Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Singing

Part 1

1. Did you enjoy singing when you were younger?

No, I didn’t. As a little boy, I was painfully shy when I stood in front of others, let alone singing for them. On top of that, my voice is terrible when I sing so I believe I’m not much of a singer.

 • painfully shy /ʃaɪ/ (adj): cực kỳ xấu hổ
 • let alone (idiom): huống gì, chứ đừng nói đến

Không. Khi còn là một cậu bé, tôi đã rất xấu hổ khi đứng trước mặt người khác, chứ đừng nói đến việc hát cho họ nghe. Hơn hết, giọng của tôi rất tệ khi hát nên tôi tin rằng mình không sinh ra để làm ca sĩ đâu.

2. How often do you sing now?/ Do you like singing?

(No, I don’t) I don’t sing in public. Even when we go to a karaoke bar, I just sit there and listen to my friends sing. But I do sometimes find myself singing along to songs if I’m listening to music when taking a shower.

 • karaoke bar /ˌkær.iˈəʊ.ki/ (noun phrase): quán karaoke
 • sing along to a song (verb phrase): hát theo lời bài hát

(Không) Tôi không hát trước đám đông. Ngay cả khi chúng tôi đến quán karaoke, tôi chỉ ngồi đó và nghe bạn bè hát. Nhưng đôi khi tôi hát theo các bài hát nếu tôi đang nghe nhạc khi đang tắm.

3. Do you have a favourite song you like listening to?

I’m a die-hard fan of Sơn Tùng MTP so I would say I love all of his songs. When I have some spare time, I binge-watch his music videos on Youtube. They are simply the best.

 • die-hard fan (noun phrase): fan cứng
 • binge-watch something /ˈbɪndʒ ˌwɒtʃ/ (verb): xem rất nhiều

Tôi là một fan cứng của Sơn Tùng MTP nên tôi muốn nói rằng tôi yêu tất cả các bài hát của anh ấy. Khi có thời gian rảnh, tôi cày view các video ca nhạc của anh ấy trên Youtube. Chúng đơn giản là số 1.

4. When do you like to sing?

To be honest, I don’t know exactly when I want to sing. Normally, I just sing along to a song that I love. Maybe it’s when I feel bored or I’m in a good mood. It’s not a so-called performance because, for the most part, I sing for myself.

 • in a good mood /muːd/: có tâm trạng tốt
 • so-called /ˌsəʊˈkɔːld/ (adj): cái gọi là

Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác khi nào mình muốn hát. Bình thường, tôi chỉ hát theo một bài hát mà tôi yêu thích. Có thể đó là khi tôi cảm thấy buồn chán hoặc tôi đang có tâm trạng tốt. Đó không phải cái gọi là trình diễn vì phần lớn, tôi hát cho mình nghe thôi.

5. What kinds of music do you like to sing?

6. Is it difficult to sing well?

7. Do you want to be a singer?

Part 2

Describe your favourite song

You should say:

 • What the song is
 • When you first heard the song
 • What it is about
 • Why you like it

Part 3

1. Why do some people seem to be better at singing than others?

There are some people who sing very beautifully whereas some others don’t. It all boils down to each person’s innate talents. I mean many occupations require inborn abilities like football players or actors and singers are no exception. A person born with a beautiful voice has the potential to become a singer whereas others can’t despite enormous effort.

 • boil down to something (phrasal verb): có thứ gì là phần chính, cơ bản là vì
 • innate ~ inborn /ɪˈneɪt/ (adj): bẩm sinh
 • no exception /ɪkˈsep.ʃən/ (noun phrase): không phải là ngoại lệ

Có một số người hát rất hay trong khi một số người khác thì không. Tất cả đều phụ thuộc vào tài năng bẩm sinh của mỗi người. Ý tôi là nhiều nghề đòi hỏi khả năng bẩm sinh như cầu thủ bóng đá hay diễn viên và ca sĩ cũng không ngoại lệ. Một người được sinh ra với một giọng hát đẹp có tiềm năng trở thành ca sĩ trong khi những người khác không thể mặc dù đã nỗ lực rất nhiều.

2. Do you think there are benefits from being able to sing well?

Well, singing, in general, can help us to alleviate stress. In addition, the ability to sing beautifully brings more merits than that. A person with a wonderful voice is likely to become a prominent singer in the future if he is properly trained. He will not only become famous but also make a fortune from fame. In fact, megastars like Sơn Tùng or Noo Phước Thịnh earn a tidal wave of money from endorsement deals. Besides, such celebrities are idolized by many people, especially youngsters.

 • prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ (adj): nổi bật, nổi tiếng
 • make a fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ (verb phrase): kiếm nhiều tiền
 • endorsement deal /ɪnˈdɔːs.mənt/ (noun): hợp đồng quảng cáo
 • idolize somebody /ˈaɪ.dəl.aɪz/ (verb): thần tượng, ngưỡng mộ

Nói chung, ca hát có thể giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng. Ngoài ra, khả năng hát hay còn mang lại nhiều điểm lợi hơn thế. Một người có giọng hát tuyệt vời có khả năng trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai nếu anh ta được đào tạo bài bản. Anh ấy sẽ không chỉ trở nên nổi tiếng mà còn kiếm được nhiều tiền từ sự nổi tiếng đó. Trên thực tế, những siêu sao như Sơn Tùng hay Noo Phước Thịnh kiếm bộn tiền từ các thương vụ quảng cáo. Bên cạnh đó, những người nổi tiếng như vậy được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thần tượng.

3. Do you think people need to learn how to sing (or is it a natural skill)?

I believe the ability to sing is an inborn skill. Young children tend to imitate sounds and melodies around them and they can sing at the point they start speaking. But the issue lies in whether we sing well or not. If a person wants to pursue a career in the music industry, he has to be adequately trained. If not, there is no need to do it. We just often go to a karaoke bar and sing songs no matter how bad our voices are.

 • imitate somebody/ something /ˈɪm.ɪ.teɪt/ (verb): bắt chước
 • pursue something /pəˈsjuː/ (verb): tìm kiếm, theo đuổi

Tôi tin rằng khả năng ca hát là một kỹ năng bẩm sinh. Trẻ nhỏ có xu hướng bắt chước các âm thanh và giai điệu xung quanh chúng và chúng có thể hát khi bắt đầu nói. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta hát hay hay không. Nếu một người muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc, anh ta phải được đào tạo đầy đủ. Nếu không, không cần phải làm điều đó. Như chúng ta chỉ thường đến quán karaoke và hát những bài hát cho dù giọng hát của chúng ta có tệ đến đâu.

4. Do you think everyone (or anyone) can be trained to become a singer?

5. Do you think women are better singers than men?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng