Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Hometown

Part 1

1. Where are you from?

I was born and raised in a family on the outskirts of Hanoi. The village where I lived has a very tranquil atmosphere. Although I’ve been living in the city centre for my study for the better part of the last 4 years, I always get back to my village to escape from the hectic pace of city life on weekends.

 • on the outskirts (of something)/ˈaʊtskɜːts/: ở vùng ngoại ô …
 • tranquil /ˈtræŋkwɪl/ (adj): yên bình, tĩnh lặng
 • the better part of something: phần lớn, hầu hết
 • escape from the hectic pace of city life/ɪˈskeɪp//ˈhektɪkpeɪs/: thoát khỏi nhịp sống xô bồ ở thành phố

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Làng tôi có một bầu không khí rất yên bình. Mặc dù tôi đã sống ở nội thành để phục vụ cho việc học của mình trong suốt gần 4 năm qua, nhưng vào mỗi cuối tuần tôi luôn trở về làng để thoát khỏi nhịp sống hối hả của thành phố.

2. What do you like about your hometown?

I really like the hospitality of the people in my village where we are living close together and willing to give others a hand when needed. It’s what I can hardly find in my current residential area where neighbours see each other as strangers.

 • hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ (noun): sự thân thiện, hiếu khách
 • give somebody a hand (verb phrase): giúp đỡ ai đó
 • can hardly + verb: khó có thể làm gì
 • residential area /ˌrezɪˈdenʃl/ (noun phrase): khu vực sinh sống

Tôi rất thích sự thân thiện và hiếu khách của người người dân làng tôi, nơi chúng tôi sống rất gần gũi với nhau và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Đó là điều tôi khó có thể tìm thấy ở nơi tôi sống hiện nay, nơi những người hàng xóm coi nhau như những người xa lạ.

3. What is it like where you live?

I’m living in the centre of Hanoi where there are tons of town-house complexes and high-rises. These housing units are built to accommodatea tidal wave of people gravitating towards the city in search of work.

 • tons of something ~ a lot of something: rất nhiều
 • town-house complex /ˈkɒmpleks/ (noun phrase): khu nhà phố
 • high-rise /ˈhaɪ raɪz/ (noun): tòa nhà cao tầng
 • accommodate somebody/əˈkɒmədeɪt/ (verb): làm/ cung cấp chỗ ở
 • a tidal wave of something/ˈtaɪdlweɪv/: một số lượng lớn (một cách đột ngột)
 • gravitate towards somebody/ something/ˈɡrævɪteɪt/: đi đến, đổ về
 • in search of something/sɜːtʃ/: tìm kiếm

Tôi đang sống ở trung tâm thành phố Hà Nội nơi có vô vàn các khu nhà phố và cao ốc. Những khu này được xây lên để cung cấp chỗ ở cho một số lượng lớn người dân đang đổ về thành phố để tìm kiếm việc làm.

4. Do you like living in the city?

5. Would you prefer to live somewhere else? (Why)?

6. Does your hometown have a lot of tourists?

7. Do you think your hometown is a good place for young people? (Why)?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe your hometown

You should say:

 • Where it is
 • What you can see and do there
 • How it has changed since you was a child
 • Why you love it

When I read the cue card, the first thing springing to mind was Bao Phuc – my small village in a town on the outskirts of Hanoi.

To be specific, it’s located in the far south of the city. This small, tranquil and picturesque village is typical for the outdoors in Vietnam with winding alleys, paddy fields and rivers.  I still vividly remember as a child during summertime, I used to participate in various outdoor activities with my friends such as playing football, fishing and swimming. At night, we even sat on the rooftop to admire the beauty of the sky with billions of shining stars.

My hometown is becoming more and more vibrant as time goes by. It used to be very dull and seemed to fall behind with development, but now, everything has changed. It’s got a new lease of life with a great economic situation with an increasing number of factories and chain stores and a developed education system with many schools springing up over the years.

I love my hometown from the bottom of my heart. It’s where I was born and raised and where my loved ones settle. Whenever I want to temporarily get out of the rat race, I get back to my hometown to see my parents and friends. It’s an excellent way to alleviate stress. The people there are so warm-hearted and amiable and they give me a great sense of community that I can hardly find in my current residential area where neighbours see each other as strangers.

 • spring/ come to mind (idiom): đột nhiên hiện lên trong tâm trí
 • picturesque /ˌpɪk.tʃərˈesk/ (adj): tuyệt đẹp
 • the outdoors ~ the countryside (noun): vùng quê
 • vividly remember /ˈvɪv.ɪd.li/ (verb phrase): nhớ như in
 • admire (verb): chiêm ngưỡng
 • vibrant /ˈvaɪ.brənt/ (adj): náo nhiệt, sống động
 • as time goes by (adv): theo thời gian
 • a new lease of life /liːs/ (idiom): (cuộc đời bước sang) một trang mới (tốt đẹp hơn)
 • spring up (verb): mọc lên, xuất hiện
 • the rat race /ˈræt ˌreɪs/ (noun): cuộc sống bon chen
 • alleviate stress /əˈliː.vi.eɪt/ (verb phrase): giảm stress
 • warm-hearted /ˌwɔːmˈhɑː.tɪd/ (adj): có trái tim ấm áp
 • amiable/ˈeɪ.mi.ə.bəl/ (adj): thân thiện
 • a sense of community/kəˈmjuː.nə.ti/(noun phrase): cảm giác gần gũi như mình thuộc về một cộng đồng

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Bảo Phúc – ngôi làng nhỏ của tôi ở một thị trấn ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, nó nằm ở xa về phía nam của thành phố. Ngôi làng nhỏ, yên bình và đẹp như tranh vẽ này điển hình cho vùng nông thôn ở Việt Nam với những con hẻm quanh co, những cánh đồng lúa và những dòng sông. Tôi vẫn còn nhớ như in khi còn nhỏ vào mùa hè, tôi thường tham gia rất nhiều các hoạt động ngoài trời với bạn bè như đá bóng, câu cá và bơi lội. Vào ban đêm, chúng tôi thậm chí còn ngồi trên sân thượng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời với hàng tỷ ngôi sao sáng.

Quê hương tôi ngày càng trở nên náo nhiệt theo thời gian. Nó đã từng rất buồn tẻ và dường như tụt hậu với sự phát triển, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Quê tôi như bước sang trang mới khi tình hình kinh tế trở nên tuyệt vời với số lượng nhà máy và chuỗi cửa hàng ngày càng tăng và hệ thống giáo dục phát triển với nhiều trường học mọc lên trong những năm qua.

Tôi yêu quê từ tận đáy lòng. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên và là nơi những người thân yêu của tôi sinh sống. Bất cứ khi nào tôi muốn tạm thoát ra khỏi cuộc sống bon chen, tôi đều về quê để gặp bố mẹ và bạn bè. Đó là một cách tuyệt vời để tôi giảm bớt căng thẳng. Những người dân ở đó rất ấm áp và dễ mến và họ cho tôi một cảm giác gần gũi như thế đó là nơi tôi thuộc về mà tôi khó có thể có được ở nơi tôi đang sống, nơi hàng xóm coi nhau như những người xa lạ.

2. Describe a public facility that was newly built in your area

You should say:

 • What it is 
 • Where and when it was built 
 • What it was built for 
 • How important it is after being built

3. Describe a public facility that needs improving

You should say:

 • What the place is
 • When you visit the place
 • What the place looks like
 • How it can be improved

4. Describe a sky you would like to see

You should say:

 • Where it is
 • Who you would like to see it with
 • What you would like to see
 • Why you would like to see it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. In what ways can you improve your hometown?

Well, although residents’ living conditions in my hometown have been substantially improving as time goes on, there are not so many means of entertainment. We have to travel a long distance of about 30km to the city to watch a film in a cinema or to go shopping in a mall. It’s a nightmare as sometimes it takes hours for us to reach the destination by bus, for example, because of gridlock. That’s why I want public facilities such as cinemas, shopping malls, gyms or museums to be constructed in my hometown so that people can easily get there and enjoy their free time.

 • substantially improve /səbˈstæn.ʃəl.i/ (verb phrase): cải thiện vô cùng nhiều
 • a long distance of 30km /ˈdɪs.təns/ (noun phrase): một quãng đường dài lên tới 30km
 • gridlock/ˈɡrɪd.lɒk/ (noun): ùn tắc giao thông
 • construct something /kənˈstrʌkt/ (verb): xây dựng

Mặc dù điều kiện sống của người dân ở quê tôi đã được cải thiện đáng kể theo thời gian, nhưng không có quá nhiều phương tiện giải trí. Chúng tôi phải đi một quãng đường dài khoảng 30km vào thành phố để xem phim ở rạp hoặc đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đó là một cơn ác mộng vì đôi khi chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ mới đến nơi bằng xe buýt, chẳng hạn như vì tắc nghẽn giao thông. Đó là lý do tại sao tôi muốn các cơ sở công cộng như rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, phòng gym hoặc bảo tàng được xây dựng ở quê hương của tôi để mọi người có thể dễ dàng đến đó và tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

2. What is the main reason for liking a hometown other than the fact you were born there?

Well, the fact that we were born and raised in our hometown is the prime reason for our connection with it. However, it is this fact that leads to other contributing factors. To be specific, during the time we lived there, we were getting used to the life there and created pleasant as well as unpleasant memories that we never can forget. We’ve got our loved ones there: our family, friends, first lover, teacher and so on. I mean everything in our childhood is inextricably linked with our hometown, which makes us love it and have a sense of nostalgia when we are far away from it for a long time.

 • the prime reason /praɪm/ (noun): lý do chính
 • contributing factors (noun): yếu tố góp phần
 • get used to the life there (verb phrase): dần quen với cuộc sống ở đây
 • inextricably linked with somebody/ something /ˌɪn.ɪkˈstrɪk.ə.bli/ (adjective phrase): gắn bó mật thiết với …
 • a sense of nostalgia /nɒsˈtæl.dʒə/ (noun): cảm giác hoài cổ, nhớ về quá khứ, nhớ nhà, nhớ quê, …

Việc chúng ta sinh ra và lớn lên ở quê hương là lý do chính hình thành sợi dây liên kết của chúng ta với nơi đó. Tuy nhiên, chính thực tế này lại dẫn đến những yếu tố góp phần khác. Nói một cách cụ thể, trong thời gian sống ở đó, chúng ta dần quen với cuộc sống nơi đây và có những kỷ niệm cả vui lẫn buồn mà chúng ta không bao giờ quên được. Chúng ta đã có những người thân yêu của mình ở đó: gia đình, bạn bè, người yêu đầu tiên, giáo viên, v.v. Ý tôi là tất cả mọi thứ trong tuổi thơ của chúng ta đều gắn bó mật thiết với quê hương, khiến chúng ta yêu quê và cảm thấy nhớ quê mỗi khi đi đâu xa một thời gian dài.

3. Most people in this world do not live in their hometowns. Why?

The hometown of each person is such a comfy place with family and friends. I believe it can be considered as our comfort zone where we can feel safe and secure. However, to many people, it is this relaxing place that can be too distracting for them to pursue their career goals. There is a saying that “life begins at the end of our comfort zone”, so a huge number of people choose to leave their hometown to discover a new land and start their career. Also, it’s a way to explore other places and experience different cultures across the world.

 • comfy ~ comfortable /ˈkʌm.fi/ (adj): thoải mái
 • comfort zone /ˈkʌm.fət ˌzəʊn/ (noun): vùng an toàn
 • feel safe and secure /sɪˈkjʊər/ (verb phrase): cảm thấy an toàn và tự tin
 • pursue career goals/pəˈsjuː/ (verb phrase): theo đuổi mục tiêu sự nghiệp

Quê hương của mỗi người như một chốn bình yên bên gia đình và bạn bè. Tôi tin rằng nó có thể được coi là vùng an toàn của chúng ta, nơi chúng ta có thể cảm thấy yên tâm và tự tin. Tuy nhiên, với nhiều người, chính nơi thoải mái này có thể khiến họ quá mất tập trung để theo đuổi mục tiêu sự nghiệp của mình. Có một câu nói rằng “cuộc sống bắt đầu ở cuối vùng an toàn của chúng ta”, vì vậy rất nhiều người chọn rời quê hương của mình để khám phá một vùng đất mới và lập nghiệp. Ngoài ra, đó là một cách để khám phá những nơi mới và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

4. Some people want to live in their hometowns for the rest of their lives. Why?

5. Which affects a person’s personality more, the hometown or the current city? Why?

6. Do people with the same hometown have a similar thinking? Why?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng