Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an interesting person you met

You should say:

 • who is she/ he
 • what s/he does
 • how you met him/ her
 • and explain why s/he is interesting.

Câu trả lời mẫu:

I am going to talk about a woman who I have met before who has had a great influence on me. She is Ms. Ngoc Diep, my English teacher in Ha Noi university.

I met her in a seminar held by my school when I was a freshman in university. On that day she was a speaker sharing her experiences and tips in order to be successful in English learning.

At this seminar, beside asking for pieces of advice in learning English, I asked her about her real life experiences, since I was extremely keen to know how she had become a successful career woman and how much effort she has had to make to achieve her success. She was very friendly and approachable, far more than I expected, in fact. She was willing to share her ideas and answer all my questions. I felt that she really wanted to inspire me by her example.

She must be one of the most energetic, inspirational speakers I have ever met so far. Now I have sufficient confidence to overcome all obstacles and reach my goal

She is really a role model for me and the young generation to look up to, and that’s why I want to know more about her. And so I think I will continue to follow her lectures in the future.

Từ vựng hay:

 • Have a great influence on sth/sb: có tầm ảnh hưởng lớn đến cái gì đó hoặc ai đó
 • Career woman: người phụ nữ của công việc
 • Approachable (adj): dễ gần – ENG: sociable, friendly
 • Sufficient (adj): đủ – ENG: enough
 • Overcome (verb): vượt qua – ENG: get over
 • Role model (noun phrase): tấm gương – ENG: a person who someone admires and whose behavior
 • Look up to (phrasal verb): ngưỡng mộ, tôn trọng – ENG: admire, respect

Dịch câu trả lời:

Hôm nay tôi xin nói về một người phụ nữ mà tôi đã gặp trước đây, người có ảnh hưởng lớn tới tôi. Cô ấy là cô Diệp, giáo viên tiếng Anh của tôi ở trường đại học Hà Nội.

Tôi gặp cô ấy tại 1 buổi hội nghị chuyên đề do nhà trường tổ chức khi tôi là sinh viên năm nhất. Vào ngày hôm đó, cô ấy là người phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết để có thể thành công trong việc học tiếng Anh. Tại buổi hội nghị, ngoài việc xin lời khuyên cho việc học tiếng Anh, tôi còn hỏi cô ấy về những trải nghiệm trong cuộc sống của cô ấy, làm thế nào cô ấy có thể thành công trong sự nghiệp của mình như vậy, và nỗ lực cô ấy đã bỏ ra ra sao. Cô ấy rất thân thiện và dễ gần hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cô ấy sẵn sàng chia sẻ hết những quan điểm và trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy cô ấy thực sự muốn truyền cảm hứng cho tôi qua câu chuyện của cô ấy.

Cô ấy là 1 trong số những người diễn thuyết nhiều năng lượng và truyền cảm hứng nhất mà tôi từng gặp, và bây giờ tôi có đủ tự tin để vượt qua những khó khăn và vươn tới mục tiêu của mình.

Cô ấy thực sự là 1 tấm gương cho tôi và thế hệ trẻ noi theo, và đó là lý do vì sao mà tôi muốn biết thêm về cô ấy và tôi sẽ tiếp tục theo dõi những bài diễn thuyết của cô ấy trong thời gian sắp tới.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng