Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a time you arrived very early for an appointment

You should say:

 • When and where it happened
 • Why you arrived early
 • What you did while waiting
 • And explain how you felt about arriving early.

Bài mẫu

I can describe myself as a very punctual individual who is always on the dot for any meetings or appointments, so it’s hard to pick one typical occasion to talk about. So, maybe I’ll share about a time when I had to wait for my TOEIC test at IIG.

At that time, in order to be eligible for graduation from university, I had to get an international English certification, and I chose TOEIC as it can be considered as the easiest of all. Even though the appointment was set to take place at 10 am in the morning, I decided to depart 1 hour earlier because I was both so excited about my test and worried about the crazy traffic congestion here in Ha Noi, which could possibly render me late for the meeting.

I arrived at the center 30 minutes earlier than scheduled so I had to engage in some activities like reading books and surfing Facebook to kill the time. However, I could not focus fully on what I was doing as I kind of had butterflies in my stomach about the test result as it played a decisive role in my graduation.

In my opinion, punctuality is a good quality that everyone should have because it facilitates us to be proactive in dealing with tasks in a day effectively. For example, if I hadn’t come earlier for the appointment, maybe I would have been stuck in a traffic jam, which could make me late and in turn, I could have made to queue for long as I had missed my turn. In addition, another pros of being punctual is that it shows your respect and appreciation for others, which definitely betters your relationships with them.

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Từ vựng hay:

 • On the dot (idiom): đúng giờ.
 • To be eligible for sth (expression): đủ tư cách cho cái gì.
 • Render sb adj (verb phrase): làm cho ai đó như thế nào.
 • Kill the time (expression): giết thời gian.
 • Butterflies in one’s stomach (idiom): hồi hộp, lo sợ vì điều gì.
 • Punctuality (n): sự đúng giờ.
 • Pro-active (adj): chủ động.
 • Miss one’s turn/queue (expression): lỡ, mất lượt.

 Dịch tiếng Việt:

Tôi là người rất đúng giờ, tôi luôn đến đúng giờ cho bất kỳ cuộc họp hay cuộc hẹn nào, vì vậy khá là khó cho tôi để chọn được 1 dịp điển hình nào đó để nói về. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ nói về lần mà tôi đi thi TOEIC tại IIG.

Vào lúc ấy, để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp của trường đại học, tôi phải có 1 chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, và tôi đã chọn TOEIC vì nó có thể được coi là kỳ thi dễ nhất trong số tất cả các kì thi. Mặc dù cuộc hẹn được lên kế hoạch là diễn ra lúc 10h sáng, tôi quyết định khởi hành sớm hơn 1 tiếng vì tôi vừa hồi hộp về kết quả thi vừa lo lắng về tình hình giao thông điên cuồng ở Hà Nội, điều mà có thể làm tôi muộn buổi hẹn.

Tôi đến trung tâm trước thời gian hẹn 30 phút vì vậy tôi phải làm 1 vài hoạt động như là đọc sách hay là lướt Facebook để giết thời gian. Tuy nhiên, tôi không thể tập trung hoàn toàn vào những việc tôi đang làm vì tôi rất lo lắng bồn chồn về kết quả thi vì nó đóng vai trò quyết định trong việc tốt nghiệp của tôi.

Theo ý kiến của tôi, đúng giờ là 1 phẩm chất tốt đẹp mà mọi người đều nên có vì nó giúp chúng ta chủ động xử lý các công việc trong 1 ngày hiệu quả. Ví dụ như nếu tôi  có hẹn mà không đến sớm, có lẽ tôi đã bị tắc đường và đến muộn và có thể đã phải xếp hàng rất lâu vì tôi đã lỡ lượt của mình rồi. Thêm vào đó, 1 ưu điểm khác của việc đúng giờ là nó cũng thể hiện sự tôn kính và trân trọng đối với người khác, từ đó giúp mối quan hệ với mọi người tốt hơn.

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng