LỘ TRÌNH HỌC
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
READING dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
Speaking dành cho người mới bắt đầu

Sự Hoà Hợp Giữa Chủ Ngữ & Động Từ – Bài Thực Hành Số 4

Tìm 5 lỗi trong đoạn văn sau đây bằng cách chọn 5 đáp án trong số các lựa chọn được cho 

0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng