Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Maths

Part 1

1. Do you like Math?

Maths is not really my pet hate, but I couldn’t say that I like it. I’m not good at dealing with numbers and my brain cannot cope well with complex tasks, but I’m happy to do straightforward calculations.

 • my pet hate (idiom): thứ mình ghét
 • cope well with /kəʊp/ (verb phrase): xử lý, đối phó tốt
 • straightforward /ˌstreɪtˈfɔː.wəd/ (adj): đơn giản

Toán học không hẳn là môn học tôi ghét, nhưng tôi không thể nói rằng tôi thích nó được. Tôi không giỏi xử lý các con số và bộ não của tôi không thể xử lý tốt với các bài tập phức tạp, nhưng tôi rất vui khi thực hiện các phép tính đơn giản.

2. When did you start learning Maths?

Well, Maths is part of the Vietnamese national curriculum, so I first came to know and study this subject in my first year at elementary school when I was 6 years old. We probably learnt simple addition at that age.

 • first came to know somebody/ something: lần đầu tiên biết đến

Môn Toán nằm trong chương trình học quốc gia của Việt Nam nên tôi biết đến và học môn này lần đầu tiên vào năm lớp 1 ở trường tiểu học khi tôi 6 tuổi. Chúng tôi chắc là đã học các phép cộng đơn giản ở lứa tuổi đó.

3. Do you use a calculator?

Yes I do! I often utilise the calculator on my phone when going to the grocery store. I want to keep track of my expenses in order not to go beyond my budget.

 • utilise something /ˈjuː.təl.aɪz/ (verb): tận dụng, sử dụng
 • keep track of somebody/ something /træk/ (idiom): có được thông tin về ai/ cái gì, theo sát, theo dõi
 • go beyond one’s budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ (verb phrase): tiêu quá mức

Tôi có! Tôi thường sử dụng máy tính trên điện thoại khi đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi muốn theo dõi các khoản chi của mình để không tiêu tiền quá tay.

4. Do you prefer to use a calculator when doing maths?

5. Do you think it’s difficult to learn maths well?

6. Do you think mathematics is important?

7. Did you like learning math as a student?

8. Were you allowed to use a calculator in the classroom?

9. Are girls generally good at mathematics?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a mathematical skill that you learned at primary school

You should say:

 • What the skill was
 • How you learned it
 • How useful you find it
 • How it will be beneficial for you in future

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Do computers help us learn maths?

Yes, they do. Computers can help people work out complicated calculations without them spending so much effort and time figuring out the answers. For instance, we can make use of Google Excel to calculate numbers correctly no matter how difficult they are by just entering the numbers and applying the formulae. Well, using computers is part and parcel of many people’s lives such as teachers, accountants, you name it

 • figure out something /ˈfɪɡ.ər/ (phrasal verb): tìm ra
 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): phần quan trọng không thể thiếu
 • you name it: vân vân

Có chứ. Máy tính có thể giúp con người thực hiện các phép tính phức tạp mà không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian để tìm ra câu trả lời. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng Google Excel để tính toán các con số một cách chính xác cho dù chúng có khó đến đâu chỉ đơn giản bằng cách nhập các con số và áp dụng các công thức. Việc sử dụng máy tính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người như giáo viên, kế toán, v. v.

2. Why do you think some people are not good at maths?

3. Do you think everyone needs to learn maths?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng