Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Advertising

Part 1

1. Are there many advertisements in your country?

Yes, there are a ton of ads appearing everywhere in my country, from streets to social media with a very high intensity. To be more specific, if you’re commuting on road, you might see a multitude of colourful flyers scattering there.

 • a multitude of something /ˈmʌl.tɪ.tʃuːd/(noun): nhiều cái gì
 • flyer/ˈflaɪ.ər/ (noun): tờ rơi
 • scatter /ˈskæt.ər/ (verb): rải rác

Có rất nhiều quảng cáo xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước tôi, từ đường phố đến các trang mạng xã hội với cường độ rất cao. Cụ thể hơn, nếu đang đi trên đường, bạn có thể thấy vô số tờ rơi đầy màu sắc rải rác ở đó.

2. Why do you think there are so many advertisements now?

I think mainly because of the great benefits it brings to companies. By advertising, companies can approach potential customers and introduce their products to them. So, they can boost sales and make more profits.

 • approach potential customers /pəˈten.ʃəl/ (verb phr.): tiếp cận những khách hàng tiềm năng
 • boost sales /buːst/(verb phr.): tăng doanh số
 • make profits /ˈprɒf.ɪt/ (verb phr.): tạo ra lợi nhuận

Tôi nghĩ chủ yếu là bởi vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho các doanh nghiệp. Bằng cách quảng cáo, các công ty có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu sản phẩm của mình với họ. Vì vậy, họ có thể giúp tăng doanh số bán hàng và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

3. What are the various places where we see advertisements?

4. How do you feel about advertisements?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe an impressive advertisement you remember well

You should say:

 • When and where you saw it
 • What was advertised
 • What the contents of the advertisement had
 • And explain how you felt about it.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Why do some people hate advertisements?

I guess there are a bunch of reasons why people detest commercials. Firstly, since too many ads make them annoyed, imagine how annoying it is when people get interrupted and have to endure more than 10 minutes of advertisement while watching their favourite TV shows. Secondly, companies usually exaggeratetheir products’ effectiveness such as Fami milk, so individuals often have a bad impression about these advertisements.

 • detest /dɪˈtest/ (verb): ghét
 • endure something /ɪnˈdʒʊər/ (verb): chịu đựng cái gì

Tôi đoán có rất nhiều lý do khiến mọi người ghét quảng cáo. Thứ nhất, vì quá nhiều quảng cáo khiến họ khó chịu, hãy tưởng tượng sẽ khó chịu như thế nào khi mọi người bị gián đoạn và phải chịu đựng hơn 10 phút quảng cáo trong khi xem chương trình truyền hình yêu thích của họ. Thứ hai, các doanh nghiệp thường có xu hướng phóng đại sự hiệu quả về các sản phẩm của họ ví dụ như quảng cáo sữa Fami, vì vậy mọi người thường có ấn tượng xấu về những quảng cáo này.

2. Do people usually buy stuff after watching advertisements?

Yes, if not, companies would stop spending a great deal of money on advertising. I see many people make a purchase after watching advertisements because most products are advertised with outstanding features. One of the most effective marketing tactics that many businesses use is celebrity endorsement, which helps enterprises to promote their products.

 • outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ (adj): vượt trội
 • marketing tactic /ˈtæk.tɪk/ (noun phr.): chiến lược tiếp thị
 • celebrity endorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (noun phr.): sự chứng thực của người nổi tiếng
 • enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (noun): doanh nghiệp

Có, nếu không thì các công ty sẽ ngừng chi rất nhiều tiền cho quảng cáo. Tôi thấy nhiều người mua hàng sau khi xem quảng cáo vì hầu hết các sản phẩm đều được quảng cáo với những tính năng vượt trội. Một trong những chiến lược tiếp thị hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp sử dụng là sự chứng thực người nổi tiếng, để giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình.

3. Do you think advertisements are a good or bad influence on children?

Well, I would say that ads have predominantly had bad impacts on children’s development. As ads tend to direct their marketing tactics towards kids, they’re easily manipulated. As a result, they pester their parents for buying their desired items advertised on television, but most of the food items advertised are junk food. So, this might affect the eating habits of children, and promote an unhealthy lifestyle.

 • predominantly /prɪˈdɒmɪnətli/ (adv): một cách chủ yếu
 • manipulate somebody/ something /məˈnɪp.jə.leɪt/ (verb): thao túng ai/ cái gì
 • pester somebody for something /ˈpes.tər/ (verb): nằng nặc đòi ai làm gì

Quảng cáo chủ yếu có tác động xấu đến sự phát triển của trẻ em. Vì quảng cáo có xu hướng hướng các chiến thuật tiếp thị của họ trực tiếp vào đối tượng trẻ em nên chúng sẽ rất dễ bị thao túng. Kết quả là, chúng sẽ nằng nặc đòi cha mẹ mua những món mà chúng mong muốn mà đã được quảng cáo trên truyền hình, nhưng hầu hết những món được quảng cáo là đồ ăn vặt. Vì vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của trẻ em và thúc đẩy lối sống không lành mạnh.

4. Is music useful in advertising?

5. What are the advantages of TV advertisements? How about internet advertisements?

6. Do you think there should be controls on advertising?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng