Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Shopping

Part 1

1. Do you enjoy shopping?

Yes, I do. Though I’m not a shopaholic, I still enjoy the activity itself so much. I have a taste forwandering around shopping malls and doing some window shopping. Whenever I walk into a grocery store, it’s the instant feeling of freshness that always excites me.

 • shopaholic /ˌʃɒp.əˈhɒl.ɪk/ (noun): người nghiện mua sắm
 • have a taste for something /teɪst/ (verb phr.): yêu thích cái gì
 • wander around somewhere /ˈwɒn.dər/ (verb): đi lang thang quanh đâu đó
 • window shopping (noun): nhìn hàng hóa qua cửa sổ chứ không mua

Có, tôi thích đi mua sắm. Mặc dù tôi không phải là một đứa nghiện mua sắm, nhưng tôi vẫn rất thích việc này. Tôi thích lang thang quanh các trung tâm mua sắm và nhìn hàng hóa qua cửa sổ chứ không mua. Bất cứ khi nào tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa, tôi luôn có cảm giác sảng khoái ngay tức thì.

2. How often do you go shopping?

I suppose on a monthly basis. But usually, I don’t plan ahead. Sometimes, I’m an impulse shopper, and it’s quite compulsive. I don’t usually try to keep abreast of the latest fashion, but whenever I have my eye on an item, I buy it without a second thought.

 • plan ahead (phrasal verb): lên kế hoạch trước
 • impulse /ˈɪm.pʌls/ (adj): bốc đồng, không cần suy nghĩ
 • compulsive /kəmˈpʌl.sɪv/ (adj): khó có thể kiểm soát
 • keep abreast of something /əˈbrest/ (idiom): bắt kịp cái gì
 • have one’s eye on something (verb phr.): để mắt đến cái gì
 • a second thought (idiom): suy nghĩ lại

Tôi nghĩ là tôi đi mua sắm hàng tháng. Nhưng thông thường, tôi không lập kế hoạch trước. Đôi khi, tôi là một người mua sắm bốc đồng và điều đó rất khó kiểm soát. Tôi thường không cố bắt kịp thời trang mới nhất, nhưng bất cứ khi nào tôi để mắt đến một món đồ, tôi đều mua nó mà không cần suy nghĩ kỹ.

3. Where do you usually shop?

Well, actually I have a list of shops because each shop represents different styles, you know. And I know a lot of girls today like to try on luxurious brands, and I’m no exception. I splurge on these designer clothes from time to time as a way to reward myself for my considerable effort.

 • from time to time (idiom): thỉnh thoảng
 • reward yourself for something /rɪˈwɔːd/ (verb): tự thưởng cho bản thân cái gì

Thực ra tôi có một danh sách các cửa hàng vì mỗi cửa hàng đại diện cho các phong cách khác nhau. Và tôi biết rất nhiều cô gái ngày nay thích thử những món đồ hiệu sang trọng, và tôi cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng tôi mua sắm những bộ quần áo hàng hiệu này như một cách để tự thưởng cho bản thân cho những nỗ lực hết mình của mình.

4. What is the most expensive item that you have purchased?

5. Do you often shop online?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a good experience of online shopping

You should say:

 • when it happened
 • what you bought
 • why you bought
 • And explain why you think it was a good experience

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What are the advantages and disadvantages of online shopping?

There are several clear benefits and detriments of shopping on the Internet. About its advantages, we don’t have to travel to stores to buy stuff, so it kinda helps us to save a great deal of time. Besides, when we shop online, we can compare prices from different brands or sellers, so we have a chance to buy the same goods as going to stores at a cheaper price. More importantly, we can avoid buying goods impulsively because we have time to have second thoughts when shopping online. However, as regards its disadvantages, goods provided on the Internet might not look like their images. Also, it’s impossible to try goods in advance when shopping online.

 • impulsively /ɪmˈpʌl.sɪv/(adv): một cách bốc đồng
 • have second thoughts (idiom): suy nghĩ kỹ
 • as regards /rɪˈɡɑːd/(idiom): khi nói đến vấn đề gì

Có một số lợi ích và bất lợi rõ ràng của việc mua sắm trên Internet. Về ưu điểm của nó, chúng ta không phải đi đến các cửa hàng để mua đồ, vì vậy, điều này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, khi chúng ta mua sắm trực tuyến, chúng ta có thể so sánh giá từ các thương hiệu hoặc người bán khác nhau, do đó chúng ta có cơ hội mua được hàng hóa giống như đến cửa hàng bình thường nhưng với giá rẻ hơn. Quan trọng hơn, chúng ta có thể tránh mua hàng một cách bốc đồng vì có thời gian để suy nghĩ kỹ khi mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, về nhược điểm của nó, hàng hóa được cung cấp trên Internet có thể không giống như hình ảnh của chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể thử hàng trước khi mua sắm trực tuyến.

2. Do you think it is safe to shop online?

No, I don’t think it is safe to shop on the Internet. As many people buy goods from websites which are not reputable, they are more likely to purchase replicasor fake goods that have poor quality.  If these types of products are food like milk, people’s health is adversely affected. Also, some online shoppers may be stolen personal information by hackers.

 • reputable /ˈrep.jə.tə.bəl/(adj): uy tín
 • adversely /ˈæd.vɜːs.li/(adv): một cách tồi tệ

Không, tôi không nghĩ rằng mua sắm trên Internet là an toàn. Vì có nhiều người mua hàng từ các trang web không uy tín, họ dễ mua phải hàng nhái, hàng giả kém chất lượng. Nếu những loại sản phẩm này là thực phẩm như sữa, sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, một số người mua sắm trực tuyến có thể bọn hacker đánh cắp thông tin cá nhân.

3. Do you think the government should impose more control on online shopping?

4. Why do some people like shopping with friends?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng