Từ vựng và ý tưởng IELTS Writing theo chủ đề – Sports

Thể thao – Sports thường đề cập đến một số chủ đề nhỏ, như là:

 • salary for sports players
 • sports celebrities and the young
 • sports and politics
 • competition and cooperation in sports

Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 sub-topics, đó là: “extreme sports” và “professional and amateur sports”.

I. EXTREME SPORTS

1. Extreme sports should be banned

Firstly, not only can extreme sports put the life of players at risk but it also endangers the spectators as well. For example, in a Formula 1 car crash, drivers can get hurt and so can those watching in the crowd.
(Đầu tiên, thể thao mạo hiểm không chỉ đe dọa mạng sống của vận động viên mà còn là mối hiểm họa với cả người xem. Ví dụ, trong một vụ tai nạn của cuộc đua xe Công thức 1, người lái xe có thể bị chấn thương và những người xem trong đám đông cũng vậy.)

Secondly, extreme sports can encourage violence or law-breaking behaviors in society. For instance, watching boxers fight against each other in a boxing ring, people especially adolescents may mimic this action and then perform it in their daily life.
(Thứ hai, thể thao mạo hiểm cũng có thể khuyến khích bạo lực hay các hành vi trái pháp luật trong xã hội. Ví dụ, xem các võ sư boxing thi đấu trên sàn, mọi người và đặc biệt là thanh thiếu niên có thể sẽ bắt chước hành động này và thực hiện nó trong đời sống hàng ngày.)

2. Extreme sports should not be banned

People have the right to make their own decisions and prohibiting people from doing what they enjoy is just unjustified.
(Mọi người đều có quyền đưa ra quyết định lựa chọn và việc cấm người ta làm điều mà họ thích là không hợp lý.)

Next, it is relatively difficult to determine which sport is dangerous and should be prohibited. For example, some fatal accidents still occur in the most popular and seemingly harmless like football or gymnastics. Therefore, banning activities that appear to be risky to only some groups of people is not entirely reasonable.
(Tiếp theo, khá khó để có thể quyết định môn thể thao nào là nguy hiểm và nên bị cấm. Ví dụ, một vài tai nạn chết người vẫn xảy ra ở những môn thể thao phổ biến nhất và dường như có vẻ là vô hại nhất như bóng đá hay gym. Vì vậy, cấm các hoạt động có vẻ như nguy hiểm với chỉ một vài nhóm người này là không hoàn toàn hợp lý.)

Moreover, extreme sports players can gain a lot from these sporting activities. They would learn problem-solving and decision-making skills under extreme conditions, which are also helpful in other areas in life.
(Hơn nữa, vận động viên thể thao mạo hiểm có thể thu gặt được rất nhiều từ các hoạt động thể thao này. Họ có thể học được kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng đưa ra quyết định dưới điều kiện khắc nghiệt, và đây cũng là điều hữu ích với họ trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống.)

Finally, rather than banning these sports, governments should invest in improving the quality of sports facilities in order to ensure the safety of both players and spectators.
(Cuối cùng, thay vì là cấm những hoạt động thể thao này, chính phủ nên đầu tư vào việc nâng cấp các cơ sở vật chất thể thao để đảm bảo sự an toàn cho người chơi và cả người xem.)

VOCABULARY

spectator (noun)
Meaning: a person who is watching an event, especially a sports event
Vietnamese: khán giả

boxer (noun)
Meaning: a person who boxes, especially as a job
Vietnamese: võ sĩ boxing

boxing ring (compound noun)
Meaning: A boxing ring is a space in which a boxing match occurs
Vietnamese: đấu trường thi đấu boxing

mimic something (verb) = imitate something
Meaning: copy something
Vietnamese: bắt chước

fatal (adjective)
Meaning: causing or ending in death
Vietnamese: gây chết người

SAMPLE QUESTIONS

 • Some people think that dangerous sports should be banned, while others think people should be free to choose. Discuss both views and give your own opinion.
 • Some people think that some sports involving violence such as boxing and martial arts should be banned on TV as well as from international sporting competitions. To what extent do you agree?

II. PROFESSIONAL AND AMATEUR SPORTS

1. Positives of investing in professional sports

Firstly, investing in professional sports can create a lot of job opportunities for people who are physically talented, enabling them to earn a living through professional competitions.
(Đầu tiên, đầu tư vào thể thao chuyên nghệp có thể tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho những người có năng khiếu về mặt thể chất, cho phép họ kiếm sống nhờ vào việc thi đấu chuyên nghiệp.) 

Secondly, the level of professional sports is much higher than amateur sports, therefore it requires a lot of investments in specialized facilities for training and practicing.
(Thứ hai, mức độ của thể thao chuyên nghiệp sẽ cao hơn rất nhiều so với thể thao nghiệp dư, vì thế yêu cầu nhiều vốn đầu tư hơn vào các cơ sở vật chất chuyên môn để phục vụ cho việc đào tạo và luyện tập.)

Thirdly, professional athletes do not only entertain a lot of people but also encourage them to make constant efforts to achieve success.
(Thứ ba, các vận động viên chuyên nghiệp không chỉ giúp rất nhiều người thư giãn mà còn khuyến khích họ liên tục cố gắng để đạt được thành công.)

2. Positives of investing in amateur sports

Professional sports can sometimes encourage people to compete for money and fame, which results in that some of them may use drugs in order to win at any cost. Meanwhile, amateur sports encourage people to take part in for their pleasure, keeping them involved in a healthy lifestyle.
(Thể thao chuyên nghiệp đôi khi khuyến khích mọi người thi đấu vì tiền và danh tiếng, và điều này có thể dẫn đến việc là một vài người trong số họ sẽ sử dụng thuốc để dành chiến thắng bất kỳ giá nào. Trong khi đó, thể thao nghiệp dư lại khuyến khích mọi người tham gia để thư giãn, giữ cho họ một lối sống lành mạnh.)

Investing in amateur sports can benefit a majority of the population who are not physically talented but keen to exercise to stay in good shape or maintain good health. Thus, this will help to raise public health.
(Đầu tư và thể thao nghiệp dư còn có lợi cho đa số người dân, người không có năng khiếu về mặt thể chất nhưng luôn hào hứng trong việc luyện tập để giữ vóc dáng và duy trì sức khỏe tốt. Vì thế, điều này giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng.)

When a majority of people, especially the youth, have more access to sports facilities, they are less likely to involve in social evils or committing illegal activities.
(Khi đa số người dân, đặc biệt là giới trẻ, có điều kiện tiếp xúc với cơ sở vật chất thể thao, rất có thể họ sẽ không tham gia vào các tệ nạn xã hội hay các hoạt động trái pháp luật.)

VOCABULARY

professional competition (noun phrase)
Meaning: the contest that requires a high level of skills or education
Vietnamese: thi đấu chuyên nghiệp

specialized facilities (noun phrase)
Meaning: the building, services or equipment that are designed for a particular purpose
Vietnamese: cơ sở vật chất chuyên dụng

social evils (noun phrase)
Meaning: anything detrimental to a society or its citizens, as alcoholism, organized crime, etc.
Vietnamese: tệ nạn xã hội

SAMPLE QUESTIONS

 • Some countries achieve international sports by building specialized facilities to train top athletes, instead of providing sports facilities that everyone can use. Do you think this is positive or negative development?
 • Some people believe that sport has an important role in society. Others, however, feel that it is nothing more than a leisure activity for some people. Discuss both these views and give your own opinion.
 • Some people say that the best way to improve public health is to increase the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are also required. Discuss both views and give your own opinion.
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng