Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a time that you looked for information from the Internet

You should say: 

 • When you did that
 • What information you searched 
 • How you felt about

Bài mẫu: 

Well, today I’m gonna talk about one of my unforgettable memories with the Internet. It was when I searched for materials to write my graduation paper. 

Firstly, I should frankly share that the Internet has significantly changed my study, I mean, in terms of approach, strategies, and time. Only with an Internet-connected computer or device, can I access the world’s bank of knowledge

3 years ago, I remember it was a tough time for me when I had to write a thesis about a specific topic related to my major at university. I had to burn the candle at both ends. But I found myself lucky enough with the usefulness of the Internet. My graduation paper was about “domestication in the translation of The Gatsby”. At that time, the deadline was coming near, and I did actually believe that for such a topic, books at school libraries were the best choice. But after weeks of looking for the needed materials, I found it limited to some extent. So I turned to finding related sharings on the Internet. 

I spent two days staying with my laptop and surfing a lot of websites with relevant contents. Initially, I really got disappointed because the information searched out were of unreliable sources or not exactly what I was looking for. And I thought, well, the Internet was of little use also. But I decided to search for the second time with more keywords and at this time, things came as a surprise to me. The Internet brought some proven theories and prior successful papers of the same topic in a very convenient way, which plays a crucial part in helping me finish my writing. 

I realized that being patient and working smartly with the Internet could enable us to take advantage of it.

Từ vựng hay từ bài: 

 • Unforgettable memories (noun phrase): Những trải nghiệm không thể quên
 • Internet-connected computer (noun phrase): Máy tính có kết nối với Internet 
 • Access the world’s bank of knowledge: Tiếp xúc với một bể kiến thức khổng lồ của thế giới 
 • Burn the candle at both ends (idiom): to become very tired by trying to do too many things and going to bed late and getting up early
  Dịch: Làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm
 • Come as a surprise: Đến với tôi đầy ngạc nhiên 
 • Take advantage of st (phrase): to make use of something well; to make use of an opportunity
  Dịch: Tận dụng cơ hội hoặc cái gì đó

Bản tạm dịch: 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ về một kỉ niệm khó quên của tôi về việc sử dụng Internet. Đó là khi tôi phải tìm kiếm tài liệu để viết luận văn tốt nghiệp. 

Đầu tiên tôi phải chia sẻ thật rằng Internet đã thay đổi việc học của tôi rất nhiều về cách tiếp cận, chiến thuật và thời gian. Chỉ cần một cái máy tính hoặc một thiết bị có kết nối với Internet, toàn bộ kiến thức của nhân loại đã mở ra trước mắt. 

Tôi nhớ thời điểm 3 năm trước là một thời gian khó khăn vì tôi phải viết một bài luận về một chủ đề liên quan đến chuyên ngành của mình ở đại học. Tôi phải làm việc cực kỳ vất vả nhưng thật may khi tôi có thể sử dụng Internet. Bài luận văn của tôi về ‘sự thuần hoá về ngôn ngữ trong bản dịch của The Gatsby’. Lúc đó deadline đang đến gần và tôi nghĩ rằng với topic này, tôi chỉ cần dựa vào những cuốn sách ở thư viện của trường là quá đủ. Tuy nhiên sau vài tuần tìm kiếm tài liệu cần thiết thì tôi nhận ra rằng tài liệu trên internet khá hạn chế, vì vậy tôi phải chuyển sang tìm kiếm từ những chia sẻ trên mạng. 

Tôi ngồi trước máy tính suốt hai ngày và tìm rất nhiều website với những nội dung liên quan. Ban đầu tôi cảm thấy khá thất vọng vì những thông tin đưa ra toàn từ những người không chính thống hoặc không phải thứ tôi cần. Chính vì thế tôi đã nghĩ chắc hẳn là những trang mạng cũng không hữu ích lắm. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định thử thêm lần nữa bằng cách sử dụng nhiều từ khoá hơn và lần này, những thứ tôi tìm được làm tôi khá ngạc nhiên. Internet mang đến rất nhiều những lý thuyết đã được chứng minh và những bài luận thành công trước đó và nó đã đóng vai trò quan trọng giúp tôi hoàn thành bài luận. 

Tôi nhận ra rằng kiên nhẫn và làm việc thông minh cực kỳ cần thiết để tôi có thể tận dụng những kiến thức trên Internet.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng