Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Public transport

Part 1

1. Do you use public transport? Why / why not?

Yes, I do. I take the bus on a daily basis. It’s the cheapest to get around, even though it is overcrowded at times, and not particularly punctual. Besides, I can do other things like reading books or sleeping while sitting on the bus.

 • get around (phrasal verb): đi lại
 • overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj): đông đúc
 • punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ (adj): đúng giờ

Tôi có. Tôi đi xe buýt hàng ngày. Nó là phương tiện giao thông rẻ nhất để đi lại, mặc dù đôi khi nó quá đông đúc và đặc biệt là không đúng giờ. Ngoài ra, tôi có thể làm những việc khác như đọc sách hoặc ngủ khi ngồi trên xe buýt.

2. Which type of public transport do you prefer? Why?

I think buses are my favourite public means of transport. Though at first, I was liable to carsickness and hated taking a bus, but after a long time, I got used to that. Now I feel comfortable, and with only 200,000 dong for a monthly commutation ticket, I could commute to work every day without any anxiety.

 • liable to something /ˈlaɪəbl/ (adj): bị ảnh hưởng bởi điều gì
 • carsickness /ˈkɑːsɪknəs/ (noun): say xe
 • commute /kəˈmjuːt/ (verb): đi lại

Tôi nghĩ xe buýt là phương tiện giao thông công cộng yêu thích của tôi. Mặc dù lúc đầu, tôi bị say xe và ghét đi xe buýt, nhưng sau một thời gian dài, tôi đã quen với điều đó. Giờ tôi cảm thấy thoải mái, hơn nữa thì chỉ với 200.000 đồng đóng vé hàng tháng, tôi có thể đi làm hàng ngày mà không phải lo lắng.

3. Do you think people should use public transport more? Why / why not?

Absolutely yes. We should use environmentally-friendly transportations more so that we could mitigate air pollution. I mean that instead of travelling by our own vehicles like cars or motorbikes, we should start with the usage of public transport like buses.

 • environmentally-friendly /ɪn.vaɪ.rənˌmen.təl.i ˈfrend.li/ (adj): thân thiện với môi trường
 • mitigate something /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/ (verb): giảm thiểu cái gì
 • air pollution /ˈeə pəˌluː.ʃən/ (noun): sự ô nhiễm môi trường

Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta nên sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường hơn để có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ý tôi là thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân như ô tô hay xe máy, chúng ta nên bắt đầu bằng việc sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt.

4. Do you prefer public transport or private transport?

5. Are there any public transport problems in your country?

6. How would you improve the public transport system in your country?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a popular mode of public transportation in your country

You should say:

 • What it is
 • What types of people use it often
 • How far it is convenient
 • And explain why it is so popular

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. How to encourage more people to take public transportation?

I think it’s not easy to require people to commute by public transportation instead of their private one, but there are still ways to do that. The first thing coming to mind is that the number of public modes of transport with better service quality have to be increased. Besides, it’s the government’s responsibility to raise public awareness about the importance of environment protection through small actions like taking public transport. As a result, people can realize the big benefits of taking public transportation.

 • come to mind (idiom): xuất hiện trong đầu ai
 • raise public awareness about something /əˈweə.nəs/ (verb phr.): nâng cao nhận thức cộng đồng về điều gì

Tôi nghĩ không dễ để yêu cầu mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân của họ, nhưng vẫn có nhiều cách để làm điều đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tăng số lượng phương tiện giao thông công cộng với chất lượng dịch vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, chính phủ có trách nhiệm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua các hành động nhỏ như đi lại bằng các phương tiện công cộng. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra những lợi ích to lớn của việc sử dụng các phương tiện công cộng.

2. How do you think people will travel in the future?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng