Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Plants

Part 1

1. Do you like plants?/ Do you like having plants in your house?

Yeah, absolutely. I usually have at least one indoor pot plant in my living room such as sunflowers. They can add a decorative touch to the room. Taking care of them is an excellent way to alleviate stress as well.

 • pot plant /ˈpɒt ˌplɑːnt/ (noun phrase): cây cảnh đặt trong chậu
 • add a decorative touch to something /ˈdek.ər.ə.tɪv/ (verb phrase): tạo điểm nhấn về mặt trang trí

Yea, chắc chắn rồi. Tôi thường có ít nhất một chậu cây cảnh trong nhà đặt trong phòng khách của tôi, chẳng hạn như hoa hướng dương. Chúng có thể thêm một điểm nhấn trang trí cho căn phòng. Chăm sóc chúng cũng là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng.

2. What was your favorite plant when you were a kid?

I wasn born in the countryside and I’ve grown so attached to bamboos – a kind of evergreen plants, which can provide a cool patch of shade. This kind of plant is the symbol of rural areas in Vietnam.

 • grow attached to something /əˈtætʃt/ (verb phrase): trở nên gắn bó

Tôi sinh ra ở nông thôn và tôi trở nên rất gắn bó với cây tre – một loại thực vật thường xanh, cho nhiều bóng mát. Loại cây này là biểu tượng của vùng nông thôn Việt Nam.

3. What plant did you grow when you were young?

Actually, I’ve never grown any plants so far in my life. In my parents’ house, there is a garden where they grow many different kinds of plants such as longan trees, pomelo trees or starfruit trees. But it’s my father who does the gardening.

 • do the gardening /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ (verb phrase): làm vườn, chăm sóc vườn

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ trồng bất kỳ loại cây nào trong đời mình cả. Trong nhà của bố mẹ tôi có một cái vườn nơi họ trồng rất nhiều loại cây khác nhau như cây nhãn, cây bưởi hay cây khế. Nhưng chính cha tôi là người chăm sóc vườn.

4. Do you know much about plants?/ Are you good at growing plants?

5. Would you ever give a plant as a gift?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe your favourite plant

You should say:

 • What the plant is
 • When you first knew it
 • What its major features are
 • Why you like it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What plants are important to the economy in your country?

Rice plays an indispensable part in the daily life of Vietnamese people because it’s our main food. In addition, Vietnam is one of the largest rice exporters in the world. So it is not an exaggeration to say that Vietnam’s economy depends quite a lot on this plant. Rice can be found in every nook and cranny of rural areas in Vietnam, I believe.

 • play an indispensable part in something/ˌɪn.dɪˈspen.sə.bəl/ (verb phrase): đóng vai trò không thể thiếu
 • it’s not an exaggeration to say that …/ɪɡˌzædʒ.əˈreɪ.ʃən/: không ngoa khi nói rằng …
 • in every nook and cranny of something /nʊk/ /ˈkræn.i/ (adv): ở mọi nơi của …

Lúa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam vì nó là lương thực chính của chúng ta. Ngoài ra, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Vì vậy không quá lời khi nói rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào loại cây này. Tôi tin rằng gạo có thể tìm thấy ở mọi nơi của các vùng nông thôn Việt Nam.

2. Is it common for people to have gardens in your country?

I believe it all depends on where you are. When I visit my parents, who live in a rural area in Hanoi, tons of houses grow their own vegetables in their own gardens. Growing their own vegetables, they can ensure the food is clean and safe. But, in more urban areas like the place where I’m living, there is little space so we can hardly design a garden.

 • tons of somebody/ something /tʌn/ (noun phrase): rất nhiều
 • can hardly do something /ˈhɑːd.li/ (verb phrase): khó có thể làm gì

Tôi tin rằng tất cả phụ thuộc vào vị trí của chúng ta. Khi tôi thăm bố mẹ tôi sống ở một vùng nông thôn ở Hà Nội, rất nhiều nhà tự trồng rau trong vườn của họ. Tự trồng rau, họ có thể đảm bảo thực phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên, ở những khu vực đô thị hơn như nơi tôi đang sống, có rất ít không gian nên chúng tôi khó có thể thiết kế một khu vườn

3. How can people be encouraged to grow their own food?

4. Why do people grow plants?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng