Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 6/7/2023 – Bar charts about the performance of a bus company

The charts below show the performance of a bus company in terms of punctuality, both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints from passengers.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The provided bar charts detail the punctuality performance of a bus company in comparison to its set targets over a five-year period, alongside the frequency of passenger complaints between 1999 and 2003. 

Overall, the company struggled to meet its punctuality targets, except for a positive deviation in 2003, which coincided with an increased number of passenger complaints..

In 1999 and 2000, the bus company aimed for an 86% punctuality rate, yet fell short, achieving 85% and 82% respectively. Despite a subsequent reduction in the target to 85% in the following two years, the company continued to miss its goals by approximately 1%. By 2003, a slight decrease in the set target to 84.5% was seen alongside a marginal rise in the actual on-time services to 85%, ultimately exceeding the target. 

Regarding passenger complaints, figures began at around 70 per thousand passenger trips in 1999 and steadily rose, reaching 120 by the end of the period. This trend showed a minor dip in 2001. It is notable that although the company finally met its target in 2003, this achievement coincided with the highest recorded level of complaints throughout the entire duration. 

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Alongside (adv): cùng với, bên cạnh
  Giải thích: next to, or together with
  Ví dụ: The new pill will be used alongside existing medicines.
 • Struggle with (v): gặp khó khăn, trở ngại
  Giải thích: to experience difficulty and make a very great effort in order to do something
  Ví dụ: The dog had been struggling to get free of the wire noose.
 • Except for (pre): ngoại trừ
  Giải thích: not including; but not
  Ví dụ: The museum is open daily except Monday(s).
 • Coincide with (v): trùng khớp, xảy ra đồng thời
  Giải thích: to happen at or near the same time
  Ví dụ: The customers’ demands of different ages do not always coincide.
 • On-time (adj): đúng giờ
  Giải thích: used to describe something that arrives, happens, or is done when it should and is not lat
  Ví dụ: Lenders might offer a discount after a borrower has made continuous on-time payments for three or four years.
 • Ultimately (adv): cuối cùng
  Giải thích:  finally, after a series of things have happened
  Ví dụ: Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next week.
 • A minor dip (n): sự giảm nhẹ
  Giải thích: a slight decrease in quantity or quality, usually temporary.
  Ví dụ: The stock market experienced a minor dip in prices, but quickly rebounded the following day.

Dịch sang Tiếng Việt

Các biểu đồ cột cung cấp trình bày chi tiết về hiệu suất đúng giờ của một công ty xe buýt so với các mục tiêu đặt ra trong khoảng thời gian 5 năm, cùng với tần suất khiếu nại của hành khách từ năm 1999 đến 2003.

Nhìn chung, công ty đã gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu đúng giờ, ngoại trừ một sai lệch tích cực vào năm 2003, trùng hợp với số lượng khiếu nại của hành khách ngày càng tăng.

Vào năm 1999 và 2000, công ty xe buýt đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đúng giờ là 86% nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu lần lượt là 85% và 82%. Mặc dù đã giảm mục tiêu xuống 85% trong hai năm tiếp theo, công ty vẫn tiếp tục trượt mục tiêu khoảng 1%. Đến năm 2003, mục tiêu đề ra đã giảm nhẹ xuống 84,5% cùng với sự gia tăng nhẹ về số lượng dịch vụ đúng giờ thực tế lên 85%, cuối cùng đã vượt quá mục tiêu.

Về khiếu nại của hành khách, con số bắt đầu ở mức khoảng 70 trên một nghìn chuyến đi vào năm 1999 và tăng đều đặn, đạt 120 vào cuối giai đoạn này. Xu hướng này giảm nhẹ vào năm 2001. Điều đáng chú ý là mặc dù cuối cùng công ty đã đạt được mục tiêu vào năm 2003, nhưng thành tích này lại trùng hợp với mức độ khiếu nại cao nhất được ghi nhận trong suốt thời gian đó.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Onlinesách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng