goods
  Ví dụ: The ship carries both freight and passengers.

Lược dịch Tiếng Việt

Quy trình phác thảo các bước phức tạp liên quan đến việc trồng, chế biến và vận chuyển dứa để bán lẻ.

Tổng quan, việc trồng dứa là một nỗ lực kéo dài cả năm, được đặc trưng bởi việc kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt và yêu cầu hóa học chính xác. Đồng thời, có ba phương pháp riêng biệt để chế biến dứa trưởng thành: làm nước ép tươi, đóng hộp hoặc xuất khẩu.

Đi sâu hơn vào chu kỳ sinh trưởng của dứa, quá trình này bắt đầu bằng việc trồng cây trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát, thường là ở 28-30oC. Trong bảy tháng đầu tiên, chúng được phun ethylene để kích thích tăng trưởng. Trong 5 tháng tiếp theo, những quả dứa trưởng thành đạt chiều cao 30 cm và nặng khoảng 2kg mỗi quả.

Chuyển sang chế biến dứa thu hoạch, dứa được làm sạch và chia thành ba nhóm. Những quả nhỏ và vừa được cắt bỏ phần ngọn và bóc vỏ. Sau đó, nhóm trái nhỏ tiến hành quy trình chiết xuất, sau đó là đóng gói nước trái cây trong hộp carton, trong khi nhóm sau được cắt lát và đóng hộp. Ngược lại, những quả dứa lớn nhất trải qua quy trình đơn giản hơn bao gồm rửa, phủ sáp và đặt vào thùng, sau đó chúng được vận chuyển bằng đường hàng hóa đến thị trường quốc tế.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng