Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Trust

Part 1

1. Who do you trust most?

Absolutely my mom is the one I believe in most. She’s not only the one who gave me life and raised me, but also is my first best friend. She’s always there for me, especially whenever I have been in need.

 • be there for somebody (idiom): sát bên cạnh ai đó
 • in need (of something) (prep): cần (cái gì)

Mẹ tôi đương nhiên là người tôi tin tưởng nhất. Bà ấy không chỉ là người đã cho tôi cuộc sống này và nuôi dạy tôi mà còn là người bạn thân đầu tiên của tôi nữa. Hơn nữa, bà ấy luôn ở bên tôi, đặc biệt là trong những lúc mà tôi cần.

2. Have you ever lost truth in someone?

I would love to say no, but yes. There was a friend to whom I told a lot of deep dark secrets, shared my feelings, and she revealed them with the world. I felt betrayed and depressed afterwards, but then accepted that she was just one of the people needed in my life, to teach me lessons about friendship and honesty. I would still share my feelings with friends because I’m still an open-hearted person.

 • betray somebody/something /bɪˈtreɪ/ (verb): phản bội ai/ cái gì
 • depressed /dɪˈprest/ (adj): buồn, trầm cảm
 • open-hearted /ˌəʊ.pənˈhɑː.tɪd/ (adj): cởi mở

Có đấy. Tôi có một người bạn mà tôi đã kể rất nhiều bí mật sâu kín cho cô ấy, chia sẻ cảm xúc của mình, thế nhưng cô ấy đã tiết lộ chúng với tất cả mọi người khác. Tôi đã cảm thấy bị phản bội và rất buồn, nhưng sau đó chấp nhận rằng cô ấy chỉ là một trong những người đến trong cuộc sống của tôi, để dạy tôi bài học về tình bạn và sự trung thực. Tôi vẫn sẽ chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè vì tôi vẫn là một người cởi mở.

3. What kind of people do you trust?

4. Do you trust artificial intelligence?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe one of your friends who is trustworthy

You should say:

 • who the person is
 • when and where you met this person
 • what you do with this person
 • And why you think this person is trustworthy

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What do you think are the most important qualities for friends to have?

I think there are a number of key qualities for friends to have. First of all, you and a friend need to have mutual understanding. In other words, a friend has a lot in common with you so that you can spend the whole day in idle chit-chat. Secondly, a friend is always there for you in any situation, especially when you have to experience ups and downs in life. Last but not least, they should have a sense of honesty, I mean they speak openly from the heart. For example, when you do not look good in an outfit, they tell you the truth and help you choose another suitable one.

 • mutual understanding /ˈmjuː.tʃu.əl/ (noun phr.): thấu hiểu lẫn nhau
 • in idle chit-chat /ˈaɪ.dəl/ (noun): chém gió
 • ups and downs /ˌʌps ən ˈdaʊnz/ (idiom): thăng trầm trong cuộc sống

Tôi nghĩ bạn bè cần có một số phẩm chất quan trọng. Trước hết, bạn và một người bạn cần có sự hiểu biết lẫn nhau. Nói cách khác, một người bạn có rất nhiều điểm chung với bạn để bạn có thể dành cả ngày để chém gió. Thứ hai, một người bạn luôn ở bên bạn trong mọi tình huống, đặc biệt là khi bạn phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, họ phải có tính trung thực, ý tôi là họ nói một cách cởi mở từ trái tim. Ví dụ như khi bạn mặc một bộ trang phục không hợp, họ cần nói thật và giúp bạn chọn một bộ khác phù hợp.

2. Do adults and children make friends in the same way?

No, they make friends in different ways. The way kids make friends is so simple and easy. If they go to the same school, they can make friends with each other without any hesitation. Or when they start up a game, anyone who wants to join can become friends. However, the way adults make friends is much harder. It takes a long time for them to see whether a person has something in common with them, is honest or reliable enough to become friends. Besides, going out isn’t appealing to adults because they have a long work week. Hence, rather than meeting up with a friend, they opt to watch TV or browse the Internet at home.

 • reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ (adj): đáng tin cậy
 • meet up with somebody (phrasal verb): gặp gỡ ai đó
 • opt to do something /ɒpt/ (verb): chọn làm gì
 • browse the Internet /braʊz/ (verb phr.): lướt web

Không, họ kết bạn theo nhiều cách khác nhau. Cách trẻ em kết bạn rất đơn giản và dễ dàng. Nếu chúng học cùng trường, thì chúng có thể kết bạn với nhau mà không ngại ngần gì. Hoặc khi chúng bắt đầu chơi một trò chơi, bất kỳ ai muốn tham gia đều có thể trở thành bạn bè. Tuy nhiên, cách người lớn kết bạn khó hơn nhiều. Phải mất một thời gian dài, họ mới thấy được liệu một người có điểm chung gì với họ, có trung thực hoặc đủ tin cậy để trở thành bạn bè hay không. Bên cạnh đó, việc đi chơi không hấp dẫn người lớn vì họ có một tuần làm việc dài vất vả. Do đó, thay vì gặp gỡ bạn bè, họ chọn xem TV hoặc lướt web ở nhà.

3. Do you think it is impossible to make real friends on the internet?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng