Từ vựng và ý tưởng IELTS Writing theo chủ đề – Transport

Giao thông – Transport là một trong những chủ đề thường gặp trong các đề thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 sub-topics, đó là: “problems of transportation systems” và “public transport and private transport”.

I. PROBLEMS OF TRANSPORTATION SYSTEMS

1. Causes and consequences

Traffic jams and accidents are caused by the increase in population and eventually the number of private transport. It is getting easier for everyone to own a car and this further exacerbates the problem.
(Ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra là do tăng trưởng dân số và số lượng phương tiện di chuyển cá nhân. Ngày càng dễ mua ô tô và điều này làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.)

In a metropolis, the problem of congestions can lead to major frustration and anger for citizens as their plans are delayed and their time is wasted.
(Trong một thành phố lớn, vấn đề ùn tắc có thể dẫn tới sự bức bối và tức giận cho người dân khi họ phải tốn thời gian công sức và kế hoạch bị trì trệ.)

A large number of private cars also contribute to air and noise pollution. The environment of some cities has become so unbearable due to the CO2 present in the air.
(Số lượng xe riêng rất lớn cũng góp phần vào ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Môi trường ở một số thành phố đã tới mức không thể sống nổi do lượng CO2 trong không khí.)

2. Solutions

A possible solution to reduce traffic congestion is improving infrastructure, and that includes building more roads, flyovers, while also widening existing ones.
(Một giải pháp để giảm ùn tắc giao thông là cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm việc xây thêm đường xá và cầu vượt, cùng lúc mở rộng những con đường đã có.)

Another solution is to have more public transport such as subways or buses. Having a good and cheap public transport system can encourage people to ditch their cars and commute together.
(Một giải pháp khác là có thêm các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm hay xe buýt. Có một hệ thống giao thông công cộng tốt và rẻ sẽ khuyến khích mọi người từ bỏ xe riêng và di chuyển cùng nhau.)

Governments can also raise car tax, or raise toll fees to discourage people from using private transport.
(Chính phủ cũng có thể tăng thuế xe hơi, hoặc tăng phí cầu đường để thúc đẩy mọi người từ bỏ các phương tiện cá nhân.)

VOCABULARY

traffic jam/ congestion (compound noun)
Vietnamese: Ùn tắc giao thông

exacerbate (verb)
Meaning: (formal) To make something worse, especially a disease or problem
Vietnamese: Làm tồi tệ hơn

metropolis (noun)
Meaning: A big and busy city
Vietnamese: Thành phố lớn

infrastructure (noun)
Meaning: The basic structures and facilities needed for the operation of a society
Vietnamese: Cơ sở hạ tầng

flyover (noun)
Meaning: A road or bridge that is built overhead
Vietnamese: Cầu vượt

ditch (verb) (informal)
Meaning: To get rid of or give up
Vietnamese: Từ bỏ

toll fee (compound noun)
Meaning: A fee that is charged for usage of a road
Vietnamese: Phí cầu đường

SAMPLE QUESTIONS

 • Nowadays traffic is a serious problem in big cities. Why is this so and what effects does it bring? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
 • In cities and towns all over the world, the high volume of traffic is a major problem. What are the causes of this and what actions can be taken to solve this problem?
 • Nowadays traffic jams are becoming a big problem in most cities and bigger towns. Some people suggest that widening of roads is a solution to this problem. Do you agree or disagree?

II. PUBLIC TRANSPORT VS PRIVATE TRANSPORT

1. Benefits

Taking public transport can be a way for us to save the environment. As public transports can take more people at a time, it helps reduce air pollution and fuel consumption per passenger.
(Sử dụng giao thông công cộng là cách giúp ta bảo vệ môi trường. Do giao thông công cộng có thể chở nhiều người cùng một lúc hơn, nó sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí và lượng sử dụng xăng dầu cho mỗi hành khách.) 

As more people commute underground or share the space in a bus, public transport help to reduce traffic congestions and save up a lot of time for all passengers.
(Khi nhiều người di chuyển dưới lòng đất hơn, hay chia sẻ không gian trên xe buýt, ta sẽ giảm được ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian cho mọi hành khách.)

Taking public transport is also more economical for everyone as tickets cost much less than the fuel they need for their private cars.
(Sử dụng giao thông công cộng cũng sẽ giúp mọi người tiết kiệm tiền hơn vì tiền vé sẽ rẻ hơn nhiều so với tiền xăng cho xe ô tô riêng.)

2. Solutions

Commuting by private transport is much more comfortable than public transport. You can manage your own time, have more space for yourself and listen to your own music or radio programs while commuting.
(Đi lại bằng phương tiện riêng sẽ thoải mái hơn giao thông công cộng rất nhiều. Bạn có thể tự quản lí thời gian riêng, có nhiều khoảng không của riêng mình hơn và nghe những bài hát hay chương trình radio tự chọn khi di chuyển.)

For some people, having a car is also a statement of status. A luxury car is not only a mode of transports for them but also a way to show that they are wealthy.
(Với một số người, sở hữu ô tô cũng là một cách thể hiện đẳng cấp. Một chiếc xe đắt tiền không chỉ là một phương tiện đi lại, mà còn là cách để người ta thể hiện sự giàu có của mình.)

VOCABULARY

public transport (noun phrase)
Vietnamese: Các phương tiện giao thông công cộng

commute (verb)
Meaning: To travel from one’s home to work on a regular basis
Vietnamese: Đi lại hàng ngày

economical (adjective)
Meaning: Giving good value for the money spent
Vietnamese: Tiết kiệm, có giá trị tốt so với số tiền bỏ ra

statement of status (noun phrase)
Vietnamese: Một sự khẳng định vị thế, sự thể hiện đẳng cấp

SAMPLE QUESTIONS

 • Many people prefer to use public transport while others say that personal cars are the best mode of transport. Excessive use of private cars is considered to be the main reason for the traffic jam in many cities and that’s why the use of public transports is encouraged. Do you think that the advantages of using public transport outweigh the disadvantages?
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng