Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Clothes and Fashion

Part 1

1. Do you enjoy buying clothes?

Yes, like most people, I’m a slave to fashion. Sometimes, I spend extravagantly on luxurious brands as a way to reward myself for my considerable effort.

 • a slave to fashion /sleɪv/ (noun phr.): nô lệ của thời trang
 • extravagantly /ɪkˈstræv.ə.ɡənt.li/ (adv): một cách phung phí
 • luxurious brand /lʌɡˈʒʊə.ri.əs/ (noun phr.): thương hiệu xa xỉ
 • reward myself for something /rɪˈwɔːd/ (verb): tự thưởng cho bản thân cái gì

Có chứ, giống như hầu hết mọi người, tôi là rất thích thời trang. Đôi khi, tôi tiêu xài phung phí cho những món hàng hiệu xa xỉ như một cách tự thưởng cho những nỗ lực lớn của mình.

2. What type of clothes do you like to wear?

Well, I prefer casuals because I feel comfy and flexible. I also wear a pair of jeans on a regular basis as I can easily mix and match them with a T-shirt and sneakers.

 • casuals /ˈkæʒ.ju.əl/ (noun): quần áo thường ngày
 • mix and match (idiom): phối đồ

Tôi thích quần áo thường ngày vì tôi cảm thấy thoải mái và linh hoạt. Tôi cũng thường xuyên mặc một chiếc quần jean vì tôi có thể dễ dàng kết hợp chúng với áo phông và giày thể thao.

3. Why do you think jeans are popular?

I think firstly because it is always in vogue. Youngsters are really into ripped jeans. Secondly maybe because of its price. You know, pairs of jeans are quite affordable for people from all walks of life.

 • in vogue /vəʊɡ/ (phrase): thịnh hành
 • affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): có thể chi trả được, (giá cả) phải chăng
 • walks of life /wɔːk/ (idiom): tầng lớp trong xã hội

Tôi nghĩ thứ nhất là vì nó luôn thịnh hành. Những người trẻ tuổi thực sự thích những chiếc quần jean rách. Thứ hai có thể do giá cả của nó. Bạn biết đấy, những chiếc quần jean có giá khá hợp lý đối với mọi tầng lớp.

4. Do you wear different styles of clothes now compared to 10 years ago?

Well, I can say that there have been many changes in my style of clothes in the past ten years. In the past, I used to wear uniforms as I was still in school. However, now I take great pride in my appearance, so I tend to dress up, especially on special occasions. 

 • take great pride in one’s appearance /praɪd/ /əˈpɪə.rəns/ (verb phr.): chăm chút đến vẻ bề ngoài
 • dress up (phrasal verb): ăn mặc đẹp

Có, tôi có thể nói rằng đã có rất nhiều thay đổi trong phong cách quần áo của tôi trong mười năm qua. Trước đây, tôi thường chỉ mặc đồng phục khi còn đi học. Tuy nhiên, bây giờ tôi rất chăm chút đến ngoại hình của mình, vì vậy tôi có xu hướng ăn mặc diện hơn, đặc biệt là trong những dịp quan trọng.

5. Are you willing to wear a uniform at work?

Yes, I am. As you know, companies are not the catwalk stage where luxurious brands are displayed. Besides, wearing uniforms gives me a sense of belonging to a group and a feeling of equality among colleagues. So, I think all people should wear uniforms in the workplace. 

 • a sense of belonging to something (noun phr.): cảm giác thuộc về cái gì

Có. Các công ty không phải là sàn catwalk nơi để mà trưng bày các thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó, mặc đồng phục cho tôi cảm giác thuộc về một tập thể và cảm giác bình đẳng giữa các đồng nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả mọi người nên mặc đồng phục tại nơi làm việc.

Part 2

Describe a piece of clothing you enjoy wearing

You should say:

 • where you bought it
 • how often you wear it
 • what it is like
 • And explain why you enjoy wearing it

When I read the cue card, the first piece of clothing coming to mind was a beautiful dress. 

This is a dress in yellow and white. It is made of light fabrics which totally suit an energetic girl like me. When I was a little girl, my family was poor and my parents couldn’t afford to buy new clothes for me, so the dress was a hand-me-down as a birthday gift from my sister. I can say that it absolutely goes out of fashion and is worn out.

I only wore it on some special occasions when I needed to dress up such as Tet holiday or the beginning day at school, and I usually mixed it with sandals. However, if I wear it now, I’m sure people would say I have awful taste in clothes.

You know, I have been really into this dress because it was my first dress I had ever received on my birthday, and it was more special because it came from my sister who I didn’t get on well with at that time. Besides, I look extremely elegant in this dress. To be honest, even it’s an old dress now, but at that time it was really the in-thing. And I have to say that my sister had an eye for fashion. I like it, so I still put it in my wardrobe as a good memory.

All in all, I believe that this dress has a major effect on my style of clothes. And whenever I see it, it reminds me of the happy moments in the past. 

 • hand-me-down (noun): quần áo cũ của anh chị để lại cho em
 • go out of fashion /ˈfæʃ.ən/ (collocation): lỗi thời
 • worn out /wɔːn/ (adj): (quần áo) bị sờn rách
 • dress up (phrasal verb): ăn mặc đẹp
 • have awful taste in clothes /ˈɔː.fəl/ (collocation): có gu thời trang kém
 • get on well (with somebody): hòa thuận với ai
 • be the in-thing (idiom): hợp thời trang
 • have an eye for fashion (collocation): có con mắt thời trang

Khi tôi đọc đề bài, trang phục đầu tiên tôi nghĩ đến là chiếc váy của tôi.

Đó là một chiếc váy có màu vàng và trắng. Nó được làm bằng vải nhẹ, hoàn toàn phù hợp với một cô gái năng động như tôi. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi không dư giả mấy và bố mẹ tôi không thể mua quần áo mới cho tôi, vì vậy chiếc váy này là của chị gái tôi để lại như một món quà sinh nhật cho tôi. Tôi có thể nói rằng nó bây giờ đã lỗi thời và đã cũ lắm rồi.

Tôi chỉ mặc nó trong một số dịp đặc biệt khi mà tôi cần ăn mặc đẹp như lễ Tết hoặc ngày tựu trường, và tôi thường phối nó với dép xăng đan. Tuy nhiên, nếu tôi mặc nó bây giờ, thì nó sẽ không còn phù hợp nữa.

Bạn biết đấy, tôi thực sự yêu thích chiếc váy này vì đây là chiếc váy đầu tiên tôi nhận được vào ngày sinh nhật của mình, và nó đặc biệt hơn vì nó đến từ chị gái tôi, người mà tôi không mấy hòa thuận vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, chiếc váy này giúp tôi trông thanh lịch hơn. Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ khi mà nó là một chiếc váy cũ, nhưng vào thời điểm đó nó thực sự là rất hợp hợp thời trang. Và tôi phải nói rằng chị gái tôi rất có con mắt thời trang. Tôi thích nó, vì vậy tôi vẫn để nó trong tủ quần áo của mình như một kỷ niệm đẹp.

Nhìn chung, tôi tin rằng chiếc váy này có ảnh hưởng lớn đến phong cách ăn mặc của tôi. Và bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó, thì nó nhắc tôi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ.

Part 3

1. Do you think it is good for people to buy expensive clothes? Why?

Though each person has their own preference when it comes to fashion, which satisfies both their taste and affordability. I believe it’s more economically wise not to spend extravagantlyon clothing because of several reasons. Firstly, since such an excessive amount can be invested in more practical needs like experiences or knowledge. I mean, rather than splurging on these designer clothes,  people should buy books or traverse different places so as to broaden their horizons. Secondly, fashion is mainly short-lived. Once a specific type of clothing goes out of fashion, it is likely to be left untouched for eternity despite being worn a few times.

 • affordability /əˌfɔːdəˈbɪləti/ (noun): khả năng chi trả
 • designer clothes (noun): quần áo hàng hiệu
 • traverse /trəˈvɜːs/ (verb): đi lại
 • short-lived (adj): tồn tại trong khoảng thời gian ngắn
 • eternity /ɪˈtɜː.nə.ti/ (noun): sự vĩnh viễn

Mặc dù mỗi người sẽ có một sở thích riêng về thời trang, phù hợp với sở thích và khả năng chi trả của họ. Tôi tin rằng sẽ khôn ngoan hơn về mặt kinh tế nếu không chi tiêu một cách phung phí cho quần áo vì một số lý do. Thứ nhất, vì một số tiền quá lớn như vậy có thể được đầu tư cho những nhu cầu thiết yếu hơn như là kinh nghiệm hoặc kiến thức. Ý tôi là, thay vì vung tiền vào những bộ quần áo hàng hiệu này, mọi người nên mua sách hoặc đi du lịch đến những nơi khác nhau để mở rộng tầm nhìn của họ. Thứ hai, thời trang chủ yếu là chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Một khi một loại quần áo cụ thể bị lỗi thời, thì nó có khả năng không được động đến vĩnh viễn dù mới chỉ được mặc một vài lần.

2. Why do some women buy cheaper clothes and expensive ones at the same time?

I think mainly because each type of clothes serves a specific purpose. Since high-priced clothes are usually more exquisite, women will spend an excessive amount of money on luxurious brands so that they can look more fashionable. However, on normal days, it’s more suitable for them to dress in low-cost casualswhich give them a sense of comfort and flexibility.

 • high-priced (adj): đắt đỏ
 • exquisite /ɪkˈskwɪz.ɪt/ (adj): đẹp
 • flexibility /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ (noun): sự linh hoạt

Tôi nghĩ chủ yếu vì mỗi loại quần áo phục vụ cho một mục đích cụ thể. Vì quần áo giá cao thường sẽ đẹp hơn, nên phụ nữ sẽ chi nhiều tiền cho các thương hiệu sang trọng để trông họ hợp thời trang hơn. Tuy nhiên, vào những dịp bình thường, sẽ thích hợp hơn khi ăn mặc những trang phục thường ngày mà rẻ hơn, để tạo cảm giác thoải mái và linh hoạt hơn.

3. What’s the difference between the dressing style of young people and that of old people?

Well, I see there are some clear differences between what the young and the elderly have a taste in clothes. For youngsters, most of them always try to keep abreast of the latest fashion in order to be more sophisticated. However, for those who are old, they just want to put on clothes that are as polite and comfy as possible. Another distinction between their styles is flexibility. Old people are usually fixed with one particular type of clothes, while young people can change flexibly from dress, skirts to shorts.

 • keep abreast of something /əˈbrest/ (idiom): bắt kịp với cái gì mới
 • sophisticated /səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/ (adj): tinh tế, đẹp
 • comfy /ˈkʌm.fi/ (adj): thoải mái

Tôi thấy có một số khác biệt rõ ràng giữa gu ăn mặc của người trẻ và người già. Đối với giới trẻ, hầu hết họ luôn cố gắng bắt kịp thời trang mới nhất để trông hợp thời trang hơn. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi, họ chỉ muốn khoác lên mình những bộ quần áo lịch sự và thoải mái nhất có thể. Một sự khác biệt khác giữa các phong cách của họ là tính linh hoạt. Người già thường cố định với một loại quần áo nhất định, trong khi người trẻ có thể thay đổi linh hoạt từ váy, váy đến quần đùi.

4. Do you think students like to wear uniforms?

I think it depends on each pupil. There is someone who is a minimalist. I suppose uniforms definitely are their preferred choice as they don’t have to think much about what to wear on a daily basis. However, for those who take great pride in their appearance, they might not be keen on this type of clothing because they always wanna be on trend.

 • on trend /trend/ (phrase): xu hướng mới nhất

Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào từng người. Nếu là một người tối giản. Tôi cho rằng đồng phục chắc chắn là lựa chọn ưu tiên của họ vì họ không phải suy nghĩ nhiều về việc mặc gì hàng ngày. Tuy nhiên, đối với những người quá chăm chút về ngoại hình của mình, họ có thể sẽ không thích kiểu trang phục này vì họ luôn muốn bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất.

5. When do people wear formal clothes?

People usually dress up on some special occasions. First of all, I think most people put on formal clothes when they go to their offices or go to a job interview because they wanna look elegant in important meetings. Besides, people are usually dressed up to the nines when they attend a special event like a wedding or a birthday party.

 • dress up (phrasal verb): ăn mặc đẹp
 • dressed up to the nines (idiom): ăn mặc đẹp

Mọi người thường ăn mặc trong một số dịp đặc biệt. Trước hết, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người mặc trang phục chỉnh tề khi đến văn phòng hoặc đi phỏng vấn xin việc vì họ muốn trông thật lịch lãm trong các cuộc họp quan trọng. Bên cạnh đó, mọi người thường ăn mặc xuề xòa khi tham gia một sự kiện đặc biệt như đám cưới hoặc tiệc sinh nhật.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng