Từ vựng và ý tưởng IELTS Writing theo chủ đề – Personality

Tính cách – Personality thường đề cập đến một số chủ đề nhỏ, như là:

 • personality traits for success
 • happiness

Trong bài viết này, IELTS Thanh Loan xin gợi ý với bạn những ý tưởng thông dụng nhất về 2 sub-topics, đó là: “differences between males and females” và “nature and nurture”.

Gợi ý sách liên quan

Từ vựng chất và ý tưởng hay theo chủ đề cho bài thi IELTS Writing

 

Với các chủ đề nhỏ còn lại, hãy tham khảo cuốn sách này được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Thanh Loan để không bao giờ bí ý, bí từ khi viết bài.

 

I. DIFFERENCES BETWEEN MALES AND FEMALES

Men and women have different genes, influencing their personalities. Thus, there are jobs that may be more suited to men rather than women, and vice versa.
(Nam và nữ có gien di truyền khác nhau, ảnh hưởng đến tính cách của họ. Vì vậy, có thể có những công việc phù hợp hơn cho đàn ông hơn đàn bà, và ngược lại.)

For instance, most women are more caring and loving compared to men. It can be said that women are more family-oriented, while men are more work-oriented.
(Ví dụ, phần lớn phụ nữ đều biết quan tâm và yêu thương hơn đàn ông. Ta có thể nói rằng phụ nữ hướng về gia đình hơn, còn đàn ông thì hướng về công việc.)

In certain cases, women are also more peaceful, while men are more belligerent. The reason is a long time ago, our male ancestors had to be combative as they were the ones who had to fight to protect the family, and this trait has passed on till this day.
(Trong vài trường hợp, phụ nữ cũng thích yên bình hơn, còn đàn ông lại hiếu chiến hơn. Điều này có thể là vì rất lâu trước đây, tổ tiên giống đực của chúng ta phải biết đấu tranh vì họ là người phải chiến đấu để bảo vệ gia đình, và tính cách này đã truyền lại tới bây giờ.)

However, in the modern world, both genders share many resemblances in personalities such as ambitiousness, diligence, etc. and the differences are only minor.
(Tuy nhiên, ở thời hiện đại, cả hai giới tính đều có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách như sự tham vọng, sự chăm chỉ,… và những điểm khác biệt chỉ là rất nhỏ.)

VOCABULARY

vice versa (adverb)
Vietnamese: Ngược lại

belligerent (adjective)
Meaning: Hostile and aggressive
Vietnamese: Hiếu chiến

ancestor (noun)
Meaning: A person from whom one is descended, typically much older than one’s grandparents
Vietnamese: Tổ tiên

combative (adjective) -> combat (verb)
Meaning: Ready or eager to fight or argue
Vietnamese: Hiếu chiến

trait (noun)
Meaning: Personality
Vietnamese: Tính cách

resemblance (noun) -> resemble (verb)
Meaning: Similarity
Vietnamese: Điểm tương đồng

SAMPLE QUESTIONS

 • Some people think that men and women have different qualities. Therefore, some certain jobs are suitable for men and some jobs are suitable for women. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer.
 • Women and men are commonly seen as having different strengths and weaknesses. Do you agree that it is right to exclude males or females from certain professions because of their gender? What is your view? Explain your position.

Gợi ý sách liên quan

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 & 2

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Writing bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Writing Task 2, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

II. NATURE VS NURTURE

All of us inherit personalities from our parents as their genes are passed on to us.
(Tất cả chúng ta đều thừa hưởng tính cách từ bố mẹ vì gien di truyền của họ được cho xuống chúng ta. ) 

However, it can be said that our environment will influence us a lot. A child’s upbringing is always the most important factor determining who he will become.
(Tuy nhiên, cũng có thể nói môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Sự nuôi nấng của một đứa trẻ luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định đứa trẻ đó sẽ trở thành người thế nào.)

A person may be less intelligent than others by birth, but by hard work and determination, that person can change his future and thus he will become a different person.
(Một người có thể sinh ra kém thông minh hơn người khác, nhưng qua sự chăm chỉ và nỗ lực, người đó có thể thay đổi tương lai của mình và từ đó trở thành một con người khác.)

VOCABULARY

inherit (verb)
Meaning: To receive from a previous owner
Vietnamese: Thừa hưởng

upbringing (noun)
Meaning: The treatment and instruction a child receives from the parents from childhood
Vietnamese: Sự nuôi nấng, nuôi dưỡng

SAMPLE QUESTIONS

 • Research indicates that characteristics we are born with have much more influence on our personalities and development than any experience we may have in our lives. Which do you consider to have the greater influence? Give reasons for your answer.
 • People’s character is influenced by environment rather than genetics. Do you agree or disagree?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng