Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 4/2/2023 – Ban dangerous sports

Governments should ban dangerous sports. Others think that people should have the freedom to do any sport activity. Discuss both sides and give your opinion.

Paraphrasing 

 • dangerous sports = high-risk sports/ activities = extreme sports 
 • to ban something = to prohibit/ prohibition = to forbid = ST is illegal = ST is not allowed = to impose a(n) (outright) ban on ST 
 • to have the freedom to do something = to allow individuals the liberty to .. = personal freedom/ independence/ autonomy to … = to be given full rein to … 
 • examples of dangerous sports: parachuting, wave surfing, car racing, scuba diving, … 

Brainstorming 

BD1: Some people … for banning dangerous sports:

 • Health and safety: Some sports pose significant risks of severe injuries or even fatalities, which can burden healthcare systems and families.
  Eg: skydiving, car-racing, mountain climbing, paragliding …
 • Fans can mimic/ imitate without full awareness
  Eg: be interested in car-racing sports → copy by exceeding the speed limit in real life → cause accidents

BD2: However, my opinion ….for allowing freedom in sports:

 • Individual rights/ liberty
  Explain: People have the autonomy to choose their activities, even if risky, as long as they don’t harm others directly.
 • Unclear definition about dangerous sports
  Example: Every sport involves risk, even king sport: football
  Result: Ban only some sports >> not fair  

Sample 

There is an ongoing debate about whether governments should impose a ban on dangerous sports or allow people the freedom to engage in any sport activity they choose. While some advocate for the prohibition of perilous sports, I believe that individuals should have the freedom to participate in sports of their choice.

Supporters of banning dangerous sports have some reasons for their position. First, they argue that certain activities pose grave risks, leading to severe injuries or fatalities. Activities such as skydiving, car-racing, mountain climbing, or paragliding involve a high probability of accidents that can strain healthcare systems and families emotionally and financially. Second, there is a valid concern that passionate fans might mimic these sports without proper safety measures, risking their lives and potentially causing accidents. For instance, individuals fascinated by car-racing might replicate risky behaviors on roads, surpassing speed limits, and causing accidents, putting themselves and others at risk.

However, I contend that people should have the liberty to engage in sports activities, provided they do not directly harm others. Initially, it is their personal autonomy to choose which sports to partake in. Hence, prohibiting someone from pursuing their passion seems unjustifiable, especially if they are fully aware of the associated risks. Moreover, defining what constitutes a “dangerous sport” is not always clear. Every sport inherently involves some level of risk, including seemingly common sports like football. Imposing an outright ban on specific sports might seem arbitrary and unfair, especially when risks are subjective and can differ among individuals.

In conclusion, while there are valid concerns regarding the dangers associated with certain sports, I believe individuals should have the autonomy to engage in activities of their preference as long as their actions do not pose direct harm to others.

New words

 • Impose a ban (v): đưa ra lệnh cấm
  Giải thích: to officially forbid or restrict something.
  Ví dụ: The government decided to impose a ban on smoking in public places to promote public health.
 • Pose grave risk (v): gây ra rủi ro nghiêm trọng
  Giải thích: to present a significant and serious danger or threat.
  Ví dụ: Ignoring safety protocols can pose a grave risk to workers in a hazardous environment.
 • Paragliding (n): môn dù lượn
  Giải thích: the sport of jumping out of an aircraft with a special parachute that allows you to travel a long horizontal distance before you land
  Ví dụ: With stunning mountains and naturescapes, South Korea is one of the best countries to go paragliding
 • Put sb/sth at risk (v): có rủi ro
  Giải thích: to expose someone or something to the possibility of harm or danger.
  Ví dụ: The decision to cut corners in the construction process can put the entire project at risk of structural failure.
 • Have the liberty to (v): có quyền tự do làm gì
  Giải thích: to have the freedom or permission to do something.
  Ví dụ: Employees who meet their targets may have the liberty to choose their work hours.
 • Unjustifiable (adj): vô lý, không chính đáng
  Giải thích: unacceptable and wrong because there is no good or fair reason for it
  Ví dụ: She didn’t know how to answer him – how to justify actions that were unjustifiable.
 • Outright (adj): hoàn toàn
  Giải thích: complete or immediate
  Ví dụ: Outsiders are regarded with outright hostility.
 • Arbitrary (adj): độc đoán, chuyên quyền
  Giải thích: based on chance rather than being planned or based on reason
  Ví dụ: Did you have a reason for choosing your destination or was it arbitrary?
 • Subjective (adj): có tính chủ quan
  Giải thích: influenced by or based on personal beliefs or feelings, rather than based on facts
  Ví dụ: The reviews in this guidebook are highly subjective, but fun to read.

Translation into Vietnamese

Hiện đang diễn ra một cuộc tranh luận về việc liệu các chính phủ có nên áp đặt lệnh cấm đối với các môn thể thao nguy hiểm hay cho phép người dân tự do tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào họ chọn. Trong khi một số người ủng hộ việc cấm các môn thể thao nguy hiểm, tôi tin rằng các cá nhân nên có quyền tự do tham gia các môn thể thao mà họ lựa chọn.

Những người ủng hộ việc cấm các môn thể thao nguy hiểm có một số lý do cho quan điểm của họ. Đầu tiên, họ lập luận rằng một số hoạt động nhất định có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Các hoạt động như nhảy dù, đua ô tô, leo núi hoặc dù lượn có khả năng xảy ra tai nạn cao, có thể gây áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và gia đình về mặt tinh thần và tài chính. Thứ hai, có mối lo ngại chính đáng rằng những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể bắt chước những môn thể thao này mà không có biện pháp an toàn thích hợp, gây nguy hiểm đến tính mạng và có khả năng gây ra tai nạn. Ví dụ: những người đam mê đua xe có thể lặp lại các hành vi nguy hiểm trên đường, vượt quá tốc độ cho phép và gây ra tai nạn, khiến bản thân và những người khác gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi người nên có quyền tự do tham gia các hoạt động thể thao, miễn là chúng không trực tiếp làm hại người khác. Ban đầu, họ có quyền tự chủ trong việc lựa chọn môn thể thao nào để tham gia. Do đó, việc cấm ai đó theo đuổi đam mê của họ dường như là không chính đáng, đặc biệt nếu họ nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan. Hơn nữa, việc xác định thế nào là một “môn thể thao nguy hiểm” không phải lúc nào cũng rõ ràng. Mọi môn thể thao đều tiềm ẩn một số mức độ rủi ro, bao gồm cả những môn thể thao có vẻ phổ biến như bóng đá. Việc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với một số môn thể thao cụ thể có vẻ tùy tiện và không công bằng, đặc biệt khi rủi ro mang tính chủ quan và có thể khác nhau giữa các cá nhân.

Tóm lại, mặc dù có những lo ngại chính đáng về mối nguy hiểm liên quan đến một số môn thể thao nhất định, tôi tin rằng các cá nhân nên có quyền tự chủ tham gia vào các hoạt động theo sở thích của mình miễn là hành động của họ không gây tổn hại trực tiếp cho người khác.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng