Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Dictionaries

Part 1

1. How often do you use your dictionary?

Countless times a day, and seven days a week, I have to say. I’m an English learner so I look up new or uncommon words in dictionaries each time I encounter them. Using dictionaries is part and parcel of my daily activities.

 • look up something (phrasal verb): tra, tìm kiếm (thông tin)
 • encounter somebody/ something /ɪnˈkaʊn.tər/ (verb): bắt gặp
 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): là phần không thể thiếu

Tôi phải nói là không biết bao nhiêu lần một ngày, và bảy ngày một tuần. Tôi là một người học tiếng Anh nên tôi luôn tra cứu các từ mới hoặc từ lạ trong từ điển mỗi khi gặp chúng. Sử dụng từ điển là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày của tôi.

2. Do you like paper dictionaries or electronic dictionaries?

I definitely will gravitate towards using an electronic dictionary. It has been a long time since I last carried a heavy printed dictionary. Now, all that I need is my smartphone connected to the Internet. I mean e-dictionaries are portable and really come in handy.

 • gravitate towards something /ˈɡrævɪteɪt/(verb): thiên về
 • portable /ˈpɔː.tə.bəl/ (adj): có thể cầm, di động, gọn nhẹ
 • come in handy (idiom): tiện lợi, hữu ích

Tôi chắc chắn sẽ thiên về việc sử dụng từ điển điện tử. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi mang một cuốn từ điển giấy cồng kềnh. Bây giờ, tất cả những gì tôi cần là điện thoại thông minh của tôi được kết nối Internet. Ý tôi là từ điển điện tử rất gọn nhẹ và thực sự hữu ích.

3. What kinds of dictionaries have you used before?

As a high-schooler without a smartphone, I largely relied on my paper dictionary. Since I started going to college, I’ve turned to e-dictionaries. I have a liking for monolingual dictionaries because they explain the contexts in which a word can be used in detail.

 • largely ~ mainly (adv): chủ yếu
 • rely on somebody/ something/rɪˈlɑɪ ˌɔn/ (verb): dựa vào
 • have a liking for something (verb phrase): thích
 • monolingual dictionary /ˌmɒn.əʊˈlɪŋ.ɡwəl/ (noun): từ điển một ngôn ngữ (ví dụ như từ điển Anh-Anh)
 • in detail /ˈdiː.teɪl/ (adv): một cách chi tiết

Khi còn là một học sinh trung học không có điện thoại thông minh, tôi chủ yếu dựa vào từ điển giấy của mình. Kể từ khi bắt đầu vào đại học, tôi đã chuyển sang dùng từ điển điện tử. Tôi thích các từ điển đơn ngữ vì chúng giải thích các ngữ cảnh mà một từ có thể được sử dụng một cách chi tiết.

4. What do you mostly use dictionaries for?

5. What kinds of dictionaries do you think are most useful?

6. If someone gave you a dictionary as a gift, how would you feel?

7. Do you think it would be interesting to write a dictionary?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a dictionary you use

You should say:

 • What the dictionary is
 • What its outstanding features are
 • How often you use it
 • Why you like it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. How will dictionaries be like in the future?

Well, I just imagine that in the future as science and technology develop in leaps and bounds, humans may have an in-built screen that will appear in the air right in front of us each time we need it. With this virtual screen, we could watch movies, play video games, access electronic dictionaries or whatever. Another scenario is that we could implant a dictionary into our bodies through a minor operation. It’s a little scary but cool, right? Who knows what the future may hold?

 • by/ in leaps and bounds /liːp/ /baʊnd/ (idiom): như vũ bão, rất nhanh
 • in-built ~ built-in/ˌbɪltˈɪn/ (adj): tích hợp sẵn, gắn liền
 • or whatever (idiom): hoặc bất kỳ thứ nào khác
 • implant something into something /ɪmˈplɑːnt/ (verb): cấy ghép

Tôi chỉ tưởng tượng rằng trong tương lai khi khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, con người có thể có một màn hình tích hợp sẵn có thể xuất hiện trong không khí ngay trước mặt chúng ta mỗi khi chúng ta cần. Với màn hình ảo này, chúng ta có thể xem phim, chơi trò chơi điện tử, truy cập từ điển điện tử hay bất cứ thứ gì. Một kịch bản khác là chúng ta có thể cấy từ điển vào cơ thể mình thông qua một cuộc tiểu phẫu thuật. Nghe có vẻ hơi ghê nhưng cũng tuyệt phết nhỉ? Ai biết được tương lai sẽ ra sao?

2. Do you think paper dictionaries will disappear in the future?

It is safe to say that paper dictionaries have not become obsolete yet as today there are still many people favouring this kind of dictionary. But I believe that the chances of its extinction are higher. A lot of learners, especially youngsters, have been gravitating towards electronic dictionaries due to the convenience they offer and sooner or later they will totally replace the print version and paper dictionaries may be kept in museums as artefacts serving scientific purposes.

 • obsolete /ˌɒb.səlˈiːt/ (adj): lỗi thời
 • favour something /ˈfeɪ.vər/ (verb): ưa chuộng
 • gravitate towards something /ˈɡrævɪteɪt/(verb): hướng tới
 • sooner or later (idiom): không sớm thì muộn

Có thể nói từ điển giấy vẫn chưa trở nên lỗi thời khi ngày nay vẫn còn rất nhiều người ưa chuộng loại từ điển này. Nhưng tôi tin rằng khả năng biến mất của nó đang trở nên cao hơn. Rất nhiều người học, đặc biệt là giới trẻ, đã hướng tới từ điển điện tử do sự tiện lợi mà chúng mang lại, và sớm muộn chúng sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản từ điển giấy và từ điển giấy có thể được lưu giữ trong viện bảo tàng như các tạo vật phục vụ mục đích khoa học.

3. Why do many people like using electronic dictionaries while many others favour the paper ones?

4. What are the disadvantages of using a dictionary?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng