Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 3/2/2024 – Line graph about Australian exports

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012.

Bài mẫu

The line graph illustrates the changes of Australian export percentages to four key destinations – Japan, the US, China, and India – from 1990 to 2012.

Overall, a majority of Australian exports was to Japan from 1990 to 2005, but the main importer was China since then. 

In 1990, Japan held the dominant position, receiving more than a quarter of Australia’s exports. However, this figure experienced a noticeable decline over the first five years to 20% and continued to drop marginally to about 18% by the end of the period. In contrast, China’s share commenced from the third position of roughly 2% in 1990, but underwent a remarkable increment, eventually becoming Australia’s primary import partner by 2012, absorbing nearly one-third of its exports. 

The US import percentage from Australia exhibited minor fluctuations, hovering around 10% over the first decade. Concurrently, India began with the lowest level but demonstrated a gradual and steady increase. In around 2007, the percentages of Australian exports to these two nations were equal, at approximately 7%. Then, they were erratic and showed minor discrepancies until 2012. 

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Từ vựng tốt trong bài

 • Hold the dominant position (v): giữ vị thế thống trị
  Giải thích: to be in a leading or superior position.
  Ví dụ: The company held the dominant position in the market for years.
 • Experience a noticeable decline (v): trải qua sự suy giảm đáng kể
  Giải thích: to go through a significant decrease or reduction.
  Ví dụ: The sales of the product experienced a noticeable decline after the new competitor entered the market.
 • Marginally (adv): không đáng kể
  Giải thích: slightly
  Ví dụ: We now cost marginally more than we did last year.
 • Commence (v): bắt đầu
  Giải thích: to begin or start.
  Ví dụ: The meeting commenced with an introduction by the chairperson.
 • Undergo a remarkable increment (v): trải qua sự tăng đáng kể
  Giải thích: to experience a significant increase or growth.
  Ví dụ: The company’s profits underwent a remarkable increment after implementing the new marketing strategy.
 • Exhibit minor fluctuations (v): biểu hiện sự dao động nhỏ
  Giải thích: to show small, inconsistent changes.
  Ví dụ: The temperature exhibited minor fluctuations throughout the day.
 • Hover (v): lơ lửng, quanh quẩn
  Giải thích: to remain in a state of uncertainty
  Ví dụ: The decision on the project budget was hovering as they awaited approval from the board.
 • Erratic (adj): không đều, không ổn định
  Giải thích: to be inconsistent or unpredictable in behavior.
  Ví dụ: His erratic attendance at work raised concerns among his colleagues.
 • Discrepancy (n): sự khác biệt
  Giải thích: difference or inconsistency between two or more things.
  Ví dụ: The auditor discovered discrepancies in the financial records of the company.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ đường minh họa sự thay đổi tỷ lệ xuất khẩu của Úc sang bốn thị trường chính – Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ – từ năm 1990 đến năm 2012.

Nhìn chung, phần lớn hàng xuất khẩu của Úc là sang Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2005, nhưng kể từ đó, nước nhập khẩu chính là Trung Quốc.

Năm 1990, Nhật Bản giữ vị trí thống trị, tiếp nhận hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Australia. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể trong 5 năm đầu tiên xuống còn 20% và tiếp tục giảm nhẹ xuống còn khoảng 18% vào cuối giai đoạn này. Ngược lại, thị phần của Trung Quốc bắt đầu từ vị trí thứ ba khoảng 2% vào năm 1990, nhưng đã tăng lên đáng kể, cuối cùng trở thành đối tác nhập khẩu chính của Úc vào năm 2012, chiếm gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Tỷ lệ nhập khẩu của Mỹ từ Australia có biến động nhỏ, dao động quanh mức 10% trong thập kỷ đầu tiên. Đồng thời, Ấn Độ khởi đầu ở mức thấp nhất nhưng lại thể hiện mức tăng dần và ổn định. Vào khoảng năm 2007, tỷ lệ xuất khẩu của Úc sang hai quốc gia này là ngang nhau, khoảng 7%. Sau đó, chúng biến động và có những khác biệt nhỏ cho đến năm 2012.

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi IELTS?

Hãy tham khảo khóa học IELTS của cô Thanh Loan

 

Với 10 năm kinh nghiệm, cô Thanh Loan tự tin mang đến khóa học chất lượng nhất, phương pháp giảng dạy cô đọng dễ hiểu, giáo trình tự biên soạn đầy đủ cho lộ trình từ cơ bản đến luyện đề chuyên sâu. Đặc biệt, học viên luôn được quan tâm sát sao nhất, nhiệt tình, hỗ trợ học viên không giới hạn, thúc đẩy kỷ luật học tập tốt để đạt mục tiêu.

 

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Onlinesách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng