LỘ TRÌNH HỌC
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
READING dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
Speaking dành cho người mới bắt đầu

Sự Hoà Hợp Giữa Chủ Ngữ & Động Từ – Bài Thực Hành Số 2

Nối mỗi động từ sau đây với đáp án đúng 

0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng