Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an important letter you received

You should say:

 • Who sent the letter
 • What it is about
 • When you received it
 • And explain why it was important to you

Bài mẫu:

Today, I would like to talk about the day I received the acceptance letter from the University of Languages, which informs me that I had passed the entrance exam with flying colors.

I still remember vividly that this letter was sent to me in the morning about 4 years ago. When I first took it from the courier, my heart skipped a beat and I was full of the joys of spring. I told my families and my friends about that news and they threw a big party afterwards to congratulate me on securing a seat at University of Languages. 

The letter marked a milestone in my life because it fulfilled my dreams of studying at one of the prestigious universities in my country and becoming an English teacher in the future. Additionally, before sitting for the exam, I had to work my fingers to the bone to achieve this success as this exam required careful preparation throughout the whole period in high school, so it was quite challenging for me. Beside the required class, I also took the extra ones to broaden my horizons and enhance my skills. I pulled out all the stops to do as many assignments as possible to have a good performance in the exam, and this letter really released my worries and stress. 

The day I received this letter was also the day I knew my hard work paid off. It has taught me a profound lesson that “As long as I do not give up and persist in pursuing my goals, I will achieve it someday irrespective of any harsh situations”. It becomes my motto and makes me a strong and determined girl like I am today.

Từ vựng hay: 

 • Acceptance letter: Thư xác nhận
 • Pass the entrance exam with flying colors: Đỗ kỳ thi đại học với số điểm cao
 • Be full of the joys: Tràn đầy niềm vui 
 • Fulfill my dreams: Hoàn thành ước mơ
 • Work sb’s fingers to the bone: Làm việc chăm chỉ
 • Require careful preparation: Yêu cầu sự chuẩn bị kỹ
 • Challenging: Thách thức
 • Broaden my horizons: Mở rộng tầm nhìn
 • Enhance my skills: Tăng cường các kỹ năng
 • Pulled out all the stops: Cố gắng hết mình
 • Assignments: Bài tập
 • Have a good performance: Thể hiện tốt 
 • Pay off: Nhận lại xứng đáng 
 • Profound lesson: Bài học sâu sắc
 • Persist in: Kiên trì
 • Pursue: Theo đuổi
 • Irrespective of: Bất kể là
 • Harsh: Khắc nghiệt

Lược dịch: 

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về ngày tôi nhận được thư xác nhận từ Đại học Ngoại ngữ, thông báo với tôi rằng tôi đã đỗ đại học với điểm số cao. 

Tôi vẫn nhớ rõ là bức thư đó được gửi tới tôi vào buổi sáng khoảng 4 năm về trước. Khi tôi nhận thư từ bác đưa thư, tim tôi lỡ nhịp và tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thông báo với gia đình và bạn bè của tôi tin đó và họ đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho tôi ngay sau đó để chúc mừng tôi giành được một ghế ở trường Đại học Ngoại Ngữ. 

Bức thư đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời tôi bởi vì nó hoàn thiện giấc mơ của tôi được học tại một trong những trường uy tín nhất nước và trở thành cô giáo dạy tiếng Anh trong tương lai. Thêm vào đó, trước khi thi, tôi đã phải học rất chăm chỉ để đạt được thành công này vì kỳ thi này yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt khoảng thời gian cấp 3, vì thế nó khá thách thức tôi. Bên cạnh lớp học yêu cầu, tôi cũng đi học thêm để mở rộng tầm nhìn và tăng cường các kỹ năng. Tôi cố gắng hết sức mình làm nhiều bài tập nhất có thể để thể hiện tốt trong bài thi và bức thư thực sự giúp tôi giải tỏa lo lắng và căng thẳng.

Ngày mà tôi nhận được bức thư là ngày tôi biết được sự chăm chỉ làm việc của tôi đã được đền đáp. Nó đã dạy tôi một bài học sâu sắc rằng “Chỉ cần tôi không từ bỏ và kiên trì theo đuổi mục tiêu, tôi sẽ đạt được nó một ngày nào đấy bất kể trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào” Nó đã trở thành khẩu hiệu của tôi và khiến tôi và trở thành một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm như bây giờ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng