LỘ TRÌNH HỌC
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
LISTENING luyện đề trước khi thi
READING dành cho người mới bắt đầu
READING luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 luyện đề trước khi thi
SPEAKING dành cho người mới bắt đầu
SPEAKING luyện đề trước khi thi
Bộ giáo trình EBOOK luyện đề trước khi thi
Đăng ký lịch kiểm tra IELTS Speaking 1-1 trước khi thi

Hướng dẫn lộ trình học khoá IELTS Target 7.0

Lưu ý: Đây là lộ trình học gợi ý từ IELTS Thanh Loan nhằm giúp bạn có thứ tự học và thực hành tốt nhất khi sử dụng khoá Targer 7.0. Bạn có thể bỏ qua những giai đoạn/ bài học mình đã biết và xem đi xem lại những bài học khó, và hoàn toàn chủ động lựa chọn tốc độ học phù hợp.

Hãy ĐĂNG KÝ khoá học IELTS Targer 7.0 TẠI ĐÂY để có thể xem toàn bộ bài học trong lộ trình này.

Giai đoạn 1 (30 ngày): Xây dựng nền tảng tiếng anh tốt cho bài thi IELTS

Thời gian: 30 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu:

 • Củng cố những điểm ngữ pháp quan trọng dành riêng cho bài thi IELTS
 • Học và chỉnh sửa cách phát âm 44 âm IPA chuẩn (Nguồn bài học: Chuỗi video chia sẻ miễn phí trên Youtube)

Lộ trình:

Thời gian Ngữ pháp Phát âm
Ngày 1 Học lý thuyết bốn thì quan trọng trong IELTS Học tổng quan về ngữ âm
Ngày 2 Làm bài tập thực hành về thì Học tổng quan nguyên âm đơn
Ngày 3 Học lý thuyết sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Học tổng quan nguyên âm đôi
Ngày 4 Làm bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Học tổng quan phụ âm
Ngày 5 Học lý thuyết câu bị động Học âm /b/&/p/
Ngày 6 Làm bài tập câu bị động Học âm /t/&/d/
Ngày 7 Học lý thuyết Mệnh đề quan hệ Học âm /k/&/g
Ngày 8 Làm bài tập Mệnh đề quan hệ Học âm /f/&/v/
Ngày 9 Học lý thuyết Giới từ Học âm /h/&/j/
Ngày 10 Làm bài tập Giới từ Học âm /s/&/z/
Ngày 11 Học lý thuyết Danh từ & Mạo từ Học âm  /ʃ/ & /ʒ/
Ngày 12 Làm bài tập Danh từ & Mạo từ Học âm  /ʃ/ & /ʒ/
Ngày 13 Học lý thuyết Động từ Học âm /m/ & /n/ & /ŋ/
Ngày 14 Làm bài tập Động từ Học âm /ʧ/ & /ʤ/
Ngày 15 Học lý thuyết Tính từ & Trạng từ Học âm /θ/ and /ð/
Ngày 16 Làm bài tập Tính từ & Trạng từ Học âm/e/ & /æ/
Ngày 17 Học lý thuyết So sánh Học âm /ʌ/&/ɑ:/
Ngày 18 Học âm /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/
Ngày 19 Làm bài tập So sánh Học âm /u:/ & /ʊ/
Ngày 20 Học âm/ɜ:/ & /ə/
Ngày 21 Học lý thuyết Từ nối Học âm /ɪə/ /eə/ & /ʊə/
Ngày 22 Học âm /ɔː/ & /ɒ/
Ngày 23 Làm bài tập Từ nối Học âm /aʊ/ & /əʊ/
Ngày 24 Học âm /l/, /w/ & /r/
Ngày 25 Học lý thuyết Các điểm ngữ pháp gây nhầm lẫn Học phương pháp nghe chép chính tả
Ngày 26 Làm bài tập Các điểm ngữ pháp gây nhầm lẫn Học phương pháp nghe lặp đi lặp lại
Ngày 27 đến 30 Review kiến thức giai đoạn 1 – Hoàn thành các bài tập chưa làm

Giai đoạn 2 (30 ngày): Phát triển 2 kỹ năng Input: Nghe, Đọc

Thời gian: 30 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu: Có thể nghe & đọc lâu hơn, nhiều lần hơn so với thời gian cho phép nhưng điều quan trọng nhất là nâng cao khả năng đọc hiểu và phát triển vốn từ vựng qua các bài nghe đọc. Có thể áp dụng nghe theo 1 trong 2 phương pháp: chép chính tả hoặc lặp đi lặp lại (đề xuất phương pháp số 1 cho những bạn khả năng nghe còn kém)

Lộ trình:

Giai đoạn 3 (40 ngày): Phát triển 2 kỹ năng Output: Viết, Nói

Thời gian: 40 ngày, mỗi ngày 2-3 giờ

Mục tiêu:

 • Lần lượt học cách viết câu – đoạn – bài văn để trả lời từng dạng câu hỏi trong IELTS Writing (Học đến đâu, thực hành viết đến đó)
 • Học các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking và Thực hành
 • Trong giai đoạn này, bạn nên nghe/ đọc lại các bài thực hành trong giai đoạn 2

Lộ trình:

Thời gian Writing Speaking
Ngày 1 Học những thông tin cơ bản về WT1WT2 Học những thông tin cơ bản về IELTS Speaking
Ngày 2 đến 3 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn văn mô tả xu hướng Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking Part 1
Ngày 4 đến 5 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn văn so sánh Học và Thực hành 8 dạng câu hỏi trong Speaking Part 1
Ngày 6 đến 7 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Dynamic Charts Học và Thực hành 8 dạng câu hỏi trong Speaking Part 1
Ngày 8 đến 9 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Static Charts Học các dạng câu hỏi trong Speaking Part 2

Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking part 2

Ngày 10 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Mixed Charts Học hướng dẫn trả lời 6 dạng câu hỏi trong Speaking Part 2
Ngày 11 đến 13 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn – bài văn dạng Map
Ngày 14 đến 16 Học lý thuyết & Thực hành viết câu – đoạn – bài văn dạng Process
Ngày 17 Học cách nâng điểm bài viết theo tiêu chí chấm Học giới thiệu về Speaking Part 3

Học cấu trúc câu trả lời tốt trong Speaking Part 3

Ngày 18 đến 19 Học các dạng câu hỏi trong Writing Task 2 Học hướng dẫn học Speaking Part 3 ở nhà và Thực hành nói
Ngày 20 đến 22 Học phương pháp Paraphrasing hiệu quả
Ngày 23 đến 24 Học cách viết đoạn văn phần thân bài
Ngày 25 đến 28 Học cấu trúc bài viết Writing task 2

Học các bước viết bài Writing Task 2

Học những lưu ý về IELTS Speaking
Ngày 29 đến 32 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Opinion Thực hành nói tự do
Ngày 33 đến 35 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Discussion
Ngày 36 đến 38 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Cause-Effect-Solution
Ngày 39 đến 40 Học lý thuyết & Thực hành viết bài văn dạng Two-part question

Giai đoạn 4 (50 ngày): Luyện đề thi IELTS sát thật

Thời gian: 50 ngày, mỗi ngày 4-5 tiếng (hoặc nhiều hơn)

Mục tiêu:

 • Luyện tập với những đề thi sát thật nhất để đánh giá mức band điểm cho từng kỹ năng
 • Liên tục học và nâng cao vốn từ vựng theo chủ đề, đặc biệt cho IELTS Writing & Speaking

Lộ trình:

Thời gian Listening & Reading  Writing & Speaking 
Ngày 1-2 Luyện IELTS Listening phần Part 1 Luyện đề Writing Task 1 số 1 – Line
Luyện đề Writing Task 1 số 2 – Line
Ngày 3-4 Luyện IELTS Listening phần Part 2 Luyện đề Writing Task 1 số 3 – Bar
Luyện đề Writing Task 1 số 4 – Pie
Ngày 5-6 Luyện IELTS Listening phần Part 3 Luyện đề Writing Task 1 số 5 – Table
Luyện đề Writing Task 1 số 6 – Table
Ngày 7-8 Luyện IELTS Listening phần Part 4 Luyện đề Writing Task 1 số 7 – Mixed
Luyện đề Writing Task 1 số 8 – Mixed
Ngày 9-10 Luyện đề IELTS Listening full test số 1 Luyện đề Writing Task 1 số 9 – Map
Luyện đề Writing Task 1 số 10 – Process
Ngày 11-12 Luyện đề IELTS Listening full test số 2 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Family & Friends
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 13-14 Luyện đề IELTS Listening full test số 3 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Technology
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 15-16 Luyện đề IELTS Listening full test số 4 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Sports & Exercise
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 17-18 Luyện đề IELTS Listening full test số 5 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Education
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 19-20 Luyện đề IELTS Listening full test số 6 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Work & Employment
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 21-22 Luyện đề IELTS Listening full test số 7 Luyện đề Writing Task 2 – Topic Health & Healthy Lifestyle
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 23-24 Luyện đề IELTS Listening full test số 8 Luyện đề Writing Task 2 – Topic The environment
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 25-26 Cách thức làm bài IELTS Reading Full Test Luyện đề Writing Task 2 – Topic Crime & Punishment
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 27-28 Hướng dẫn chi tiết cách làm bài Reading Full Test Luyện đề Writing Task 2 – Topic Media & Advertising
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 29-30 Luyện đề IELTS Reading full test số 1 Luyện đề Writing Task 2 – Topic City & Countryside
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành brainstorming & viết bài
Ngày 31-32 Luyện đề IELTS Reading full test số 2 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Family & Friends
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 33-34 Luyện đề IELTS Reading full test số 3 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Technology
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 35-36 Luyện đề IELTS Reading full test số 4 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Sports & Exercise
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 37-38 Luyện đề IELTS Reading full test số 5 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Education
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 39-40 Luyện đề IELTS Reading full test số 6 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Work & Employment
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 41-42 Luyện đề IELTS Reading full test số 7 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic House & Accommodation
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 43-44 Luyện đề IELTS Reading full test số 8 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic The environment
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 45-46 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Fashion & Clothes
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 47-48 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic Media & Advertising
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Ngày 49-50 Luyện đề Speaking Part 1 2 3 – Topic City & Countryside
– Học từ vựng & Ý tưởng theo chủ đề
– Thực hành nói và tham khảo câu trả lời mẫu
Review các bài học giai đoạn 4 – Hoàn thành các bài học chưa làm

 

Sau giai đoạn trên, bạn tiếp tục sử dụng tài liệu để luyện các đề thi IELTS 4 kỹ năng khác

Ngày 1 Sử dụng sách Giải đề Listening & Reading trong bộ Cam 7-16 và thực hành như sau:

 • 60 phút: Làm 01 bài test Reading trong bộ Cam 7-16
 • 90 phút: Đọc dịch lại bài đọc, check đáp án, phân tích những câu sai và note lại các từ vựng hay
 • 30 phút: Làm 01 bài test Listening trong bộ Cam 7-16, nghe 1 lần duy nhất
 • 30 phút: Nghe lại lần 2
 • 30 phút: Check đáp án phần nghe và sửa những chỗ mình còn nghe sai, viết sai, điền sai
Ngày 2 Sử dụng sách ‘Câu hỏi & Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề‘ và sách ‘Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2‘ với lộ trình như sau:

60 phút: Soạn đề Speaking gồm đầy đủ 3 part 1, 2, 3 cho 1 topic (brainstorming ý tưởng bài nói, tra lại từ vựng chưa rõ cách phát âm, đọc thêm bài mẫu để lấy ý lấy từ)

 • 30 phút: Thực hành nói lần 1 và chỉnh sửa
 • 30 phút: Thực hành nói lần 2, ghi âm lại bài nói và chỉnh sửa
 • 60 phút: Brainstorming chi tiết cho một đề Task 1 và một đề Task 2
 • 60 phút: Đọc và phân tích bài mẫu, note lại các cụm từ mẫu hoặc các thông tin phát triển ý hay, sửa lỗi sai
 • 60 phút: Hoặc là thực hành viết bài trên, hoặc là brainstorming và viết một đề Task 2 mới

Chúc các bạn học tốt!

Liên hệ để được tư vấn khoá học

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng