Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 9/9/2023 – Table The cost of water

The table shows the cost of water in five cities in Australia.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 • Water consumption costs in Australian cities
 • Comparison of water charges across cities
 • Residents’ expenditure on water usage in five Australian cities
 • Variations in water pricing among Australian urban areas
 • Analysis of water bills in major Australian cities
 • How residents in different Australian cities are billed for water usage

Bài viết mẫu

The table illustrates the varying costs of water consumption for residents in five major Australian cities.

Overall, the inverse relationship between usage and cost in Adelaide and Perth is clear, where lower consumption leads to lower expenses, while the rest show almost no change regardless of water consumption level. Perth stands out with the highest average bill for water usage.

Adelaide and Perth distinguish themselves by offering a substantially lower rate of $0.42 per kiloliter for those using less than 125KL, a rate nearly half that of other cities. However, when consumption exceeds this threshold, the cost rises dramatically, reaching $1.00 in Adelaide and $1.50 in Perth. In contrast, Melbourne and Sydney maintain consistent charges of $0.78 and $0.98 per kiloliter respectively, regardless of consumption levels. Brisbane, similarly, experiences a minor increase of only $0.03, from $0.81 to $0.84, for usage beyond 125KL.

Residents in Perth face the highest expenses for water usage, totaling $332 which notably surpasses those of Sydney ($319), Adelaide ($312), and Brisbane ($310). Conversely, households in Melbourne bear the lowest financial burden, with a modest expenditure of $253.

(190 words)

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Inverse (adj): trái ngược, nghịch đảo
  Giải thích: opposite in relation to something else
  Ví dụ: Their generosity was in inverse proportion/relation to their income
 • Regardless of: bất kể, bất chấp
  Giải thích: without being influenced by any other events or conditions
  Ví dụ: I tell them the truth, regardless of what they want to hear.
 • Exceed (v): vượt quá
  Giải thích: to be greater than a number or amount, or to go past an allowed limit
  Ví dụ: The success of our campaign has exceeded our wildest expectations.
 • Threshold (n): ngưỡng cửa
  Giải thích: the level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen
  Ví dụ: He earns £400 a month, well below the threshold for paying tax.
 • Surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to do or be better or more than something else
  Ví dụ: Our team’s achievements surpass those of teams in earlier years.
 • Bear the lowest financial burden (v): chịu gánh nặng tài chính thấp nhất
  Giải thích:  incurs the least amount of financial cost or responsibility compared to other options or entities.
  Ví dụ: By choosing the public transportation option, I was able to bear the lowest financial burden for my daily commute compared to owning a car and paying for fuel, insurance, and maintenance.
 • Modest (adj): khiêm tốn, vừa phải
  Giải thích: not large in size or amount, or not expensive
  Ví dụ: They live in a fairly modest house, considering their wealth.

Lược dịch Tiếng Việt

Bảng minh họa các chi phí tiêu thụ nước khác nhau của người dân ở năm thành phố lớn của Úc.

Nhìn chung, mối quan hệ nghịch đảo giữa mức sử dụng và chi phí ở Adelaide và Perth rất rõ ràng, trong đó lượng tiêu thụ thấp dẫn đến chi phí thấp, trong khi những thành phố còn lại không thể thấy sự thay đổi đáng kể, bất kể mức tiêu thụ nước. Perth nổi bật với hóa đơn sử dụng nước trung bình cao nhất.

Adelaide và Perth tự tạo sự khác biệt bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể là 0,42 USD/kg cho những người sử dụng dưới 125KL, tỷ lệ này gần bằng một nửa so với các thành phố khác. Tuy nhiên, khi mức tiêu thụ vượt quá ngưỡng này, chi phí sẽ tăng lên đáng kể, đạt 1,00 USD ở Adelaide và 1,50 USD ở Perth. Ngược lại, Melbourne và Sydney duy trì mức phí ổn định lần lượt là 0,78 USD và 0,98 USD/kg, bất kể mức độ tiêu thụ nước. Tương tự, Brisbane cũng có mức tăng nhẹ chỉ 0,03 USD, từ 0,81 USD lên 0,84 USD đối với mức sử dụng vượt quá 125KL.

Cư dân ở Perth phải đối mặt với chi phí sử dụng nước cao nhất, tổng cộng là $332, vượt xa Sydney ($319), Adelaide ($312) và Brisbane ($310). Ngược lại, các hộ gia đình ở Melbourne chịu gánh nặng tài chính thấp nhất, với mức chi tiêu khiêm tốn là $253.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng