LỘ TRÌNH HỌC
GRAMMAR dành riêng cho IELTS
LISTENING dành cho người mới bắt đầu
READING dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 1 dành cho người mới bắt đầu
WRITING TASK 2 dành cho người mới bắt đầu
Speaking dành cho người mới bắt đầu

Bốn Thì Cơ Bản – Bài Thực Hành Số 2

Nhìn vào biểu đồ dưới đây và chọn động từ phù hợp điền vào mỗi vị trí trống

0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng