Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a science lesson you had in the high school

You should say:

 • When you had the lesson
 • What you did during the lesson
 • How the teacher was
 • And explain how you feel about it

Bài mẫu: 

My all-time favorite Chemistry lesson was quite a long time ago, however, I still remember it vividly

At that time, I had passed the entrance exam with flying colors at Ha Noi Phan Dinh Phung high school and attended the first lesson. The lesson focused on how chemical atoms react with each other. At first, my teacher provided us with theoretical knowledge and then required us to apply what we had learned to do the homework in about 3 minutes. As we were against the clock, we must hurry up to complete the assignment as quickly as possible. 

What I found most interesting about the lesson was that everyone engaged in the topic, which created a lively atmosphere in the class. Although I was a bit reserved, I plucked up my courage to raise my hands and solved the exercise. Then, my teacher complimented me on producing the accurate outcome, which made me genuinely happy. What also impressed me was her soft voice and the dedication to deliver the information, which held my attention throughout the lesson. In addition, after ending the lesson, my teacher allowed us to watch an interesting video to witness the atoms responding with each other, which left a great impression on me until now. 

Actually, if I had a time-machine, I would definitely choose to go back in time and be involved in the lesson again.

Từ vựng hay:

 • All-time favoriteThích nhất
 • Remember st vividlyNhớ một cách rõ ràng
 • Pass the entrance exam with flying colorsĐỗ đại học với điểm cao
 • Against the clockÁp lực về thời gian, thời gian quá ít
 • Engage in: Tham gia vào
 • Lively atmosphere: Không khí vui vẻ, hào hứng
 • Reserved: Nhút nhát
 • Pluck up sb’ courage: Lấy hết can đảm
 • Compliment: Khen
 • Produce the accurate outcomeLàm ra kết quả đúng
 • Genuinely happy: Thực sự rất vui
 • Dedication: Sự tận tâm
 • Hold sb’s attention: Giữ sự chú ý của tôi
 • Leave a great impression: Để lại ấn tượng khó quên 
 • Time-machine: Cỗ máy thời gian

Lược dịch:

Giờ học Hóa học mà tôi thích nhất đã xảy ra khá là lâu rồi, tuy nhiên tôi vẫn nhớ nó rất rõ ràng. 

Vào thời điểm đó, tôi vừa đỗ kỳ thi đầu vào tại trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng với điểm số cao và tham gia buổi học đầu tiên. Bài học tập trung về các phân tử hóa học phản ứng với nhau như  thế nào. Đầu tiên, cô giáo cung cấp cho chúng tôi với các kiến thức lý thuyết và sau đó yêu cầu chúng tôi áp dụng những gì đã học để làm bài tập trong vòng 3 phút. Vì thời gian quá ít nên chúng tôi đều phải nhanh chóng hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt. 

Điều mà tôi thấy thú vị nhất về bài học là tất cả mọi người đều tham gia vào bài học, điều mà đã tạo nên không khí vui vẻ, hào hứng trong lớp học. Mặc dù tôi khá là rụt rè nhưng tôi đã lấy hết can đảm giơ tay và thể hiện quan điểm của mình. Sau đó, cô giáo viên đã khen tôi vì tôi làm ra kết quả đúng, điều này làm tôi thực sự hạnh phúc. Cái mà cũng khiến tôi ấn tượng nữa là giọng nói mềm mại và sự tận tâm giảng dạy của cô, chính điều này đã giúp tôi tập trung trong suốt buổi học. Thêm vào đó, sau khi kết thúc buổi thảo luận, cô giáo đã cho chúng tôi xem một video thú vị để chứng kiến xem các phần tử phản ứng với nhau như thế nào, điều này làm tôi ấn tượng tới tận giờ. 

Thật ra, nếu có được cỗ máy thời gian, tôi chắc chắn sẽ chọn quay ngược thời gian để tham gia buổi học đó thêm lần nữa.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng