Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an interesting talk or lecture

You should say:

 • What the talk or lecture was
 • When you heard it
 • What it was about
 • And also say whether you enjoyed the lecture/talk

Bài mẫu:

So, I will share with you about a useful and captivating lecture that has left a deep impression on me. You know, at that time, I was majoring in English teaching, so I always wanted to dig deeper into how to become a good teacher. On the day before the lecture, I heard from my friend that there would be a lecture on innovative pedagogical methods to teach English, so it immediately aroused my interest.

The lecture was delivered by a highly- esteemed pedagogist in my country, so it attracted a great number of students in the Faculty, and a large hall was employed to organize the lecture. She was such a talented and eloquent presenter that I was totally immersed in what she shared.

The lecture covered two main subjects relating to the secret to delivering perfect English lectures. The first part was about the structure of a good lesson, while the second part pointed out the activities that should be used to make the lessons more engaging. What I love most was the third section when we, as audience, could take part in activities simulating real situations in an English class, that was really amazing!

Until now, my memories about that lecture are still vivid because it taught me so many things that I can put into practice during the process of teaching my students. All of the methods shared have proved to be really effective and helped me to deliver successful lessons, consolidating my faith in my chosen career as a teacher.

Từ vựng hay:

 • Captivating (adj): Thu hút, cuốn hút – ENG: taking all your attention; very attractive and interesting
 • Dig deeper into something (verb phrase): Đào sâu thêm – ENG: to get more knowledge about something
 • Innovative pedagogical methods (noun phrase): Những phương pháp sư phạm mới – ENG: teaching methods which introduce or use new ideas, ways of doing something, etc…
 • Arouse one’s interest (verb phrase): Gợi lên sự hứng thú – ENG: to raise the interest of somebody in something
 • Highly-esteemed pedagogist (noun): Nhà sư phạm học nổi tiếng
 • Employ (verb phrase): Sử dụng, thuê – ENG: to give somebody a job to do for payment
 • Talented and eloquent (adj): tài năng và ăn nói giỏi – ENG: having a natural ability to do something well and able to use language and express your opinions well, especially when you are speaking in public
 • Be immersed in something (verb): Chìm đắm vào – ENG: to completely involve in something
 • Put into practice (verb phrase): Đưa vào thực hành – ENG: to apply something you learned into reality
 • Engaging (adj): Thu hút – ENG: interesting or pleasant in a way that attracts your attention
 • Simulate (verb): Mô phỏng – ENG: to create particular conditions that exist in real life using computers, models, etc., usually for study or training purposes
 • Consolidate one’s faith (verb): Củng cố niềm tin của ai – ENG: to strengthen the religious belief of somebody

Bản tạm dịch:

Tôi sẽ chia sẻ với bạn về một bài diễn thuyết rất hay và thú vị mà đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Bạn biết đó, chuyên ngành của tôi là về giảng dạy tiếng Anh nên tôi luôn muốn tìm hiểu thật nhiều về việc làm thế nào để trở thành giáo viên tốt. Một ngày trước bài giảng này, tôi đã nghe từ người bạn của mình rằng sẽ có một bài diễn thuyết về những phương pháp sư phạm mới để dạy tiếng Anh, nên tôi ngay lập tức cảm thấy rất hứng thú.

Bài diễn thuyết này là của một nhà sư phạm học nổi tiếng trong nước của tôi nên nó thu hút rất nhiều học sinh trong ngành. Vậy nên một hội trường lớn đã được sử dụng để tổ chức bài diễn thuyết. Cô ý là một người diễn thuyết đầy tài năng và giỏi ăn nói đến nỗi mà tôi hoàn toàn bị đắm chìm trong bài giảng cô chia sẻ.

Bài diễn thuyết có hai phần chính liên quan đến bí quyết để có thể giảng tiếng Anh thật xuất sắc. Phần đầu tiên là về cấu trúc của một bài học tốt còn phần thứ hai chỉ ra những hoạt động có thể giúp một giờ học tiếng Anh thú vị hơn. Nhưng tôi thích nhất phần thứ 3 vì chúng tôi có cơ hội tham gia vào một số hoạt động mô phỏng lớp học tiếng Anh thật và đây là phần thực sự rất hứng thú.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in về nội dung bài diễn thuyết và những điều tôi đã áp dụng được trong suốt quá trình dạy học. Tất cả các phương pháp chia sẻ trong bài diễn thuyết này thực sự rất hữu ích và giúp tôi giảng bài thành công hơn, xây dựng niềm tin rằng tôi đã chọn trở thành giáo viên là hoàn toàn đúng đắn.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng