Câu hỏi và Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 cho chủ đề A skill needing a long time to learn

1. What age will make it difficult for a person to learn a skill?

I think when a person reaches their thirties, having a crack at learning a new skill will not be a piece of cake. The reasons are quite obvious. Firstly, they are up to their ears in work to make their living, which is their priority at that age, and therefore have no time left to learn a new skill. Secondly, as I read in some articles showing results of different research, the older a person is, the worse their learning ability is.

Từ vựng hay:

 • The thirties (noun phrase): years from 30 to 39 – Những người có độ tuổi từ 30-39
 • To have a crack at something (idiom): to attempt to do something – Nỗ lực làm gì
 • A piece of cake (idiom): (informal) a thing that is very easy to do – Dễ dàng
 • To be up to their ears in something (idiom): to be very busy, or to have more of something to do than you can manage  – Rất bận rộn

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng một người khi đạt đến độ tuổi 30 thì việc học một kỹ năng mới sẽ chẳng phải là một điều dễ dàng nữa. Những lí do thì khá hiển nhiên thôi. Đầu tiên, họ quá bận rộn với công việc để kiếm sống mà đây vốn là ưu tiên hàng đầu của họ, nên họ sẽ chẳng còn thời gian để học một kỹ năng mới. Thứ hai là tôi đọc một số bài báo là nói rằng khi càng già, khả năng học một cái mới sẽ càng giảm đi.

2. Who will you learn a skill from, friends, teachers or parents?

I think the answer should depend on which skill you are talking about. If it is some basic survival skills such as cooking, swimming, taking care of ourselves or something like that, the best teachers are our parents because they are experienced, skillful and somehow patient. If you want to mention some skills related to technology such as computer skills, we should learn them with our friends and learn by trial and error. However, teachers are always the best choice when it comes to presentation, communication or team-work skills.

Từ vựng hay:

 • Survival skill (noun phrase): skill that is essential to live or exist – Kỹ năng sinh tồn
 • Patient (adj): able to wait for a long time or accept annoying behaviour or difficulties without becoming angry – Kiên nhẫn
 • To learn by trial and error (idiom): the process of learning by trying various methods until you find a method that is successful – Học hỏi qua trải nghiệm và sai lầm

Tạm dịch:

Tôi nghĩa là câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang đề cập đến kỹ năng nào. Nếu đó là những kỹ năng sống còn cần thiết như nấu ăn, bơi lội, tự chăm sóc bản thân hay một số những kỹ năng khác, bố mẹ là những người thầy tốt nhất vì họ có kinh nghiệm, điêu luyện và kiên trì. Nếu đó là một số kỹ năng liên quan đến công nghệ như kỹ năng sử dụng máy tính chẳng hạn, chúng ta nên học từ bạn bè và vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, giáo viên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn học kỹ năng thuyết trình, giao tiếp hay làm việc nhóm.

3. What’s the difference between children learning what they like and learning what they have to learn?

These two things are as different as chalk and cheese, I think. Learning what you have interest in will definitely give you more fun and the effectiveness will be higher because you are willing to learn. For example, a person who is fancy about singing will consider singing classes as time to relax rather than to learn and make progress quickly. In contrast, learning without passion is a pressure or even a nightmare.

Từ vựng hay:

 • Different as chalk and cheese (idiom): completely different from each other – Hoàn toàn khác biệt
 • Be willing to do something (adj) ready or pleased to help and not needing to be persuaded – Sẵn sàng làm gì
 • To make progress (verb phrase): to improve or to develop – tiến bộ
 • Nightmare (noun): an experience that is very frightening and unpleasant, or very difficult to deal with – Ác mộng

Tạm dịch:

Hai điều trên khác nhau một trời một vực. Học thứ bạn thích chắc chắn sẽ cho bạn nhiều niềm vui nên hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều vì bạn luôn sẵn sàng để học. ví dụ một người rất thích hát sẽ coi thời gian học hát là thời gian giải trí chứ chẳng phải học nữa. Ngược lại học mà không có niềm đam mê ý thì vừa áp lực vừa là ác mộng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng