Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Cycling

Part 1

1. Do you like cycling?

Absolutely yes. I love all environmentally-friendly transportations like cycles or electric trams. As these means of transport release no exhaust emissions into the air, they can help to protect the environment. Besides, cycling is good for my health.

 • environmentally-friendly transportations /ɪn.vaɪ.rənˌmen.təl.i ˈfrend.li/ (noun): những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
 • exhaust emission /ɪɡˈzɔːst/ (noun): khí thải

Có ạ. Tôi thích tất cả các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp hoặc xe điện. Vì những phương tiện giao thông này không thải khí thải vào không khí nên chúng có thể giúp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đạp xe rất tốt cho sức khỏe của tôi.

2. Is cycling popular in your country?

Not really. In the past, cycling used to be the prevalent means of transport as compared to others. But, nowadays, this mode of transport is superseded by motorbikes as travelling by motorbike is more convenient and saves more energy for commuters.

 • prevalent /ˈprev.əl.ənt/ (adj): phổ biến
 • supersede something /ˌsuː.pəˈsiːd/ (verb): thay thế

Không hẳn là phổ biến đâu. Trong quá khứ, việc đi xe đạp từng là phương tiện giao thông phổ biến so với các phương tiện khác. Nhưng hiện nay, phương tiện giao thông này đã được thay thế bằng xe máy vì việc di chuyển bằng xe máy thuận tiện hơn và tiết kiệm sức lực hơn cho người đi lại.

3. Would you ride bikes to work in the future?

I think I wouldn’t cycle to work in the future because of several reasons. First of all, cycling means that I have to expose myself to unpredictable weather and to air pollution. Besides, main streets are too dangerous for cyclists, since cars, motorbikes, and buses usually travel at a very high speed. Hence, I would opt to go on a motorbike or a bus instead.

 • expose yourself to something /ɪkˈspəʊz/ (verb): tiếp xúc bạn với cái gì
 • unpredictable /ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/ (adj): không thể đoán trước được

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đạp xe đi làm trong tương lai vì một số lý do. Trước hết, đạp xe có nghĩa là tôi phải tiếp xúc với thời tiết không thể nào mà lường trước được và ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, các đường phố chính quá nguy hiểm đối với người đi xe đạp vì ô tô, xe máy và xe buýt thường di chuyển với tốc độ rất cao. Do đó, tôi sẽ chọn đi xe máy hoặc xe buýt thay vào vì đi xe đạp.

4. Is it easy for you to ride a bicycle in your country?

5. Is it safe to ride bicycles on the roads?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a trip you took by bike

You should say:

 • when and where the trip was
 • who you went with
 • And explain how you felt about it.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Why do few people travel by bike?

I think there are several clear reasons why bikes are not prevalent for people to get around. Firstly, travelling by bike is more physically demanding than other modes of transport like motorbikes or cars, especially on a hot day. Secondly, it takes a much longer time for people to cycle to work or school, so it’s not their preferred choice.

 • get around (phrasal verb): đi lại
 • physically demanding /dɪˈmɑːn.dɪŋ/ (adj): mất nhiều sức lực

Tôi nghĩ rằng có một số lý do rõ ràng tại sao xe đạp không phổ biến để mọi người đi lại. Thứ nhất, di chuyển bằng xe đạp mất nhiều sức hơn so với các phương tiện giao thông khác như xe máy hay ô tô, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Thứ hai, mọi người mất nhiều thời gian hơn để đạp xe đi làm hoặc đi học, nên  đó không phải là lựa chọn ưu tiên của họ.

2. What actions should be taken to encourage more people to cycle?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng