Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a time of seeing interesting animals

You should say:

 • What the animals were
 • When and where you saw it
 • What it was doing when you saw it
 • And explain how you felt about it

Bài mẫu

I can describe myself as a big fan of the animal kingdom because of its diversity and mystery, and I always aspire to gain an insight into it. Among the members of this splendid and enormous kingdom, I am deeply impressed by the tiger, the so-called king of the jungle because of its fierceness and gorgeousness.

I had a chance to see them during a trip to a wildlife safari in Africa three months ago and it was like my dream came true. As I had imagined, they are so big and outstanding for the pattern of dark vertical stripes on reddish-orange fur. And according to my knowledge about them, they are territorial and generally a solitary but social predator which oftens requires large contiguous areas of habitat to support its prey requirements.

When I arrived at the safari, I saw that some staff were feeding the tigers with meat, which I think belongs to some ungulates, the most common food of tigers. They all grabbed large bites of meat and swallowed them so quickly that they finished in just a few minutes. The staff had to feed the tigers first because when they are full, they would become more obedient and accommodating.

I was really excited and I just couldn’t take my eyes off these giant animals as they are much more beautiful than in the pictures or posters. However, I also felt pity for them as they are the last tiger species in that region due to the invasion of human beings and the destruction of natural habitats. So, I think that it’s high time for governments and individuals to come up with solutions to preserve these magnificent creatures.

Từ vựng hay:

 • To aspire to do sth (phrasal verb): to have a strong hope to do or have something – tha thiết, ước mơ được làm gì.
 • To gain an insight into sth ( expression): to gain an accurate and deep understanding of sth – tìm hiểu thêm về cái gì.
 • Fierceness (noun): the quality of being physically violent and frightening – hung dữ.
 • Gorgeousness (noun): the quality of being very beautiful or pleasant – sự đẹp đẽ.
 • Vertical (adj): going straight up or down from a level surface or from top to bottom in a picture, etc – theo chiều dọc.
 • Territorial (adj): connected with the land or sea that is owned by a particular country – mang tính lãnh thổ.
 • Solitary (adi): done alone; without other people – đơn độc.
 • Contiguous (adj): touching or next to something – liền kề, giáp ranh.
 • Ungulate (noun): any animal which has hoofs, such as a cow or horse – động vật móng guốc.
 • Obedient (adj): doing what you are told to do; willing to obey – nghe lời.
 • Accommodating (adj): willing to help and do things for other people – dễ tính
 • Feel pity for (expression): feel very sorry for sb – cảm thấy thương cảm cho ai.

Dịch tiếng Việt:

Tôi có thể nói về bản thân như là 1 fan lớn của vương quốc động vật bởi vì sự đa dạng và bí ẩn của nó, và tôi luôn mong muốn được tìm hiểu thêm về nó. Trong số các thành viên của vương quốc xinh đẹp và rộng lớn này, tôi ấn tượng sâu sắc với loài hổ, được mệnh danh là vua của rừng già vì sự hung dữ và đẹp đẽ của nó.

Tôi có cơ hội được trông thấy chúng trong 1 chuyến đi đến thăm 1 vườn thú hoang dã ở châu Phi 3 tháng trước và đó giống như là ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Đúng như tôi đã tưởng tượng, chúng rất to và nổi bật do những họa tiết vằn đen trên nền lông màu đỏ cam. Và theo như kiến thức của tôi về chúng, chúng có tính lãnh thổ và thường sống đơn độc nhưng lại săn mồi theo bầy đàn, và chúng thường cần các khu vực sống lớn liền kề nhau để đáp ứng cho nhu cầu về con mồi của chúng.

Khi tôi đến sở thú, tôi trông thấy 1 vài nhân viên đang cho lũ hổ ăn thịt, có thể là thịt của các loài móng guốc. Chúng đều ngoạm những miếng rất lớn và nuốt rất nhanh đến nỗi chúng ăn xong trong vòng có vài phút. Các nhân viên phải cho chúng ăn trước bởi vì khi chúng no, chúng sẽ trở nên nghe lời và hiền lành hơn.

Tôi đã rất hào hứng và tôi không thể rời mắt khỏi những con vật khổng lồ ấy vì chúng đẹp hơn rất nhiều so với tranh vẽ hay là poster. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thương cảm cho chúng vì chúng là những cá thể hổ cuối cùng của khu vực đó do sự xâm chiếm của con người và sự phá hủy của môi trường sống tự nhiên. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc để các chính phủ hay là các cá nhân đưa ra các giải pháp để bảo tồn những sinh vật xinh đẹp này

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng