Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an interesting job

You should say:

 • What job it is
 • What people do in that job
 • Where you heard or read about it
 • And explain why you think it would be interesting work to do

Bài mẫu:

I’m going to talk about a fascinating job that inspires me a lot in pursuing my dream. It is an interpreter.

To my knowledge, an interpreter is someone who is fluent in at least two languages. It is their job to help people communicate with one another, even though they do not have a common language by converting from one language into another. My aunt told me about her job as an interpreter and I extremely admired her. I deeply desire to step into her shoes in the future.

To me, interpreting is an amazing job for several reasons. Initially, it is quite a well-paid job because the salary would be enough to support myself and my family on a daily basis. Moreover, this job brings me an immense amount of job satisfaction which makes me happy all day. I can get out of being stuck in a rut and the dead-end job as an office worker. Finally, the quality is the one to explain why this job is attractive. As long as I have a degree and experience, I would have a chance of being called for an interview, then get a full-time job with a competitive salary and promotion. I would be my own boss when I’m at work.

All in all, this is an ideal job that I always think about and I know I need to burn the midnight oil to achieve my goal.

Từ vựng hay trong bài:

 • Pursue (v): Theo đuổi
 • Convert into (v): Chuyển đổi thành
 • Step into sb’s shoes: (idiom) Kế nghiệp
 • To be well-paid: (adj) Kiếm được nhiều tiền
 • Job satisfaction (n.p) Sự hài lòng trong công việc
 • To be stuck in a rut: (idiom) Khó bỏ được công việc nhàm chán nào đó
 • Dead-end job (idiom): Công việc không có thăng tiến
 • To be called for an interview (phrasal verb): Được tham gia phỏng vấn
 • Full-time job (np): Công việc toàn thời gian
 • Promotion (n): Thăng tiến
 • Burn the midnight oil (idiom): Làm việc chăm chỉ

Lược dịch:

Tôi sẽ nói về công việc mà đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong việc theo đuổi giấc mơ của tôi. Đó là công việc phiên dịch

Theo như tôi biết, một người phiên dịch là người giỏi ít nhất hai thứ tiếng. Công việc của họ là giúp mọi người giao tiếp với nhau, cho dù họ không nói chung một thứ tiếng, bằng cách chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Dì tôi nói với tôi về công việc này và tôi cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ dì, rồi thật sự muốn nối bước bà trong tương lai.

Với tôi, đó thật sự là một công việc tuyệt vời do một vài lý do. Đầu tiên, nó là một công việc lương cao bởi lương này có thể đủ để trợ giúp tôi và gia đình tôi trong cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, nó là một loại công việc mang đến cho tôi rất nhiều sự hài lòng về công việc và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc cả ngày. Tôi có thể thoát khỏi một công việc nhàm chán hay một công việc không có sự thăng tiến như công việc văn phòng. Cuối cùng, chất lượng là một điều giải thích tại sao công việc này lại hấp dẫn đến vậy. Miễn là tôi có bằng cấp và kinh nghiệm, tôi sẽ có cơ hội được gọi phỏng vấn và rồi được làm công việc toàn thời gian với mức lương cạnh tranh và được thăng tiến. Tôi sẽ là ông chủ của chính mình khi làm việc. 

Tóm lại, đây là một công việc lý tưởng mà tôi luôn luôn suy nghĩ về và tôi biết tôi cần phải cày cuốc đêm nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu của mình.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng