Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a toy you had in your childhood

You should say:

 • what it was
 • who gave it to you
 • what it looked like
 • and explain why it was a special toy for you.

Bài mẫu 

I remember having many toys in my childhood and in different stages of my childhood I preferred different toys. But among them, there was a very special one to me and I played with this special toy for more than 3-4 years as I recall. This was a gift from my father on the occasion of my 5th or 6th birthday.

It looked like a white board which was approximately 14×10 inch in dimension. The screen was white and there were 5-6 buttons to operate the digital art board. A digital pen or stylus type pen was attached to it for painting. This stylus could be placed at the right side of the board. The board was similar to a middle size notebook and was light weight.

I had a fascination about the toy when I first saw it at a superstore. I asked the salesman what the price was and how this can be used. He described that I could draw pictures on this board, edit them, save them and reopen the saved pictures anytime I like. There was built-in memory and the user could store up to 10 thousand drawings. The color and pen tool makes the painting easy. He also said that there are some pre-made designs and templates that would help the user to draw a picture. He then added “though this would cost you an arm and a leg, it is the digital version of the painting brush, canvas and color”. At that time I was around 5-6 years old and the toy really mesmerized me. I had a hidden desire to own it one day. I dreamed of art and saved so much art and painting for a long time.

Since I had a passion for painting, I thought the toy would be a perfect one for me. I told my father about my fascination with this toy and a few days later he gave this toy as my birthday gift. This toy was important to me because I have longed for it and that was a special gift from my father. I remember playing with it till I was 10-11 years old and I have painted lots of things on it. As a kid that was a fascinating and exciting toy for me.

Từ vựng hay trong câu trả lời:

 • Dimension (noun): kích thước – ENG: the size and extent of a situation
 • Stylus type pen (noun): loại bút đặc biệt – ENG: a special pen used to write text or draw an image on a special computer screen
 • Light weight (adj): nhẹ – ENG: not weigh a lot
 • To have a fascination about st (expression): bị thu hút bởi cái gì – ENG: to be very attracted to and interested in somebody/something
 • A built-in memory (noun phrase): bộ nhớ gắn liền – ENG: memory that permanently connected and cannot be easily
 • Template (noun): mẫu – ENG: a thing that is used as a model for producing other similar examples
 • Cost you an arm and a leg (idiom): rất đắt đỏ – ENG: very expensive
 • To mesmerize (verb): mê hoặc – ENG: to have such a strong effect on you that you cannot give your attention to anything else
 • To long for (phrasal verb): ao ước – ENG: to want something very much

Bản tạm dịch:

Tôi nhớ rằng hồi nhỏ tôi có rất nhiều đồ chơi và trong mỗi giai đoạn tôi lại thích những món đồ chơi khác nhau. Nhưng trong số những đồ chơi đó, có một thứ rất đặc biệt đối với tôi và tôi đã chơi nó trong vòng 3-4 năm liền. Đó là một món quà bố tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 5 hoặc thứ 6 của tôi.

Nó giống một cái bảng trắng có kích thước khoảng 14×10 inch. Màn hình màu trắng và có khoảng 5-6 nút trên bảng nghệ thuật kỹ thuật số này. Một chiếc bút kỹ thuật số hay loại bút stylus được gắn vào bảng để vẽ ở phía bên phải. Kích cỡ chiếc bảng tương tự quyển vở size vừa và rất nhẹ.

Tôi rất thích món đồ này ngay từ lần đầu tiên tôi thấy nó trong một của hàng lớn. Tôi đã hỏi người bán hàng giá của chiếc bảng và cách sử dụng nó. Anh ấy mô tả rằng tôi có thể vẽ tranh trên chiếc bảng, chỉnh sửa chúng, lưu lại và mở ra bất cứ lúc nào tôi muốn. Có một bộ nhớ gắn liền với máy và người dùng có thể lưu trữ đến 10 nghìn bức ảnh. Màu sắc và công cụ bút giúp vẽ tranh trở nên dễ dàng. Anh ấy cũng bảo rằng có một số thiết kế và mẫu sẵn giúp người dùng vẽ tranh. Sau đó anh ấy nói thêm “nhưng giá của nó rất đắt, đây là bản kỹ thuật số có cọ vẽ, vải lụa và màu sắc. Thời điểm đó tôi khoảng 5-6 tuổi và món đồ chơi đó thực sự làm tôi mê mẩn. Tôi có thầm mong sẽ sở hữu nó vào một ngày nào đó. Tôi luôn thích nghệ thuật và mong muốn lưu giữ rất nhiều tác phẩm và bức tranh trong thời gian dài.

Vì tôi có đam mê với vẽ tranh, tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi kể với bố về món đồ chơi tôi yêu thích và một vài ngày sau ông ấy tặng nó cho tôi như một món quà sinh nhật. Món quà đó rất quan trọng đối với tôi bởi tôi đã ao ước có nó và đó quả là món quà đặc biệt bố dành cho tôi. Tôi nhớ là đã chơi cùng nó đến tận lúc tôi 10-11 tuổi và tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh trong máy. Đó là món quà thú vị và tuyệt vời với một đứa trẻ như tôi.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng