Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe an advertisement that made you want to buy the product

You should say:

 • When and where you saw it
 • What was advertised
 • What the contents of the advertisement had
 • And explain how you felt about it

Bài mẫu:

Well, I would like to talk about a Tet holiday commercial that I came across on Youtube, which touched my heart and made me really want to make a purchase.

As you know, Tet holiday is the traditional festival in Viet Nam and it is a precious time interval when people can go back to their hometown and celebrate the holiday with their families. The advertisement I mentioned is so emotional and meaningful. It is about advertising Chinsu soy sauce, which commences with old parents who miss their son and they feel down in the dumps because their son can’t come home for the New Year holiday. His son is having a good time with his family in Korean. While he was taking photos with his family, he overheard a conversation between two young men about their desperation for going back to Vietnam to visit their parents. Then, he thinks about beautiful memories from the last holiday and makes a quick decision to fly back and see his parents. 

The moment when his parents see him moves me to tears because I suddenly realize that my father and my mother are getting on a bit and I’m scared of not spending much time with them anymore. All families gather to eat dinner with the Chinsu sauce and watch fireworks together and the joyfulness radiates in their faces. 

After watching the video, I decided to buy some Chinsu sauce bottles to take home for my family. Until now, I still remember it vividly because it left the deepest impression on me.

Từ vựng hay:

 • Commercial: Quảng cáo 
 • Come across: Ghé qua 
 • Make a purchase: Mua cái gì đó
 • Emotional and meaningful: Cảm động và ý nghĩa
 • Feel down in the dumps: Cảm thất rất buồn 
 • Have a good time: Có khoảng thời gian tuyệt vời
 • Desperation: Sự khao khát
 • Beautiful memories: Những kỷ niệm đẹp
 • Make a quick decision: Quyết định nhanh
 • Moves me to tears: Làm tôi khóc
 • Getting on a bit: Già đi
 • Joyfulness: Niềm vui 
 • Radiate: Tỏa ra

Lược dịch:

Tôi muốn nói về một quảng cáo về ngày Tết mà tôi tình cờ gặp trên Youtube, nó đã làm tôi xúc động và rất muốn mua sản phẩm đó.

Như bạn biết đó, lễ Tết là ngày hội truyền thống ở Việt Nam và nó là khoảng thời gian quý giá mà mọi người có thể trở về quê hương và tổ chức ngày lễ với gia đình của mình. Quảng cáo mà tôi đề cập rất cảm động và ý nghĩa. Nó quảng cáo về nước tương Chinsu, bắt đầu với hình ảnh cha mẹ già đang nhớ con trai của họ và buồn bã vì con trai họ không thể về nhà trong ngày nghỉ Tết. Con trai họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời với gia đình anh ấy bên hàn. Khi anh con trai này đang chụp ảnh, họ nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai chàng trai trẻ về khát khao được trở về Việt Nam để thăm cha mẹ. Sau đó, anh ấy nghĩ về những kỷ niệm đẹp của ngày Tết năm trước và quyết định nhanh chóng bay và về thăm cha mẹ anh ấy. 

Giây phút bố mẹ anh ấy nhìn thấy anh đã làm tôi rơi nước mắt vì tôi chợt nhận ra rằng bố mẹ tôi ngày càng già đi và tôi sợ rằng không có nhiều thời gian ở bên cạnh họ nữa. Tất cả gia đình tụ tập ăn uống với nước mắm Chinsu và xem pháo hoa cùng nhau và niềm hạnh phúc tỏa sáng trên khuôn mặt của họ. 

Sau khi xem xong quảng cáo, tôi quyết định mua một vài chai mắm Chin su để mang về cho gia đình tôi.  Cho tới giờ tôi vẫn nhớ nó rõ ràng vì nó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng