Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Tea/Coffee

Part 1

1. Do you like tea or coffee?

Of course coffee! I couldn’t imagine life without coffee. Drinking coffee is part and parcel of my daily routine. Without it, I couldn’t work efficiently most especially when I need to burn the midnight oil.

 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): là phần không thể thiếu
 • burn the midnight oil /ˈmɪd.naɪt ɔɪl/ (idiom): làm việc đến nửa đêm

Tất nhiên là cà phê rồi! Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có cà phê. Uống cà phê là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi. Nếu không có nó, tôi không thể làm việc hiệu quả nhất là khi tôi cần làm việc đến nửa đêm.

2. Is it popular to drink tea and coffee in your country?

People in my country are generally into both tea and coffee. But we gravitate a little bit towards coffee. We do have a lot of farms for coffee in this tropical country. So that may be the reason for this tendency.

 • be into something (idiom): thích
 • gravitate towards something /ˈɡrævɪteɪt/(verb): thiên về, hướng về

Người dân ở đất nước tôi nói chung thích cả trà và cà phê. Nhưng chúng tôi lại thiên một chút về cà phê. Chúng tôi có rất nhiều trang trại trồng cà phê ở đất nước nhiệt đới này. Vì vậy, đó có thể là lý do cho xu hướng này.

3. When was your first time you tried coffee or tea?

I can’t exactly remember the very first time I drank coffee. But it is my father who sparked my love for coffee. My father always has coffee with his breakfast.  As I saw him drink it with milk and sugar, I started having my coffee.

 • spark something /spɑːk/ (verb): khơi dậy

Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi uống cà phê. Nhưng chính bố là người khơi dậy tình yêu cà phê của tôi. Bố tôi luôn uống cà phê với bữa sáng của mình. Khi tôi thấy ông ấy uống cà phê với sữa và đường, tôi cũng bắt đầu uống loại đồ uống này.

4. When was the last time you drank tea or coffee?

Well just this morning, right after I had my breakfast. I make it a habit to always drink a cup of coffee in order for me to improve my mood all throughout the day, most especially in the morning. Actually, I only drink tea once a day.

 • make it a habit to do something /ˈhæb.ɪt/ (verb phrase): có thói quen làm gì

Vừa sáng nay, ngay sau khi tôi ăn sáng xong. Tôi tạo thói quen luôn uống một tách cà phê để cải thiện tâm trạng suốt cả ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Thực ra, tôi chỉ uống trà một lần mỗi ngày.

5. Do you buy tea & coffee for your family or your friends?/ What do you think about giving tea and coffee as a gift?

6. Which do you prepare for your guests at home, tea or coffee?

7. Do you like drinking coffee (or tea) at home or at a coffee (tea) shop?

8. Why do some people dislike coffee (tea)?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe your favourite coffee shop

You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • What type of people often get there
 • Why you like it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. How has the habit of drinking tea and coffee of the Vietnamese changed over the past few years?

Well, in former days, people in Vietnam usually purchased ingredients like coffee powder and then made drinks at home. However, with the advent of global and local coffee chains all around the country such as Starbucks or Highland Coffee, people now more often than not hang out at coffee shops with friends. But, in general, Vietnamese people still have a particular liking for coffee and tea.

 • purchase something /ˈpɜː.tʃəs/ (verb): mua
 • with the advent of something /ˈæd.vent/ (adv): với sự ra đời, xuất hiện
 • more often than not (idiom): thường xuyên
 • have a particular liking for something (verb phrase): cực kỳ thích

Ngày trước, người Việt Nam thường mua các nguyên liệu như bột cà phê và sau đó pha chế đồ uống tại nhà. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các chuỗi cà phê quốc tế và địa phương trên khắp đất nước, mọi người giờ đây không thường xuyên lui tới các quán cà phê với bạn bè. Nhưng nhìn chung, người Việt Nam vẫn có một sở thích đặc biệt đối với cà phê và trà.

2. Should children be allowed to drink coffee?

3. Do young and old people share the same favourite kind of tea/ coffee?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng