Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an interesting old person

You should say:

 • who this person is
 • where did you meet with him
 • what characteristics you most like on him
 • and explain why you think this person is interesting

Bài mẫu:

The old person I admire most is my grandfather. To me, he is a hero, an ideal father, a benevolent person and a man of his honour.

My grandfather is in his 70s but he has a youthful appearance with a well-built body and fair skin. He is still as fit as a fiddle because he is strong enough to support some household chores when my parents go out for work and to cultivate a spacious garden.

We live in an extended family and he is still the head of our family. Though he can’t manage all aspects of our family, he is still the decision maker because of his rich life experience and our respect for him. Besides, I could say that he was a successful father as all of his children, I mean my father, my aunt and uncle, have become professionals or businessmen thanks to the good educational environment my grandfather gave them at school and at home. Last but not least, people call him a benevolent person because he is always willing to give others in our locality a hand when they need it.

For the reason why I think he is an interesting old man, there are two main explanations. Firstly, he has a good sense of humour. His funny and amusing stories always turn him into the life and soul of a party. I love the moments all members gather in the living room on weekends, listen to his historical memories and laugh. Secondly, he is a person of his word. This means he would not talk much but when he does it carries unparalleled weights.

All in all, I always look up to him and want to have him beside me forever.

Từ vựng hay:

 • hero (noun): a person who is admired for having done something very brave or having achieved something great – anh hùng
 • benevolent (adj): kind and helpful – nhân từ
 • in his 70s (prepositional phrase): in the age from 71 to 79 – trong những năm 70 tuổi
 • well-built body (noun): a person who is large and strong – thân hình cường tráng
 • as fit as a fiddle (idiom): healthy and strong – khỏe mạnh
 • cultivate (verb): planting – trồng trọt
 • extended family (noun): a big family – gia đình lớn
 • decision maker (noun): a person who make decisions – người quyết định
 • give others hand (idiom): help – giúp đỡ người khác
 • a good sense of humour (noun phrase): very good at making other people laugh – có khiếu hài hước
 • the life and soul of a party (idiom): a person who is very lively and entertaining on social occasions – tâm điểm của mọi hoạt động
 • a person of his word (phrase): a person who never breaks their promises – người giữ lời hứa
 • unparalleled (adj): not the same – không có gì bằng

Dịch câu trả lời:

Người lớn tuổi mà tôi ngưỡng mộ nhất là ông tôi, đối với tôi ông là người hùng, người cha lý tưởng, người nhân từ, người đàn ông mà tôi tự hào.

Ông nội tôi đang ở độ tuổi 70, nhưng ông có ngoại hình trẻ, thân hình cường tráng và làn da trắng. Ông vẫn đủ khỏe mạnh để hỗ trợ một số việc nhà và trồng trọt trong khu vườn lớn khi bố mẹ tôi đi ra ngoài. Chúng tôi sống trong gia đình đa thế hệ và ông vẫn là trụ cột gia đình. Mặc dù ông không thể quản lý tất cả mọi việc trong nhà, nhưng ông vẫn là người quyết định bởi kinh nghiệm sống của ông và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho ông. Bên cạnh đó tôi có thể nói rằng ông là người cha thành công, bởi vì tất cả những người con của ông, ý tôi là bố tôi, dì, và chú tôi có nghề nghiệp và sự nghiệp kinh doanh là nhờ vào môi trường giáo dục tốt mà ông nội tôi đã mang lại ở trường và ở nhà. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn gọi ông là người đàn ông nhân từ vì ông luôn sẵn sàng đề giúp đỡ mọi người khi họ cần.

Còn lý do vì sao tôi lại nghĩ ông là người thú vị. Có 2 lời giải thích. Thứ nhất ông rất có khiếu hài hước. Những câu chuyện hài hước của ông luôn biến ông trở thành tâm điểm. Tôi thích khoảnh khắc khi tất cả thành viên trong gia đình tụ họp trong phòng khách vào cuối tuần, nghe những câu chuyện lịch sử của ông và cười. Thứ 2, ông là người giữ lời hứa. Ông không bao giờ nói nhiều nhưng khi ông đã nói thì chắc chắn ông sẽ làm.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng