Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho câu hỏi Describe a radio programme that you find interesting

You should say:

 • What this programme is
 • When and where you listen to this programme
 • What the contents of the programme are
 • And explain why you like this programme

Bài mẫu

To be honest, I can describe myself as an avid fan of English, but I do not have a genius for it. So, I have to turn to English clubs, classes and one crucial source of materials, podcasts in which English native speakers teach non-native ones intriguing and vivid lessons. The radio program full of useful podcasts I want to make a description today is named “BBC 6 minutes English”, a celebrated channel featuring two eloquent and hilarious hosts, Ben and Brian, which has become an indispensable part of every English learner in Vietnam.

Actually I knew about this program from my best friend, and right from the first time I listened to it, I fell in love with it immediately. I bookmarked it as my most-liked channel so every time I plug the headphone into my cell phone, it’ll automatically connect to this program. I listen to it whenever possible, especially in my free time to enhance my English listening comprehension capability.

As I have mentioned before, the program provides me with thousands of English lessons which, in contrast to physical ones which are often dry and monotonous, are much more vivid with stories, daily conversations, jokes, fables presented by two funny hosts. At the end of each lesson, they also summarize the vocabulary and grammatical structures worth remembering.

Personally, I can’t imagine how my life would be without this channel. It has not only facilitated my learning with gripping lessons but also helps me chill after stressful hours of working and studying.

Từ vựng tốt:

 • To be an avid fan of sth (expression): extremely interested in st – là 1 fan lớn của cái gì.
 • To have a genius for sth (idiom): to be good at st – giỏi về cái gì.
 • To turn to sth/sb (expression): to go to somebody/something for help, advice, etc. – nhờ cậy đến cái gì/ai
 • Podcast (n): a digital audio file that can be played on a computer or a device that you can carry with you – file dạng âm thanh.
 • Intriguing (adj): very interesting because of being unusual or not having an obvious answer – rất thú vị, hấp dẫn.
 • Vivid (adj): producing very clear pictures in your mind – sinh động
 • Eloquent (adj): able to use language and express your opinions well, especially when you are speaking in public – ăn nói giỏi, hoạt ngôn.
 • To bookmark (verb): to record the address of a file, a page on the Internet, etc. so that you can find it quickly – đánh dấu.
 • Dry (adj): not interesting – nhàm chán, khô cứng.
 • Monotonous (adj): not changing and therefore boring – đơn điệu, nhàm chán.
 • Gripping (adj): so interesting or exciting that it hold your attention completely – thú vị, lôi cuốn.

Dịch tiếng Việt:

Thành thật mà nói, tôi có thể miêu tả bản thân mình như 1 fan cuồng của tiếng Anh, nhưng tôi lại không có tài năng trong việc học nó lắm. Vì vậy, tôi phải nhờ cậy đến các câu lạc bộ, các lớp học và 1 nguồn tài liệu thiết yếu nữa, những file âm thanh mà trong đó những người bản ngữ dạy cho những người nước ngoài những bài học tiếng Anh sinh động và thú vị. Chương trình radio có nhiều những podcasts hữu dụng mà tôi muốn miêu tả ngày hôm nay có tên là “BBC 6 phút tiếng Anh”, 1 kênh nổi tiếng với sự hiện diện của 2 người dẫn hoạt ngôn và vui tính, Ben và Brian, cái mà đã trở thành 1 phần không thể thiếu của mỗi người Việt muốn học tiếng Anh.

 Thật ra tôi biết đến chương trình này thông qua bạn thân của tôi, và ngay từ ban đầu khi tôi nghe nó, tôi đã yêu mến nó ngay lập tức. Tôi đánh dấu nó như là kênh yêu thích nhất của mình vì vậy mỗi khi tôi cắm tai nghe vào điện thoại, nó sẽ tự động kết nối đến chương trình này. Tôi nghe nó bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là trong thời gian rảnh rỗi của mình để cải thiện khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình.

Như tôi đã đề cập trước đó, chương trình này cung cấp cho tôi hàng nghìn các bài học tiếng Anh mà, trái ngược với các bài học nhàm chán và đơn điệu trên lớp, chúng sinh động hơn nhiều với nào là các câu truyện, hội thoại hàng ngày, truyện đùa, truyện ngụ ngôn trình bày bởi 2 người dẫn chương trình hài hước. Và ở cuối mỗi bài học, họ đều sẽ tóm tắt lại những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đáng nhớ.

Về cá nhân tôi, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có kênh radio này. Nó không chỉ giúp cho việc học của tôi tốt hơn với những bài học lôi cuốn mà còn giúp tôi thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng