Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Emotions (Tiredness and Boredom)

Part 1

1. What things make you tired?

I feel exhausted when I have to do repetitive tasks or stand idly by the whole day. This may happen when I have to attend seminars or listen to some boring lectures when I was at high school. I think because I didn’t find any interests in those lessons.

 • exhausted /ɪɡˈzɔː.stɪd/(adj): mệt mỏi
 • stand idly by /ˈaɪd.li/(verb phr.): không làm gì
 • seminar /ˈsem.ɪ.nɑːr/(noun): cuộc hội thảo

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải làm những công việc lặp đi lặp lại hoặc không làm gì cả ngày. Điều này có thể xảy ra khi tôi phải tham gia vào các cuộc hội thảo hoặc nghe một số bài giảng nhàm chán khi tôi còn học trung học. Tôi nghĩ vì tôi không tìm thấy hứng thú trong những bài học đó chăng.

2. What do you do when you feel tired?

In order for me to relieve tiredness, I often hang out with my friends because they crack jokes, and this helps recharge my batteries.  Also, I sometimes work out at the gym to provide an energy boost.

 • crack a joke /kræk/(verb phr.): nói chuyện cười
 • work out (phrasal verb): đi tập
 • provide an energy boost /buːst/(verb phr.): lấy lại năng lượng

Để tôi bớt mệt mỏi hơn, thì tôi thường đi chơi với bạn bè vì họ hay kể chuyện cười, và điều này giúp tôi nạp lại năng lượng. Ngoài ra, đôi khi tôi đi tập tại phòng tập thể dục để lấy lại năng lượng.

3. Who do you prefer to talk to when you feed mentally tired, your families or friends?

4. Do you want to talk to strangers when you feel mentally tired?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe an experience that you got bored while being with others

You should say:

 • When it was
 • Who you were with
 • What you did
 • And explain why you were bored

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Why do some people get bored?

I think people feel bored because they are getting into a monotonous routine. I mean, they have to do the same task over and over, and every day looks the same. In addition to that, they’re not allowed to do what they’re interested in. For example, a student having a great passion for music has to work as a teacher just to humourher parents. As a result, she doesn’t find any happiness in her job.

 • get into a monotonous routine /məˈnɒt.ən.əs/ (verb phr.): có lối sống đơn điệu
 • have a great passion for something /ˈpæʃ.ən/(verb phr.): có niềm đam mê lớn với cái gì

Tôi nghĩ rằng mọi người cảm thấy buồn chán bởi vì họ đang có một lối sống đơn điệu. Ý tôi là, họ phải làm đi làm lại cùng một việc và ngày nào cũng giống nhau. Ngoài ra, họ không được phép làm những gì họ yêu thích. Ví dụ: một sinh viên có niềm đam mê lớn đối với âm nhạc nhưng phải làm giáo viên chỉ để làm hài lòng cha mẹ. Kết quả là, cô ấy không tìm thấy niềm vui  trong công việc của mình.

2. Why are some people less interested in reading books nowadays?

I think mostly because there are a wider range of options for entertainment nowadays. Instead of sitting at home reading page after page, people can choose to go to the movies to keep up with the latest film or take part in a live show of their idol. Besides, people may have a shorter attention span than they used to. They just don’t wanna sit quietly having their nose in a book.

 • keep up with the latest film (verb phr.): cập nhật bộ phim mới nhất
 • attention span /əˈten.ʃən ˌspæn/(noun): khoảng tập trung

Tôi nghĩ chủ yếu là vì ngày nay có nhiều lựa chọn hơn để giải trí. Thay vì ngồi nhà đọc hết trang này đến trang khác, mọi người có thể đi xem phim để cập nhật những thước phim mới nhất hoặc tham gia một liveshow của thần tượng của mình. Bên cạnh đó, có thể là do mọi người có khoảng tập trung ngắn hơn so với trước đây. Họ không muốn ngồi yên lặng để đọc một cuốn sách.

3. Why do some people choose boring jobs?

4. Are all the boring jobs going to be done by robots in the future?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng