LỘ TRÌNH HỌC
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
LISTENING luyện đề trước khi thi
READING dành cho người mới bắt đầu
READING luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 luyện đề trước khi thi
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 luyện đề trước khi thi
SPEAKING dành cho người mới bắt đầu
SPEAKING luyện đề trước khi thi
Bộ giáo trình EBOOK luyện đề trước khi thi
Đăng ký lịch kiểm tra IELTS Speaking 1-1 trước khi thi

Bốn Thì Cơ Bản – Bài Thực Hành Số 4

Bạn hãy quyết định mỗi động từ được chia ở mỗi câu sau đây là Đúng hay Sai 

0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng