Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Toys

Part 1

1. Did you play with toys when you were a child?

Yes, of course. I think all children have a taste for playing with toys. You know, toys like our buddies are there for us.

 • have a taste for something /teɪst/ (verb phr.): thích cái gì
 • be there for somebody (idiom): luôn bên cạnh ai

Có chú, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng tất cả trẻ em đều có sở thích chơi đồ chơi. Bạn biết đấy, những món đồ chơi giống như những người bạn của chúng ta luôn bên cạnh chúng ta.

2. What kinds of toys did you like?

As far as I remember, I mostly played with teddy bears and stuffed animals. Besides, I also enjoyed assembling things with Lego.

 • stuffed animals /ˌstʌft ˈæn.ɪ.məl/ (noun): thú nhồi bông
 • assemble something /əˈsem.bəl/ (verb): lắp ráp cái gì

Theo như tôi nhớ, tôi chủ yếu chơi với gấu bông và thú nhồi bông. Ngoài ra, tôi cũng rất thích lắp ráp mọi thứ bằng Lego.

3. In your country, do boys and girls play with the same types of toys?

4. Do you think that toys help children to learn?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe a toy you got in your childhood

You should say:

 • What it was
 • When you got it
 • How you got it
 • And how you felt about it

One special toy that I remember getting was a Lego car.

It was a birthday present from my parents. I can’t remember exactly how old I was, but I was probably about 10 or 11.

The special thing about this car was that I had to build it myself out of hundreds of pieces of Lego. The pieces came in a box with a picture of the finished car on the front, and I had to follow step-by-step instructions to put all the pieces together in the correct way.

This wasn’t an easy task because the car even had an engine, movable seats and gears. It took me a day or two to make and required a lot of concentration.

When the car was finished, it looked great, and I felt a sense of accomplishment. I seem to remember that I didn’t play with the car very much; the fun part had been the process of building it.

Actually, at this moment, I have more choices to entertain myself, like playing computer games or surfing the Internet, but I still remember this Lego car and play it sometimes, because it reminds me of so many beautiful childhood memories and hones my patience to assembleeach small piece to have the car.

(ielts-simon.com)

 • follow step-by-step instructions /ɪnˈstrʌk.ʃən/ (verb phr.): làm theo hướng dẫn từng bước một
 • movable /ˈmuː.və.bəl/ (adj): có thể chuyển động được
 • gear /ɡɪər/ (noun): bánh răng
 • a sense of accomplishment /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/ (noun): cảm giác đạt được cái gì
 • remind somebody of something /rɪˈmaɪnd/ (verb): gợi ai nhớ lại điều gì
 • hone something /həʊn/ (verb): phát triển kỹ năng gì

Một món đồ chơi đặc biệt mà tôi nhớ đến là một chiếc ô tô Lego.

Đó là một món quà sinh nhật từ bố mẹ tôi. Tôi không thể nhớ chính xác lúc đó mình bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ tôi khoảng 10 hoặc 11.

Điều đặc biệt ở chiếc xe này là tôi đã phải tự tay chế tạo nó từ hàng trăm các mảnh ghép Lego. Các mảnh ghép được đựng trong một hộp có hình chiếc ô tô đã hoàn thành ở phía trước, và tôi phải làm theo hướng dẫn từng bước để ghép tất cả các mảnh lại với nhau một cách chính xác.

Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì chiếc xe thậm chí còn có động cơ, ghế có thể chuyển động và bánh răng. Tôi mất một hoặc hai ngày để thực hiện nó và nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.

Khi chiếc xe được hoàn thành, nó trông rất đẹp, và tôi cảm thấy mình đã hoàn thành. Tôi dường như nhớ rằng tôi không chơi với xe cho lắm; phần thú vị là quá trình xây dựng nó.

Thực sự lúc này tôi có nhiều sự lựa chọn để giải trí hơn, như chơi game trên máy tính hay lướt mạng, nhưng tôi vẫn nhớ đến chiếc xe Lego này và chơi nó, vì nó gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và rèn luyện tính kiên nhẫn của tôi để ráp từng mảnh nhỏ lại để có ô tô hoàn chỉnh.

2. Describe anindoor game in your childhood

You should say:

 • What it was
 • How you played it
 • Who you played it with
 • Why you liked it

3. Describe something you bought but rarely use

You should say:

 • What it was
 • Where you bought it
 • Why you bought it
 • Why you didn’t use it often

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What should be considered when buying toys for children?

I think there are a lot of factors parents should take into consideration. The first thing is the appropriate age range. I mean parents should select the toys that aren’t beyond their kids’ comprehension or don’t contain small parts that could be swallowed and cause kids to choke. Besides, preferable toys should be ones that give children a chance to use their imagination. As a result, those toys can help stimulate their creativity.

 • take something into consideration /kənˌsɪd.əˈreɪ.ʃən/ (verb phr.): cân nhắc đến cái gì
 • comprehension/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən/ (noun): sự hiểu biết
 • swallow something /ˈswɒl.əʊ/ (verb): nuốt chửng cái gì
 • choke /tʃəʊk/ (verb): nghẹn
 • stimulate creativity /ˈstɪm.jə.leɪt ˌkriː.eɪˈtɪv.ə.ti/ (verb phr.): kích thích sự sáng tạo

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều yếu tố mà các bố mẹ nên xem xét. Điều đầu tiên là độ tuổi phù hợp. Ý tôi là cha mẹ nên chọn đồ chơi không vượt quá khả năng hiểu của trẻ hoặc không chứa các bộ phận nhỏ có thể nuốt phải và khiến trẻ bị nghẹn. Bên cạnh đó, những đồ chơi được ưu tiên nên là những đồ chơi giúp trẻ có cơ hội sử dụng trí tưởng tượng của mình. Để những đồ chơi đó có thể giúp kích thích sự sáng tạo của chúng.

2. How have toys changed compared to the past?

I think toys have experienced two major changes during the past few decades. The first change is the materials toys are made from. In the past, people usually made toys from wood or paper, and they were mostly hand-made. But contemporary toys are often made from plastic or nylon, and they are mostly mass-produced toys in factories. Additionally, toys a few decades ago were usually so rudimentary that players had to use their imagination to have fun. But now it’s not like that. So, I guess today’s toys are likely to stimulate less creativity in children than they used to.

 • contemporary /kənˈtem.pər.ər.i/ (adj): đương đại, hiện tại
 • mass-produced /ˌmæs.prəˈdʒuːst/ (adj): được sản xuất hàng loạt
 • rudimentary /ˌruː.dɪˈmen.tər.i/ (adj): thô sơ, cơ bản

Tôi nghĩ rằng đồ chơi đã trải qua hai thay đổi lớn trong vài thập kỷ qua. Thay đổi đầu tiên là về vật liệu mà đồ chơi được làm từ. Trước đây, mọi người thường làm đồ chơi từ gỗ hoặc giấy, và chúng chủ yếu được làm bằng tay. Nhưng đồ chơi đương đại thường được làm từ nhựa hoặc nylon, và chúng hầu hết là đồ chơi sản xuất hàng loạt trong các nhà máy. Ngoài ra, đồ chơi cách đây vài thập kỷ thường cơ bản đến mức người chơi phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để giải trí. Nhưng bây giờ nó không như vậy. Vì vậy, tôi đoán đồ chơi ngày nay có khả năng ít kích thích sự sáng tạo ở trẻ em hơn so với trước đây.

3. Why do parents buy a lot of toys for their children?

4. Is it good for children to play with toys?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng