Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề Doing new things

1.  Why do you think some people like doing new things?

In my opinion, the main reason is that a natural instinct of humans is curiosity. Besides, most people do new things because of their thirst for the unknown and the unseen. Practically, first-hand experience offers people new insights and helps them become open-minded.

Từ vựng hay

 • Natural instinct (n.p): Bản năng
 • First-hand experience (n): Trải nghiệm đầu tiên
 • Insight (n): Cái nhìn

Dịch nghĩa câu trả lời

Theo tôi, nguyên nhân chính là do con người luôn có tính tò mò. Bên cạnh đó, hầu hết mọi người làm những việc mới vì khao khát những điều chưa biết và những điều chưa thấy. Thực tế, những trải nghiệm đầu đời luôn cho mọi người những cái nhìn mới và giúp họ trở nên thông thái hơn.

2. What problems can people have when they try new activities for the first time?

Well, certain problems will occur when people try new things for the very first time. It is usually expected that there would be challenges for anything to be done for the first time, and it is important to take sensible precautions. One’s unfamiliarity and inexperience can sometimes lead to failure, injuries or accidents when people decide to take up any sport, for example.

Từ vựng hay

 • Take sensible precautions (ph.v): Biện pháp phòng ngừa hợp lý
 • Unfamiliarity (n) Sự không quen thuộc

Dịch nghĩa câu trả lời

Vâng, một số vấn đề sẽ xảy ra khi mọi người cố gắng làm những điều mới lần đầu tiên. Thường thì những điều chúng ta thực hiện lần đầu tiên sẽ thường khó khăn và điều quan trọng là phải có những biện pháp phòng ngừa hợp lý. Ví dụ khi chơi một môn thể thao mới, vì thiếu kinh nghiệm và không quen với nó, đôi khi chúng ta có thể thất bại, thương tích hoặc tai nạn.

3. Do you think it’s best to do new things on your own or with other people? Why?

I think this varies from person to person. Some people like to do things with others in order to meet up with different kinds of people and extend their circle of friends. On the other hand, some individuals are only into doing new things alone because they feel more comfortable. In my case, I’ll try something new either on my own or with friends if they are interested in doing it too.

Từ vựng hay

 • Extend the circle of friends (ph.v): Mở rộng kết nối bè bạn

Dịch nghĩa câu trả lời

Tôi nghĩ rằng tuỳ từng người sẽ có sự lựa chọn khác nhau. Một số người thích làm mọi thứ với người khác để gặp gỡ những người khác nhau và mở rộng quan hệ bạn bè. Mặt khác, một số người chỉ thích làm mọi thứ mới một mình vì họ cảm thấy thoải mái hơn. Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ thử một cái gì đó mới hoặc tự mình hoặc với bạn bè nếu họ cũng thích làm việc đó.

4. What kinds of things do children learn to do when they are very young? How important are these things?

When children are young, they mostly learn to have respectful attitudes towards the older and help others. They tend to mimic the actions and reactions of their parents and family members. Appropriate social practices from their family will enable children to establish long-lasting relationships and become well-mannered individuals in the future. On the other hand, if children are neglected at any early age, they are likely to be spoiled and become naughty.

Từ vựng hay

 • Appropriate social practice (n.ph): Thói quen xã hội thích hợp
 • Mimic (v): Bắt chước
 • Neglect (v): Lờ đi, không quan tâm
 • Naughty (adj): Hỗn

Dịch nghĩa câu trả lời

Khi trẻ còn nhỏ, chúng hầu hết học cách có thái độ tôn trọng người cao tuổi và biết giúp đỡ người khác. Chúng có xu hướng bắt chước các hành động và phản ứng của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Các thói quen xã hội thích hợp từ gia đình họ sẽ giúp trẻ thiết lập các mối quan hệ lâu dài và trở thành người lịch sự trong tương lai. Mặt khác, nếu trẻ em bị bỏ bê ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng có thể sẽ bị hư hỏng và trở nên hỗn láo.

5. Do you think children and adults learn to do new things in the same way? How is their learning style different?

Personally, I think children and adults have different learning styles. Children have little knowledge, so they just try anything immediately without worrying about the result. As adults, we are usually rational, and this makes us consider things carefully before doing anything. The benefits and the drawbacks involved are always taken into account by mature people before they dare to take part in any new activity.

Từ vựng hay

 • To be taken into account (ph.v): Được cân nhắc kỹ lưỡng
 • Rational (adj): Lý trí

Dịch nghĩa câu trả lời

Cá nhân, tôi nghĩ rằng trẻ em và người lớn có phong cách học khác nhau. Trẻ em có ít kiến thức, do đó, chúng chỉ cần thử bất cứ điều gì ngay lập tức mà không cần lo lắng về kết quả. Khi trưởng thành, chúng ta thường có lý trí, và điều này làm cho chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì. Lợi ích và nhược điểm liên quan luôn được xem xét kỹ bởi người lớn trước khi họ dám tham gia vào bất cứ hoạt động mới nào.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng