Cách sử dụng câu bị động trong IELTS Writing Task 2

Để ăn điểm cao trong IELTS Writing, việc nắm vững những cấu trúc ngữ pháp quan trọng là không thể bỏ qua. Trong số các cấu trúc đó, cấu trúc câu bị động khá đơn giản nên rất dễ bị các bạn bỏ qua hoặc không biết sử dụng chúng một cách  phù hợp. Câu bị động chắc ai trong số các bạn ôn IELTS đều biết nhưng để ứng dụng chúng hiệu quả để kiếm điểm thì không phải ai cũng biết. Qua bài viết này, mình cá rằng các bạn sẽ nắm chắc cách sử dụng cấu trúc câu bị động và cách ứng dụng chúng trong IELTS. Thử tìm hiểu về chúng nhé!

1. Cấu trúc câu bị động

Để đưa câu bị động ứng dụng một cách linh hoạt, chúng mình điểm lại về cấu trúc và các trường hợp nên dùng của chúng. 

a, Cấu trúc tổng quát:

S + be + PP + (by O)

Trong đó: 

S – đối tượng chịu tác động

PP – động từ chia ở dạng phân từ 2

O – chủ thể gây ra hành động (nếu được xác định)

Eg: The bag was bought yesterday.

       My house was built 4 years ago.

– Câu bị động trong THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Eg: Hurricanes destroys a great deal of property each year 🡪 A great deal of property each year.

– Câu bị động trong THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN:

Eg: A car almost hit me last week. 🡪 I was almost hit by a car last week.

b. Quy tắc chuyển câu chủ động thành câu bi động.

Để tạo nên một câu bị động, các bạn cần ghi nhớ lại 3 bước cơ bản:

Bước 1: Chuyển tân ngữ của câu chủ động và biến nó thành chủ ngữ của câu bị động. (Trong nhiều trường hợp, chúng ta thường bỏ tân ngữ ở câu chủ động gốc vì nó không còn quan trọng nữa).

Bước 2: Thêm “by” trước tân ngữ mói (Nếu bạn vẫn giữ lại tân ngữ từ câu chủ động trong câu bị động).

Bước 3: Thêm động từ “to be” ở trước động từ cà động từ về dạng phân từ 2. Bây giờ thì bạn đã có một động từ dạng bị động rồi. Ghi nhớ luôn giữ thì của động từ như câu chủ động nhé!

Active Passive
The dog (subject) bit (verb) the boy (object) The boy (new subject) was bitten (new verb form) by the dog (new object).

The boy (subject) was bitten (verb).

Trong trường hợp này,động từ “bit” ở thì quá khứ, do đó, bạn cũng sẽ phải thêm động từ “to be” ở dạng quá khứ.

c. Cách sử dụng

– Khi chủ thể hành động chưa được xác định hoặc chủ thể chung chug

Eg: Someone stole my car last night. 🡪 My car was stolen last night.

     People throw billions of cans away every year all over the world. 🡪 Billions of cans are thown away every year over the world.

– Khi muốn nhấn mạnh vào hành động và không muốn nhắc đến chủ thể thực hiện hành động đó.

Eg: The farmer harvested  the corn in September. 🡪 The corn was harvested in September.

– Khi chủ thể hành động quá hiển nhiên, rõ ràng và không cần thiết nhắc đến trong câu

Eg: The manage will close the shop at 11pm. 🡪 The shop will be closed at 11pm.

– Khi ban đang viết một dạng bài viết nào đó như báo cáo khoa học hay một bài viết học thuật.

Eg: I can draw several conclusions from the results. 🡪 Several conclusions can be drawn from the results.

2. Ứng dụng cấu trúc câu bị động trong Writing task 2

Câu bị động thường được sử dụng trong IELTS Writing khi bạn muốn đưa ra một quan điểm khách quan. Ví dụ như trong câu:

It is believed that children should focus on sciences at school, while others think that children should spend time focusing on the arts.

Hai quan điểm đối ngược trên thuộc về những người khác – không phải bạn – nên nó là những quan điểm khách quan. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc câu bị động để đưa ra quan điểm này. Tuy nhiên không sử dụng quá nhiều câu bị động nhé, vừa có tính lạm dụng và lặp lại, vừa bị mất cân bằng trong văn phong viết.

Để hiều rõ hơn về cách ứng dụng câu bị động hiệu quả trong Writing task 2, các bạn hãy cùng mình phân tích một trừng hợp cụ thể dưới đây:

Question: Avertising discourages people from being different individuals by making us want to be and to look the same. To what extent do you agree or disagree?

Đoạn văn trên nằm trong bài viết được band 9. Có thể thấy, người viết sử dụng rất linh hoạt câu bị động khiến bài viết không những không nhàm chán mà còn rất khách quan. 

Lưu ý cuối cùng trong bài viết này đó là không nên lạm dụng câu bị động. Trong trường hợp bạn nêu lên quan điểm của riêng bạn, bạn không được sử dụng cấu trúc “It is believed/thought/said.. that” vì như vậy là các bạn đã đưa ra qua điểm của người khác, không phải quan điểm của chính bạn nên sẽ bị trừ điểm vì điều này.

Mỗi khi làm bài viết, các bạn nên ứng dụng câu bị động coi như một bài tập thực hành để nâng cao khả năng ứng dụng chúng bạn nhé. Chúc các bạn đạt được mục tiêu IELTS của mình!

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
    0
    GIỎ HÀNG
    Giỏ hàng trốngQuay lại
      Sử dụng