Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề Changes

1. Why do old people not accept change?

I think some old people are afraid of changes. They find it difficult to understand and learn new ways of doing things. This can make them feel scared. They don’t want to expose their age or their weakness so they try to resist the change.

Từ vựng hay trong bài

 • Afraid of (adj): sợ
 • Expose (v): bộc lộ
 • Resist (v): chối bỏ

Dịch câu trả lời

Tôi nghĩ một vài người già rất sợ thay đổi. Họ thấy nó rất khó khăn để hiểu và học những cách làm mới, và những điều này khiến học thấy sợ. Họ không muốn bộc lộ tuổi tác và điểm yếu của họ, vì vậy họ luôn cố gắng chối bỏ những thay đổi.

2. Why do some people keep changing their jobs?

Honestly I think there are many reasons to explain why some people cannot adapt to their current job. Firstly, they want to earn a great deal. Secondly, they would like to meet their own job satisfaction at the workplace, which gives them motivation to work.

Từ vựng hay trong bài

 • Earn a great deal (verb phrase): lương cao, kiếm được nhiều tiền
 • Motivation (n): động lực

Dịch:

Thành thực mà nói, tôi nghĩ có rất nhiều lý do lý giải tại sao một vài người không thể thích nghi với công việc hiện tại của họ. Đầu tiên, họ muốn kiếm được nhiều tiền. Thứ hai, họ muốn có được sự thỏa mãn trong công việc, điều này sẽ cho họ rất nhiều động lực để làm việc.

3. What changes have occurred in your country in the last few decades?

Our country witnessed some changes taking place over the past few decades. Initially, the number of universities is increasing, which gives better education and job opportunities for the young generation. Moreover, more and more multinational companies have invested in our country, which helps the economy take off

Từ vựng hay trong bài

 • Witness (verb): chứng kiến
 • Take place (verb): xảy ra

Dịch:

Một vài thập kỷ vừa qua, đất nước tôi có rất nhiều sự thay đổi. Trước hết, số lượng các trường đại học đang tăng lên, điều này đem đến cơ hội giáo dục và việc làm cao hơn cho thế hệ trẻ. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia đầu tư vào đất nước của chúng ta, giúp nên kinh thế phát triển liên tục.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng