Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Humour

Part 1

1. What type of programmes do you find funny on TV?

I find comedy shows most interesting. I really admire comedians because of  their great sense of humour. They can easily make others laugh with their stories.

 • comedy shows /ˈkɒm.ə.di/(noun): chương trình diễn hài
 • a great sense of humour /ˈhjuː.mər/(noun): khiếu hài hước

Tôi thấy chương trình hài là thú vị nhất. Tôi rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ hài vì óc hài hước tuyệt vời của họ. Họ có thể dễ dàng khiến người khác bật cười với những câu chuyện của mình.

2. What kind of things make you laugh?

It’s not really hard to crack me up, especially when I spend time in idle chit-chat with my friends, and talk about funny things. Also, watching comedy shows makes me easily laugh because of a great sense of humourcomedians have.

 • crack somebody up /kræk/(phrasal verb): khiến ai cười nghiêng ngả
 • in idle chit-chat /ˈaɪ.dəl/(phrase): chém gió

Không thực sự khó để làm tôi cười, đặc biệt là khi tôi dành thời gian ngồi chém gió với bạn bè và nói về những điều vui vẻ. Ngoài ra, xem các chương trình hài khiến tôi dễ dàng bật cười vì khiếu hài hước tuyệt vời của các diễn viên hài.

3. Do you like to make people laugh?

4. Do you think it’s important for people to laugh?

Part 2

Describe a person who made you laugh happily when you were a child

You should say:

 • Who this person is
 • What this person did to make you laugh
 • Why this person made you laugh
 • And how you felt about it

Part 3

1. Do you think having a sense of humour is important? Why/why not?

I think a sense of humour is an essential life skill. Being able to crack people up can make a big difference to our life as it can improve your mental health. Cracking jokes can help people lighten the mood if they’re down in the dumps. Also, this skill helps to strengthen bonds with others by bringing people together.

 • make a big difference to something /ˈdɪf.ər.əns/(verb phr.): tạo ra sự khác biệt lớn cho cái gì
 • lighten the mood /ˈlaɪ.tən/(verb phr.): khiến ai vui vẻ hơn
 • down in the dumps /dʌmp/(idiom): buồn chán

Tôi nghĩ khiếu hài hước là một kỹ năng sống cần thiết. Có thể khiến cho mọi người cười sảng khoái có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta vì nó giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn. Kể chuyện cười có thể giúp mọi người vui lên nếu họ đang buồn chán. Ngoài ra, kỹ năng này giúp tăng cường mối quan hệ với những người khác bằng cách gắn kết mọi người lại với nhau.

2. What can make children laugh?

It’s easy to crack kids up. First of all, if parents can allow their children to play games that they are interested in, they will definitely feel over the moon. Besides, watching comedy films or cartoons is also a great way to make children laugh. They can easily be attracted by their appealing plots.

 • over the moon (idiom): vui vẻ
 • plot /plɒt/(noun): cốt truyện

Thật dễ dàng để khiến bọn trẻ cười. Thứ nhất là nếu cha mẹ có thể cho phép chúng chơi những trò chơi mà chúng hứng thú, chắc chắn chúng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bên cạnh đó, xem những bộ phim hài hoặc phim hoạt hình cũng là một cách tuyệt vời để tạo tiếng cười cho trẻ. Chúng có thể dễ dàng bị thu hút bởi những cốt truyện thú vị của chúng.

3. Is laughing the same as feeling happy?

4. Is humour easy to translate from one language to another?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng